Τουρισμός για Όλους | iefimerida.gr​

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ένα παιδί σε πισίνα
Φωτογραφία αρχείου: SHUTTERSTOCK

Το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους είναι ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από διάφορα υπουργεία, προεξάρχοντος του υπουργείου Τουρισμού και επιδοτεί με voucher διακοπών αξίας 200 ευρώ φορολογούμενους που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Οι αναλυτικοί όροι και οι προϋποθέσεις του προγράμματος αναλύονται στην υπ’ αρ. 297/05.01.2024 ΚΥΑ των υπουργών Τουρισμού, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β’ 79/2024 , ΦΕΚ Β’ 1668/2024). Δυνητικοί δικαιούχοι του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους», είναι ενήλικα φυσικά πρόσωπα, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και εμπίπτουν στα εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία ορίζονται στην ΚΥΑ (ετήσιο οικογενειακό εισόδημα).

Για τον δεύτερο κύκλο του προγράμματος, ήτοι για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2024», Δυνητικοί Δικαιούχοι είναι όσοι έχουν υποβάλει οριστική Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων μέχρι την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων φορολογικού έτους 2022, η οποία έχει εκκαθαριστεί έως την τελική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά τους εμπίπτει στα οριζόμενα στον πίνακα, της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της ΚΥΑ, εισοδηματικά κριτήρια.

Τουρισμός για Όλους

Εφόσον ο υποβάλλων την αίτηση λάβει το «πράσινο φως» για εξασφάλιση του voucher των 200 ευρώ, ενημερώνεται ηλεκτρονικά με e-mail και sms και λαμβάνει άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα. Το ποσό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι 31/12/2024. Το πιστωθέν χρηματικό ποσό δύναται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά από τον δικαιούχο για διαμονή σε καταλύματα που φέρουν σχετικούς με την παροχή υπηρεσιών διαμονής κωδικούς κατηγορίας εμπόρου και διατηρούν την έδρα τους στην ελληνική επικράτεια.