Τελευταία νέα και ειδήσεις για τα σχολεία

ΣΧΟΛΕΙΑ

Σχολεία
Αίθουσα σχολείου / Φωτογραφία: EUROKINISSI

Τα σχολεία είναι ένας εκπαιδευτικός θεσμός που αναγνωρίζεται παγκοσμίως. Στα σχολεία παρέχεται μόρφωση μέσω της συστηματικής -πιο συχνά υποχρεωτικής- διδασκαλίας μιας σειρά μαθημάτων και ενοτήτων που διαφοροποιείται ανάλογα με τη βαθμίδα. Βασικό ρόλο σε ένα σχολείο έχει ο δάσκαλος – καθηγητής.

Η λέξη σχολείο, παραδόξως, προέρχεται από το «σχόλη» που ουσιαστικά σημαίνει αργία, ημέρα ανάπαυσης κ.ό.κ. Ο όρος «σχόλη», ωστόσο, λόγω της ροπής των Ελλήνων και Ρωμαίων να περνούν τον ελεύθερο χρόνο τους συζητώντας, έμελλε να καθιερωθεί ως «συζήτηση». Η σύγχρονη έννοια του σχολείου προέκυψε όταν το «σχόλη» έλαβε τη σημασία του χώρου όπου πραγματοποιούνται οι συζητήσεις.

Οι ρίζες του σχολείου

Παρότι δεν ονομάζονταν σχολεία, οι ρίζες των σύγχρονων μονάδων μπορούν να βρεθούν στα ομαδικά μαθήματα που γίνονταν στην εποχή των Κλασικών χρόνων της ελληνικής αρχαιότητας. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η Ακαδημία του Πλάτωνα και η Περιπατητική Σχολή.

Σύμφωνα με ιστορικούς, καθώς ήταν οργανωμένα, δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα, μπορούν να λογίζονται ως τα πρώτα σχολεία. Παρόμοια δομή είχαν τα πρώτα σχολεία στην αρχαία Ινδία και στην αρχαία Κίνα. Να σημειωθεί ότι από το 425 μ.Χ. η Βυζαντινή αυτοκρατορία είχε δομήσει εκπαιδευτικό σύστημα με τύπο σχολείων που, αρχικά, είχε ως στόχο την υποχρεωτική εκπαίδευση των στρατιωτικών.

Οι βαθμίδες των σχολείων

Μπορεί οι ονομασίες των βαθμίδων να ποικίλουν, όμως στις περισσότερες χώρες τα σχολεία χωρίζονται ως εξής:

  • στην πρωτοβάθμια ή βασική εκπαίδευση (Δημοτικό σχολείο), που αφορά παιδιά, συνήθως, ηλικίας έως 11-12 ετών
  • στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο – Λύκειο) για τους μαθητές που ολοκληρώνουν την πρωτοβάθμια


Η επόμενη βαθμίδα μετά τα σχολεία είναι η τριτοβάθμια εκπαίδευση. Να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα λειτουργούν τόσο κρατικά (δημόσια) σχολεία όσο και ιδιωτικά σχολεία. Επιπλέον, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση υπάρχουν τα Γενικά Λύκεια (ΓΕΛ) και τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ). Υπεύθυνη Αρχή για τα σχολεία της Ελλάδας είναι το υπουργείο Παιδείας.

ΣΥΝΑΦΗ TAGS: ΣΧΟΛΕΙΟ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΜΑΘΗΤΕΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ