Μοριοδοτούμενα σεμινάρια Ειδικής Αγωγής -Η αξία της διά βίου μάθησης - iefimerida.gr

Μοριοδοτούμενα σεμινάρια Ειδικής Αγωγής -Η αξία της διά βίου μάθησης

Παιδί με πολύχρωμο ξύλινο παιχνίδι
Σεμινάρια Ειδικής Αγωγής
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η Bright Academy, στο πλαίσιο της διαρκούς εκπαίδευσης και αφουγκραζόμενη τις εκπαιδευτικές ανάγκες, υλοποιεί σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου μοριοδοτούμενα σεμινάρια στην Ειδική Αγωγή.

Η έναρξη των μαθημάτων του πρώτου κύκλου είναι τη Δευτέρα 8 Απριλίου.

Προϋπόθεση που τίθεται ώστε να συμμετάσχει κάποιος/α στο προτεινόμενο πρόγραμμα είναι να είναι απόφοιτος ΑΕΙ ή πρώην ΤΕΙ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η συνολική διάρκεια (σε αριθμό ωρών και αριθμό εβδομάδων) είναι 400 ώρες, 40 εβδομάδες, 9 μήνες.

Η μέθοδος υλοποίησης και οι διαδικασίες παρακολούθησης είναι εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση.

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα των σεμιναρίων Ειδικής Αγωγής είναι η αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών, παρέχοντας ευκαιρίες εξοικείωσης με τις νέες τάσεις και τις καλύτερες πρακτικές στον τομέα αυτόν.

Σκοπός του εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενου σεμιναρίου Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης είναι η αναλυτική παρουσίαση θεματικών περιοχών που συμπεριλαμβάνονται στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.

Μέσα από το περιεχόμενο του προγράμματος αναδεικνύεται ο ρόλος της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στη διασφάλιση ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος για τους/τις μαθητές/τριες.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην κατάρτιση των εκπαιδευόμενων τόσο με θεωρητικές όσο και με πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες σε σύγχρονες θεματικές, όπως η συμπερίληψη και η ισοτιμία στην εκπαίδευση των Ατόμων με Αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, η επίδραση των exergames στην εκπαίδευση μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες κ.λπ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η σύζευξη θεωρίας και πράξης διασφαλίζει στους εκπαιδευόμενους σύγχρονες πρακτικές γνώσεις για τη θεματική περιοχή της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Οι επιμορφούμενοι/ες στο τέλος του προγράμματος αναμένεται να:

 • Έχουν αποκτήσει γνώσεις σε σχέση με το περιεχόμενο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.
 • Γνωρίζουν το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και τις βασικές πολιτικές για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.
 • Έχουν εμβαθύνει στα χαρακτηριστικά των κατηγοριών Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών και στη διαχείρισή τους στο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον.
 • Γνωρίζουν δράσεις και παρεμβάσεις για τη συμπερίληψη των ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες.
 • Γνωρίζουν δράσεις και παρεμβάσεις σε επίπεδο πρόληψης, αξιολόγησης, συμβουλευτικής και υποστήριξης παιδιών και εφήβων.
 • Εφαρμόζουν ολοκληρωμένα σχέδια και παρεμβάσεις για τη διαχείριση προβλημάτων στο σχολικό περιβάλλον.

Πρόκειται για πρόγραμμα απολύτως εστιασμένο στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, το οποίο προσεγγίζεται μέσα από ένα διεπιστημονικό πρίσμα πολλών επιμέρους πεδίων όπως η Ειδική Αγωγή, η Ψυχολογία, η Συμβουλευτική κ.ο.κ.

Η εστίαση του προγράμματος στο γνωστικό αντικείμενο και η διεπιστημονικότητά του το διαφοροποιούν σημαντικά από άλλα υφιστάμενα επιμορφωτικά προγράμματα που καλύπτουν περισσότερο θεωρητικά θέματα.

Επιπλέον, η έμφαση δίνεται στην εφαρμογή ολοκληρωμένων σχεδίων και παρεμβάσεων στο πεδίο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Έτσι, το πρόγραμμα ανταποκρίνεται καλύτερα στις άμεσες επιμορφωτικές ανάγκες των ομάδων στόχου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το προτεινόμενο πρόγραμμα απευθύνεται στις ακόλουθες ομάδες στόχους:

 • Εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και των βαθμίδων που επιθυμούν να αναπτύξουν τις γνώσεις τους στο αντικείμενο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.
 • Εκπαιδευτικούς που υπηρετούν ή θέλουν να υπηρετήσουν ως στελέχη της Εκπαίδευσης, σύμβουλοι σχολικής ζωής, μέντορες και συντονιστές τάξεων /γνωστικών αντικειμένων.
 • Αποφοίτους ΑΕΙ-ΤΕΙ οι οποίοι ενδιαφέρονται να σταδιοδρομήσουν ως εκπαιδευτικοί ή ως ειδικό επιστημονικό προσωπικό των σχολείων (σχολικοί ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, ειδικοί παιδαγωγοί, σχολικοί νοσηλευτές).
 • Ψυχολόγους οι οποίοι θέλουν να εξειδικευθούν στο πεδίο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.
 • Σχολικούς ψυχολόγους που επιθυμούν να εμβαθύνουν στο συγκεκριμένο πεδίο.
 • Στελέχη δομών Ψυχικής Υγείας ή Φροντίδας Παιδιών και Εφήβων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.
 • Στελέχη των κοινωνικών υπηρεσιών της Τ.Α. τα οποία συνεργάζονται στενά με τα σχολεία των οικείων δήμων.

Οι εκπαιδευτικοί αποτελούν τον θεμέλιο λίθο για την παροχή αποτελεσματικής εκπαίδευσης. Για τον λόγο αυτόν, είναι αναγκαίο να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες με σκοπό την αποτελεσματική εφαρμογή των μεθόδων ειδικής αγωγής στην τάξη τους.

Επιπροσθέτως, μπορούν να μάθουν νέες μεθόδους διδασκαλίας, τεχνικές προσαρμογής του διδακτικού υλικού και προσεγγίσεις για την αποτελεσματική συνεργασία με τα παιδιά και τους γονείς.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επιπλέον, τα εν λόγω σεμινάρια προσφέρουν στους εκπαιδευτικούς την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες με άλλους επαγγελματίες στον τομέα.

Η συνεργασία και ο διάλογος με συναδέλφους μπορούν να διευρύνουν το φάσμα των γνώσεων και να παράσχουν νέες ιδέες για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Ακόμη, μπορούν να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που ενδέχεται να συναντήσουν στην τάξη τους.

Οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορεί να έχουν διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, και η ορθή και στοχευμένη εκπαίδευση για την αντιμετώπιση αυτών των αναγκών είναι ζωτικής σημασίας.

Τα σεμινάρια μπορούν να παράσχουν τις απαιτούμενες γνώσεις και εργαλεία για να ανταποκριθούν σ’ αυτές τις ανάγκες με αποτελεσματικότητα και ευαισθησία.

Τέλος, η συμμετοχή σε σεμινάρια ειδικής αγωγής δείχνει ένα ενδιαφέρον για τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη και την προσήλωση στην ποιότητα της εκπαίδευσης.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ