Εκλογές: Στατιστικά στοιχεία – Δημοσκοπήσεις – Αποτελέσματα

ΕΚΛΟΓΕΣ

Εκλογές
Εκλογές / Φωτογραφία: EUROKINISSI

Με τον όρο εκλογές περιγράφεται η διαδικασία κατά την οποία οι πολίτες μιας χώρας προβαίνουν σε ψηφοφορία για την ανάδειξη νέας κυβέρνησης και βουλής ή της τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλου θεσμού (ευρωκοινοβούλιο).

Εκλογές, ωστόσο, γίνονται και σε άλλες περιπτώσεις, όπως σε φορείς, σωματεία και οργανισμούς για τον καθορισμό νέων διοικητικών συμβουλίων.

Οι εκλογές θεωρούνται ως το πλέον δημοκρατικό και δικαιότερο μέσο αντιπροσώπευσης είτε αφορούν την πολιτεία είτε άλλα διοικητικά όργανα. Αναλογα με τον θεσμό ή τον φορέα, οι εκλογές πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα, όπως κάθε τετραετία, πενταετία ή και κάθε χρόνο.

O νόμος των εκλογών

Οι εκλογές, εθνικές ή τοπικής αυτοδιοίκησης, πραγματοποιούνται βάσει όσων ορίζει ο εκλογικός νόμος κάθε κράτους. Ο νόμος που διέπει τις εκλογές ρυθμίζει τον τρόπο διεξαγωγής καθώς και το πώς κατανέμονται οι εκλογικές περιφέρειες. Ο εκλογικός νόμος δεν μπορεί να καταργηθεί δίχως να έχει προβλεφθεί η αντικατάστασή του.

Στο νόμο επιπλέον παρουσιάζεται το σύστημα που ισχύει για τη διαδικασία. Υπενθυμίζεται ότι για τη διαδικασία των εκλογών υπάρχουν δυο επιλογές, η σταυροδοσία και η λίστα. Με τη σταυροδοσία εκλέγονται οι υποψήφιοι που θα συγκεντρώσουν περισσότερους σταυρούς κατά τις εκλογές. Με τη λίστα υπάρχει προκαθορισμένη σειρά εκλογής υποψηφίων.

Τα εκλογικά συστήματα

Υπάρχουν τρία βασικά συστήματα που χρησιμοποιούνται στις εκλογές:

  • Το πλειοψηφικό (με μονοεδρικές περιφέρειες ή με περιορισμένη εκπροσώπηση της μειοψηφίας)
  • Η απλή αναλογική (με όριο ή ανά περιφέρεια ή ανά περιφέρεια με ενισχυμένη εκπροσώπηση της πλειοψηφίας)
  • Η ενισχυμένη αναλογική

ΣΥΝΑΦΗ TAGS: ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ, ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ, ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ, ΚΑΛΠΕΣ, ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ