Δημοσκόπηση: Κυλιόμενες – Exit polls | iefimerida

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ

δημοσκοπηση
Δημοσκόπηση / SHUTTERSTOCK

Με τον όρο δημοσκόπηση εννοούμε την έρευνα που γίνεται για την καταγραφή γνωμών, διαθέσεων και προθέσεων της κοινωνίας ή συγκεκριμένων ομάδων πληθυσμού.

Ο πιο γνωστός τύπος δημοσκόπησης είναι αυτός που γίνεται για την αποτύπωση της πρόθεσης ψήφου σε εθνικές εκλογές ή και εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης.

Τα δυο είδη δημοσκοπήσεων

Οι δημοσκοπήσεις χωρίζονται σε δυο βασικά είδη. Το πρώτο είναι οι δημόσιες δημοσκοπήσεις που διενεργούνται για την αποτύπωση λ.χ. της πρόθεσης ψήφου του πληθυσμού. Το δεύτερο είναι οι ιδιωτικού τύπου δημοσκοπήσεις ή μυστικές δημοσκοπήσεις, που πραγματοποιούνται για λογαριασμό κάποιου κόμματος, πολιτικού, φορέα ακόμα και επιχείρησης ή διαφημιστικού ομίλου.

Τα αποτελέσματα των ιδιωτικών δημοσκοπήσεων δεν ανακοινώνονται δημόσια.

ΕΚΛΟΓΕΣ, ΕΚΛΟΓΕΣ 2023, ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ, ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2023, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ, ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ