Νομοσχέδιο | iefimerida.gr​

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Ολομέλεια της Βουλής
Ολομέλεια της Βουλής / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ Φωτογραφία αρχείου: EUROKINISSI

Το νομοσχέδιο είναι μια νομοθετική πρωτοβουλία που ασκείται από την εκάστοτε κυβέρνηση, ενώ η πρόταση νόμου ασκείται από την ίδια τη Βουλή των Ελλήνων. Οι νόμοι ψηφίζονται είτε από την Ολομέλεια της Βουλής είτε από τις αρμόδιες διαρκείς κοινοβουλευτικές επιτροπές. Στην τελευταία περίπτωση η Ολομέλεια συζητά και ψηφίζει σε μια ενιαία συνεδρίαση το νομοσχέδιο. Το άρθρο 72 παρ. 1 του Συντάγματος αναφέρει ποια νομοσχέδια με βάση το περιεχόμενό τους συζητούνται και ψηφίζονται από την Ολομέλεια, όπως για παράδειγμα νομοσχέδια που οργανώνουν την προστασία ενός ατομικού δικαιώματος ή εκείνα που ερμηνεύουν αυθεντικά έναν προηγούμενο νόμο ή ο εκλογικός νόμος κλπ. Στην Ολομέλεια, επίσης, ψηφίζονται όλοι οι νόμοι για τους οποίους το Σύνταγμα απαιτεί ειδική πλειοψηφία, όπως η αμνηστία για πολιτικά εγκλήματα, η αναγνώριση σε διεθνείς οργανισμούς αρμοδιοτήτων που προβλέπονται από το Σύνταγμα κλπ.

Νομοσχέδιο

Τα νομοσχέδια και οι προτάσεις νόμων συνοδεύονται υποχρεωτικά από αιτιολογική έκθεση κι από το κείμενο των ισχυουσών διατάξεων που καταργούνται ή τροποποιούνται. Επίσης, το νομοσχέδιο που συνεπάγεται επιβάρυνση του προϋπολογισμού, συνοδεύεται από έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους η οποία καθορίζει το ύψος της δαπάνης, καθώς και από έκθεση του υπουργού Οικονομικών και του προτείνοντος υπουργού για τον τρόπο με τον οποίο θα καλυφθεί η δαπάνη αυτή. Το νομοσχέδιο συνοδεύεται υποχρεωτικά, από έκθεση αξιολόγησης των συνεπειών της ρύθμισης και από έκθεση επί της δημόσιας διαβούλευσης που έχει προηγηθεί της κατάθεσής τους.

Τέλος, τα νομοσχέδια και οι προτάσεις νόμων κοινοποιούνται στον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής, ο οποίος τα παραπέμπει στην Επιστημονική Υπηρεσία προς νομοτεχνική και επιστημονική επεξεργασία. Κάθε νομοσχέδιο παραπέμπεται στην αρμόδια διαρκή κοινοβουλευτική επιτροπή. Αυτή, εάν μεν πρόκειται για νομοσχέδιο αρμοδιότητας της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων, το επεξεργάζεται και το παραπέμπει στην Ολομέλεια για ψήφιση. Εάν το νομοσχέδιο δεν ανήκει στην ανωτέρω κατηγορία, τότε η επιτροπή το επεξεργάζεται και το ψηφίζει. Και στην περίπτωση αυτή το νομοσχέδιο εισάγεται στην Ολομέλεια, η οποία όμως το συζητά και το ψηφίζει ενιαία, σε μία συνεδρίαση.