Πανελλαδικές 2022: Πώς υπολογίζεται η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, πώς λειτουργεί ο κόφτης -Οδηγός με παραδείγματα - iefimerida.gr

Πανελλαδικές 2022: Πώς υπολογίζεται η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, πώς λειτουργεί ο κόφτης -Οδηγός με παραδείγματα

πανελλαδικές οδηγός ελάχιστη βάση εισαγωγής 2022
Φωτογραφία: INTIME NEWS / Πίνακας: Φροντιστήρια ΜΕΘΟΔΙΚΟ
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Έναν πλήρη οδηγό για την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής που θα εφαρμοστεί και στις Πανελλαδικές 2022 παρουσιάζει το iefimerida.gr σε συνεργασία με τα φροντιστήρια ΜΕΘΟΔΙΚΟ.

Σύμφωνα με τον εκπαιδευτικό οργανισμό ΜΕΘΟΔΙΚΟ, στις Πανελλαδικές οι υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει χαμηλές βαθμολογίες δεν θα μπορέσουν να δηλώσουν όποιες σχολές επιθυμούν, καθώς υπάρχει η προϋπόθεση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής για κάθε Τμήμα/Σχολή.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για να αποφευχθεί το φαινόμενο να εισάγεται κάποιος σε Πανεπιστημιακό Τμήμα με πολύ χαμηλή βαθμολογία (π.χ. με βαθμό 2 στα 20) ορίστηκε από τις Πανελλαδικές 2021 η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής. Για να μην είναι ένας αυθαίρετος αριθμός (πχ. 10 στα 20) και να μεταβάλλεται ανάλογα με τις επιδόσεις των υποψηφίων κάθε χρόνο, η Ελάχιστη Βάση ορίστηκε ως ποσοστό επί του Μέσου Όρου και συγκεκριμένα κατ’ ελάχιστον 80% επί του Γενικού Πανελλαδικού Μέσου Όρου.

Κατά συνέπεια, όσοι υποψήφιοι δεν έχουν την απαιτούμενη βαθμολογία και δεν ξεπερνούν το 80% του Γενικού Μέσου Όρου δεν έχουν το δικαίωμα να καταθέσουν Μηχανογραφικό και να διεκδικήσουν μια θέση στα Πανεπιστήμια. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να μη συμπληρώνονται πάντα οι προσφερόμενες από τα Πανεπιστήμια θέσεις, με το πρόβλημα να είναι εντονότερο στα Τμήματα χαμηλότερης ζήτησης, δηλαδή στα Τμήματα όπου η Βάση Εισαγωγής ήταν τα προηγούμενα χρόνια χαμηλή.

Πράγματι, στις Πανελλαδικές 2021 υπήρξαν Πανεπιστημιακά Τμήματα με πολύ μικρό αριθμό επιτυχόντων, καθώς δεν κατόρθωσαν αρκετοί υποψήφιοι να συγκεντρώσουν Μέσο Όρο μεγαλύτερο από την Ελάχιστη Βάση του Τμήματος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης που δεν είχε κανέναν εισακτέο!

Πανελλαδικές 2022: Πρακτικές πληροφορίες για την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής και το Μηχανογραφικό

Τα φροντιστήρια ΜΕΘΟΔΙΚΟ επισημαίνουν στον οδηγό του iefimerida.gr πως για να μπορέσουν να κάνουν Μηχανογραφικό Δελτίο, δηλαδή να αιτηθούν να είναι υποψήφιοι για Τμήματα/Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θα πρέπει να έχουν συγκεντρώσει μέσο όρο βαθμών στα Πανελλαδικά Εξεταζόμενα Μαθήματα μεγαλύτερο από την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής. Για τα Τμήματα που απαιτούν εξέταση στα ειδικά μαθήματα θα πρέπει επιπλέον και για το ειδικό μάθημα να έχουν Βαθμολογία μεγαλύτερη από την Ελάχιστη απαιτούμενη Βαθμολογία του Ειδικού Μαθήματος (ή των Ειδικών Μαθημάτων).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια, συμπληρώνουν Μηχανογραφικό και συναγωνίζονται με τους άλλους υποψηφίους για εισαγωγή στα Τμήματα της επιλογής τους. Στην περίπτωση αυτή, κριτήριο επιτυχίας είναι το σύνολο των Μορίων που έχουν συγκεντρώσει που υπολογίζεται διαφορετικά.

Το Υπουργείο Παιδείας έχει ορίσει το πώς θα υπολογίζονται οι Ελάχιστες Βαθμολογίες Ειδικών Μαθημάτων και η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής για κάθε περίπτωση. Στην περίπτωση ενός Τμήματος που είναι προσβάσιμο από ένα Επιστημονικό Πεδίο και δεν απαιτεί εξέταση σε ειδικό μάθημα, η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής υπολογίζεται ως το γινόμενο ενός συντελεστή επί το Μ.Ο. των βαθμών του Επιστημονικού Πεδίου. Ο συντελεστής αυτός είναι αριθμός στο εύρος 0.8-1.2 και έχει επιλεγεί ήδη από κάθε Τμήμα/Σχολή. Αντίστοιχα, για το συντελεστή με τον οποίο προκύπτει η Ελάχιστη Βαθμολογία Ειδικού Μαθήματος ισχύει ότι είναι αριθμός στο εύρος 0.7-1.1.

Οι ειδικές περιπτώσεις

Σε περιπτώσεις όπου απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες καθώς και για τα Τμήματα που ανήκουν σε περισσότερα Επιστημονικά Πεδία, υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη για τον καθορισμό της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής, όπου διαμορφώνεται με τον ευνοϊκότερο για τους υποψηφίους τρόπο σε κάθε περίπτωση. Επομένως, για μια σχολή που ανήκει σε δύο Επιστημονικά Πεδία επιλέγεται ο χαμηλότερος γενικός μέσος όρος μαθημάτων από τα δύο Πεδία, δηλαδή η μικρότερη Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής.

Χωρίς να καταγράφουμε με λεπτομέρεια όλες τις επιμέρους περιπτώσεις, είναι σημαντικό να συγκρατήσουμε ότι ο συντελεστής για την ελάχιστη βάση εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) σε ένα Τμήμα είναι κατ’ ελάχιστον 0,8. Επομένως, οι υποψήφιοι που έχουν Μέσο Όρο Μαθημάτων μικρότερο από 0,8 επί του Γενικού Πανελλαδικού Μέσου Όρου του Επιστημονικού τους Πεδίου δε θα μπορούν να συμπληρώσουν καν Μηχανογραφικό για Πανεπιστημιακά Τμήματα. Θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ξεχωριστή δήλωση μόνο για τα διετούς φοίτησης Τμήματα των Ι.Ε.Κ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πόσοι υποψήφιοι μένουν εκτός… συναγωνισμού από την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής -Πώς υπολογίζεται

Καθώς η Ελάχιστη Βάση συνδέεται άμεσα με τον Μέσο Όρο των βαθμολογιών όλων των υποψηφίων του κάθε Επιστημονικού Πεδίου, αυτό που καθορίζει πόσοι θα μείνουν εκτός συναγωνισμού είναι η κατανομή των βαθμολογιών. Συγκεκριμένα, για έναν δεδομένο Μέσο Όρο Βαθμολογίας, όσο μεγαλύτερη η διασπορά βαθμών τόσο μεγαλύτερος ο αριθμός των υποψηφίων που αποκλείονται από τη διαδικασία λόγω της Ελάχιστης Βάσης.

Για παράδειγμα, σύμφωνα με τον εκπαιδευτικό οργανισμό ΜΕΘΟΔΙΚΟ, αν υποθέσουμε ότι ο μέσος όρος των βαθμών όλων των υποψηφίων είναι 12,5 με άριστα το 20, τότε η μικρότερη τιμή για την Ελάχιστη Βάση είναι: 0,8*12,5 = 10 στα 20. Αν επιπλέον υποθέσουμε ότι οι μισοί υποψήφιοι έχουν μέσο όρο μικρότερο του 10 (και οι άλλοι μισοί έχουν αρκετά υψηλότερες βαθμολογίες για να βγαίνει ο μέσος όρος 12,5), τότε το 50% των υποψηφίων είναι εκτός συναγωνισμού και αποκλείονται από το να καταθέσουν Μηχανογραφικό!

Αντίθετα, σε ένα καθαρά υποθετικό σενάριο, με τον ίδιο Γενικό Μέσο Όρο 12,5/20 (άρα και την ίδια Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής 10 στα 20), αλλά με όλες τις βαθμολογίες των υποψηφίων να κυμαίνονται από 10 έως 15 στα 20, κανένας υποψήφιος δε θα έμενε εκτός συναγωνισμού!

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δηλαδή, αν υπάρχει μεγάλη βαθμολογική συγκέντρωση σε μεσαίες βαθμολογίες, μειώνεται η διακύμανση των βαθμών και περισσότεροι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να ξεπεράσουν την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής και να εισαχθούν σε σχολές. Χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα μαθήματος είναι η Νεοελληνική Γλώσσα όπου το 40% περίπου των μαθητών γράφει κάθε χρόνο από 12 έως 15 στα 20. Στα περισσότερα άλλα μαθήματα οι κατανομές των βαθμών δεν παρουσιάζουν συγκέντρωση σε μεσαίες βαθμολογίες, αλλά επειδή υπολογίζουμε μέσο όρο των βαθμών εξομαλύνεται η κατανομή τους γύρω από το μέσο όρο.

Στην πράξη δηλαδή οι εν λόγω βαθμολογίες ακολουθούν μια σχετικά κανονική κατανομή γύρω από τον πανελλαδικό μέσο όρο, με αποτέλεσμα το ποσοστό των υποψηφίων που αποκλείονται λόγω της Ελάχιστης Βάσης να είναι λίγο μεγαλύτερο από 30%. Αυτό φυσικά αντικατοπτρίζεται σε κενές θέσεις στα Πανεπιστημιακά Τμήματα με χαμηλότερη ζήτηση, κυρίως δηλαδή σε Τμήματα των Περιφερειακών Πανεπιστημίων.

Πανελλαδικές: Πώς υπολογίζονται τα μόρια

Τα φροντιστήρια ΜΕΘΟΔΙΚΟ έχουν δημιουργήσει την Εφαρμογή Υπολογισμού Μορίων Πανελλαδικών η οποία βρίσκεται σε αυτόν τον σύνδεσμο:

https://www.methodiko-frontistirio.gr/moria/index.html

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να «κατεβάσουν» και την εφαρμογή για κινητά του ΜΕΘΟΔΙΚΟΥ από αυτό το link:

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ