Πανελλαδικές: Πρόγραμμα & Αποτελέσματα | iefimerida

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

πανελλαδικεσ
Πανελλαδικές / INTIME NEWS

Οι Πανελλαδικές εξετάσεις είναι θεσμός του ελληνικού κράτους μέσω του οποίου οι τελειόφοιτοι μαθητές του Λυκείου έχουν τη δυνατότητα εισαγωγής σε σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι Πανελλαδικές εξετάσεις -γνωστές και ως Πανελλήνιες εξετάσεις- πραγματοποιούνται από 1960 και διεξάγονται κάθε χρόνο στο τέλος της σχολικής χρονιάς, μεταξύ των μηνών Μαΐου και Ιουνίου.

Πανελλαδικές εξετάσεις: Θέματα, ημερομηνίες εξετάσεων, αποτελέσματα

Οι Πανελλαδικές εξετάσεις διοργανώνονται κάθε χρόνο από το υπουργείο Παιδείας με κοινά θέματα για όλους τους μαθητές, τα οποία μεταδίδονται κεντρικά από το υπουργείο Παιδείας προς όλα τα σχολεία. Ολοι οι μαθητές, ανάλογα με την ομάδα προσανατολισμού που επιλέγουν, εξετάζονται την ίδια ώρα και ημέρα. Τα αποτελέσματα των Πανελλαδικών εξετάσεων ανακοινώνονται την ίδια ημερομηνία για όλους τους μαθητές, μέσω Διαδικτύου, αλλά και μέσω των Λυκείων, στα οποία φοιτούν οι μαθητές.

Πανελλαδικές: Η συμπλήρωση του μηχανογραφικού μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων οι μαθητές που διαγωνίστηκαν στις Πανελλαδικές και κατάφεραν να πάρουν βαθμολογία που τους εξασφαλίζει θέση σε σχολή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης συμπληρώνουν το μηχανογραφικό δελτίο.
Στο μηχανογραφικό οι μαθητές, υποψήφιοι φοιτητές, δηλώνουν την προτίμησή τους για τις ανώτερες και ανώτατες σχολές. Το πού έχουν περάσει, τα αποτελέσματα εισαγωγής τους, συνήθως ανακοινώνονται το μήνα Αύγουστο.

Οι Πανελλαδικές εξετάσεις στην Ελλάδα

  • Οι εισιτήριες εξετάσεις του 1964, οι πρώτες εξετάσεις που οργάνωσε κεντρικά και ενιαία το Υπουργείο Παιδείας για όλα τα ΑΕΙ
  • Το ακαδημαϊκό απολυτήριο (Α και Β τύπος) ίσχυσε από το 1965 έως το 1966
  • Οι γενικές εισιτήριες εξετάσεις (κύκλοι σχολών ΑΕΙ και ΚΑΤΕΕ) ίσχυσαν από το 1967 έως το 1979
  • Οι Πανελλαδικές εξετάσεις ίσχυσαν από το 1980 έως το 1982 και αφορούσαν εξετάσεις στις δυο τελευταίες τάξεις του λυκείου
  • Οι γενικές εξετάσεις (το σύστημα με τις «δέσμες») ίσχυσαν από το 1983 έως το 1999
  • Οι πανελλαδικές εξετάσεις (προαγωγικές και απολυτήριες) ίσχυσαν από το 2000 έως το 2015
  • Το Νέο Λύκειο ίσχυσε από το 2013 και εξής
  • Το Νέο Σύστημα 2016
  • Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής

Το σύστημα των Πανελλαδικών

Το σύστημα των Πανελλαδικών εξετάσεων στηρίζεται σε υπολογισμό βαθμού πρόσβασης με βάση τις πανελλαδικές εξετάσεις και ανάλογα με την ομάδα προσανατολισμού που επιλέγει ο κάθε μαθητής.
Οι μαθητές καλούνται στη Β' Λυκείου να επιλέξουν μία ομάδα προσανατολισμού: Ανθρωπιστικές ή Θετικές Επιστήμες.
Στην Γ' Λυκείου με την έναρξη του σχολικού έτους επιλέγουν υποχρεωτικά μια ομάδα από τις 3 των μαθημάτων προσανατολισμού:

  • Ομάδα Ανθρωπιστικών Σπουδών
  • Ομάδα Θετικών Σπουδών
  • Ομάδα Οικονομίας και Πληροφορικής

Οι Ομάδες Προσανατολισμού επιτρέπουν την πρόσβαση σε συγκεκριμένα Επιστημονικά Πεδία. Ως Επιστημονικό Πεδίο νοείται ένα σύνολο ομοειδών ή συγγενών γνωστικών αντικειμένων, που θεραπεύονται από αντίστοιχα τμήματα των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Οι σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατατάσσονται σε τέσσερα (4) Επιστημονικά Πεδία, που ορίζονται ως εξής :

1ο επιστημονικό πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νοµικές και Κοινωνικές Επιστήμες
2ο επιστημονικό πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες
3ο επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής
4ο επιστημονικό πεδίο: Επιστημών Οικονοµίας και Πληροφορική

Κατά τις Πανελλαδικές οι υποψήφιοι εξετάζονται σε 4 μαθήματα τα οποία είναι :

1ο επιστημονικό πεδίο: 1) Νεοελληνική Γλώσσα 2) Αρχαία Ελληνικά 3) Ιστορία 4) Λατινικά
2ο επιστημονικό πεδίο: 1) Νεοελληνική Γλώσσα 2) Μαθηματικά 3) Φυσική 4) Χημεία
3ο επιστημονικό πεδίο: 1) Νεοελληνική Γλώσσα 2) Φυσική 3) Χημεία 4) Βιολογία
4ο επιστημονικό πεδίο: 1) Νεοελληνική Γλώσσα 2) Μαθηματικά 3) Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 4) Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Οι μαθητής εξετάζονται σε επιπλέον μαθήματα εφόσον:

  • επιθυμούν να ξεκλειδώσουν και άλλο επιστημονικό πεδίο
  • επιθυμούν εισαγωγή σε σχολή που απαιτεί ειδικό μάθημα

Τα ειδικά μαθήματα των Πανελλαδικών είναι τα εξής :

  • Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά
  • Ελεύθερο Σχέδιο
  • Γραμμικό Σχέδιο
  • Αρμονία
  • Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων
  • Αγωνίσματα