Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, παραμετρικό MEGA-Πρόγραμμα εκπαίδευσης «Βιομηχανικών Επιθεωρητών» - iefimerida.gr

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, παραμετρικό MEGA-Πρόγραμμα εκπαίδευσης «Βιομηχανικών Επιθεωρητών»

Αφίσα με συγκολλητές
Πρόγραμμα εκπαίδευσης «Βιομηχανικών Επιθεωρητών»
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Είναι η πρώτη φορά στην Ελλάδα, που επιχειρείται η υλοποίηση ενός Ολοκληρωμένου προγράμματος εκπαίδευσης E-Learning Επιθεωρητών για την Βιομηχανία, το οποίο περιλαμβάνει διαφορετικά επίπεδα εκπαίδευσης και οδηγεί σε διαφορετικούς Διεθνείς τίτλους σπουδών, ανάλογα με την εμπειρία, την βασική εκπαίδευση ή την επαγγελματική εξειδίκευση, ενός εκάστου των ενδιαφερομένων.

Είναι μια μοναδική ευκαιρία αξιοποίησης του LOCKDOWN, αξιοποιώντας κατάλληλα τον χρόνο, και προετοιμαζόμενοι για την Ελληνική και Διεθνή αγορά, αμέσως μετά τις εορτές των Χριστουγέννων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η δυσκολία διαμόρφωσης ενός παραμετρικού προγράμματος Βιομηχανικών Επιθεωρητών, έγκειτο μέχρι σήμερα στο γεγονός ότι το μωσαϊκό των δυνητικών διπλωμάτων σε Διεθνές επίπεδο, δεν είχε τυποποιηθεί, και η αντιστοίχηση ωρών διδασκαλίας, περιεχομένου αλλά και εξεταστικής διαδικασίας ήταν χαοτική.

Ο Στόχος είναι να δώσουμε διέξοδο σε απόφοιτους των Τεχνικών Σχολών, όπως Πολυτεχνεία και ΑΤΕΙ χωρίς εμπειρία, αποφοίτους των παραπάνω Τεχνικών Σχολών με σχετική τυπική εκπαίδευση στο αντικείμενο, ανθρώπους της πράξης και της εμπειρίας χωρίς ιδιαίτερα τυπικά προσόντα που εργάζονται στην Βιομηχανία και την Κατασκευή, νέα παιδιά άνεργα που έχουν τελειώσει το Λύκειο και αναζητούν μια διέξοδο επαγγελματική, ή ακόμα και απόφοιτους Γυμνασίου, που έχουν διάθεση για διάβασμα και εισαγωγή σε νέα αντικείμενα.

Ο μαγικός κόσμος της Βιομηχανικής Επιθεώρησης είναι εδώ, και ξεδιπλώνεται μπροστά μας, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μέσα από ένα παραμετρικό MEGA-Πρόγραμμα εκπαίδευσης και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων για Επιθεωρητές βιομηχανικών δραστηριοτήτων.

To Ελληνικό Ινστιτούτο Συγκολλήσεων σε συνεργασία, αφενός με τα διαπιστευμένα εργαστήρια SpectrumLabs, αλλά και τον διαπιστευμένο Οργανισμό εκπαίδευσης Levels σε Μη Καταστροφικούς Ελέγχους - WNDTIWelding & NDTInstitute, παρουσιάζει στην Ελληνική αλλά και Διεθνή αγορά, έναν πλήρη οδηγό εκπαίδευσης επιθεωρητών Συγκολλήσεων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ορισμένα στοιχεία για την κατανόηση των εννοιών και της δομής των προγραμμάτων εκπαίδευσης και πιστοποίησης για το λεγόμενο προσωπικό συγκολλήσεων.

Σύμφωνα με την ορολογία των Διεθνών Οργανισμών, ISO, IIW και EWF, Υπάρχουν 3 κατηγορίες προσωπικού συγκολλήσεων (welding related personnel):

  • Welding Coordination Personnel (Προσωπικό Συντονισμού εργασιών συγκόλλησης)
  • Welding Inspection Personnel (Επιθεωρητές Συγκολλήσεων)
  • Welders (Συγκολλητές)

Οι Διεθνείς οργανισμοί συγκολλήσεων καθορίζουν και το πλαίσιο τυπικών και ουσιαστικών προσόντων για κάθε κατηγορία επαγγελματία, με τρόπο μονοσήμαντο, αποδεκτό σε διεθνές επίπεδο, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η ομοιομορφία της εκπαίδευσης και των επαγγελματικών προσόντων του εμπλεκόμενου προσωπικού.

Το παρακάτω διάγραμμα μας δείχνει σχηματικά την Διεθνώς αποδεκτή δομή του λεγόμενου welding related personnel:

Welding related personnel
ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Συγκολλήσεων, με ένα συνολικό προτεινόμενο πρόγραμμα 128 ωρών, από το οποίο ο κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να παρακολουθήσει το κομμάτι εκείνο που ταιριάζει στα τυπικά του προσόντα, είτε στην εμπειρία του, είτε σε υφιστάμενες επαγγελματικές εξειδικεύσεις, προτείνει στην Ελληνική και Διεθνή αγορά ένα «πολύ μελετημένο ΠΑΖΛ» επιλογών εκπαίδευσης, με στόχο την αναβάθμιση του επιστημονικού δυναμικού της Χώρας, εκμεταλλευόμενο την τεχνογνωσία των 10 τελευταίων ετών παρουσίας του Ελληνικού Ινστιτούτου Συγκολλήσεων στην Ελληνική και Διεθνή αγορά.

Για πρώτη φορά μάλιστα παρουσιάζεται Διεθνώς και ο Επιθεωρητής Συγκολλήσεων για τον τομέα της Ναυτιλίας.

Να σημειωθεί ότι το Ελληνικό Ινστιτούτο Συγκολλήσεων έχει προχωρήσει στην μοναδική έκδοση 4 εγχειριδίων για Μηχανικούς Συγκολλήσεων, συνολικά 3.700 σελίδων ύλης, ένα μοναδικό τεχνικό έργο, σημείο αναφοράς σε Διεθνές επίπεδο.

Οι επιλογές για τους ενδιαφερόμενους Επιθεωρητές Συγκολλήσεων, παρουσιάζονται αναλυτικά στα παρακάτω λογικά διαγράμματα (ταμπέλες):

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μία από τις καινοτομίες του προτεινόμενου ΠΑΖΛ επιλογών εκπαίδευσης, είναι ο συνδυασμός της εκπαίδευσης των Επιθεωρητών, με την εξειδικευμένη πιστοποίηση στον τομέα των Μη Καταστροφικών Ελέγχων.

Να σημειωθεί ότι σε όλα τα προτεινόμενα προγράμματα εκπαίδευσης Επιθεωρητών του Ελληνικού Ινστιτούτου Συγκολλήσεων, οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν ταυτόχρονα σε πρόγραμμα πιστοποίησης ISO 9712: 2012 Οπτικού Ελέγχου Συγκολλήσεων, λαμβάνοντας το σχετικό Level 2 από τον Διαπιστευμένο προς τούτο Οργανισμό εκπαίδευσης WNDTI, περί Μη Καταστροφικών Ελέγχων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο επικεφαλής του Οργανισμού WNDTI, κ. Γιώργος Καπασσάς, θα συμμετέχει προσωπικά στην εκπαίδευση και αναγνώριση των υποψηφίων Επιθεωρητών ως πιστοποιημένο προσωπικό Οπτικών Ελέγχων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9712: 2012.

Φυσικά, οι υποψήφιοι Επιθεωρητές θα μπορούν, κατόπιν συνεννοήσεως, να διαλέξουν οποιαδήποτε μέθοδο Μη Καταστροφικών Ελέγχων, εφόσον κατέχουν ήδη το πιστοποιητικό VT Level2.

Distance Learning πρόγραμμα εκπαίδευσης

Τα προγράμματα εκπαίδευσης θα είναι εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως, με «Σύγχρονη Εκπαίδευση», δηλαδή διαρκή παρουσία του εκπαιδευτή, ο οποίος θα παρίσταται και θα συμμετέχει καθόλη την διάρκεια της εκπαίδευσης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι εξετάσεις θα είναι γραπτές μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, και όπου απαιτούνται θα υλοποιούνται και πρακτικές εξετάσεις είτε προφορικές.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν μετά την άρση του LOCKDOWN στο ευρύχωρο αμφιθέατρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Συγκολλήσεων, με ταυτόχρονη παρουσία έως 25 εξεταζομένων, σε σύνολο 100 θέσεων.

Για περισσότερες συμμετοχές στις εξετάσεις, δύνανται να χρησιμοποιηθούν και οι άλλες αίθουσες του Ελληνικού ινστιτούτου, δυναμικότητας 264 ατόμων συνολικά.

Κοστολόγηση συμμετοχής

Ανάλογα με τις ώρες που θα περιέχει το μοντέλο επιλογής, το κόστος διαμορφώνεται στα 25 ευρώ / ώρα, συμπεριλαμβανομένου και του κόστους εξετάσεων και πιστοποιητικών για την κάθε επαγγελματική εξειδίκευση, όπως περιγράφεται παραπάνω.

Ειδικές τιμές δύνανται να διαμορφώνονται για τα «μέλη» του Ελληνικού Ινστιτούτου Συγκολλήσεων, είτε ομαδικές συμμετοχές από επιχειρήσεις.

Οι συμμετοχές μέσω επιχειρήσεων επιδοτούνται μάλιστα, μέσω των ετήσιων εισφορών ΙΚΑ των τελευταίων 2 ετών.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, και να σας κατευθύνουμε στον Τίτλο και Πιστοποιητικό που ταιριάζει στο δικό σας προφίλ, αναλόγως των τυπικών προσόντων και της εμπειρίας.

Πληροφορίες: training@wgi.gr # info@wgi.gr
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 55 42 609
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ – www.wgi.gr

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ