Επίδομα Θέρμανσης: Ποσά & Δικαιούχοι | iefimerida

ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Η πρώτη πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης έχει προγραμματιστεί έως τις 22 Δεκεμβρίου
Η πρώτη πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης έχει προγραμματιστεί έως τις 22 Δεκεμβρίου / Φωτογραφία: EUROKINISSI

Επίδομα θέρμανσης ονομάζεται η κρατική ενίσχυση που δίνεται κάθε χρόνο σε νοικοκυριά προκειμένου να προμηθευτούν καύσιμα και ύλες για τη θέρμανση της κατοικίας τους.

Επίδομα θέρμανσης

Η αίτηση για το επίδομα θέρμανσης υποβάλλεται μέσα από την πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «myΘέρμανση».

Στην αίτηση για το επίδομα θέρμανσης συμπληρώνουμε τα εξής στοιχεία:

  • ΑΦΜ
  • ονοματεπώνυμο
  • αριθμός εξαρτώμενων τέκνων
  • ένδειξη αν πρόκειται για πολυκατοικία
  • αριθμός παροχής ρεύματος ακινήτου πρώτης κατοικίας
  • διεύθυνση που να αντιστοιχεί στην παροχή
  • εμβαδόν κυρίων χώρων
  • είδος καυσίμου
  • στοιχεία επικοινωνίας
  • IBAN (στο myAADE)

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης

Η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης συνήθως ανοίγει τον Νοέμβριο. Αιτήσεις για επίδομα θέρμανσης γίνονται δεκτές, ωστόσο, και τους επόμενους μήνες.

Να σημειωθεί ότι για τα καύσιμα πέραν του πετρελαίου θέρμανσης, στην αίτηση υποβάλλεται επιπρόσθετα ο αριθμός της απόδειξης αγοράς ειδών καυσίμων ή κατανάλωσης θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης το ποσό/αξία της συναλλαγής, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου και η επωνυμία της επιχείρησης – πωλήτριας των ειδών καυσίμων θέρμανσης ή της θερμικής ενέργειας.

Ποιοι δικαιούνται επίδομα θέρμανσης

Το επίδομα θέρμανσης χορηγείται για την κατανάλωση των επιδοτούμενων ειδών καυσίμων θέρμανσης και θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης, για τα ακίνητα, τα οποία χρησιμοποιούν ως κύρια κατοικία κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, είτε αυτά μισθώνονται είτε είναι δωρεάν παραχωρούμενα ή ιδιοκατοικούνται.

Ειδικά για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης στους καταναλωτές καυσόξυλων και βιομάζας (πέλετ) ισχύει ως πρόσθετη προϋπόθεση το ακίνητο να βρίσκεται σε οικισμό με πληθυσμό ίσο ή κατώτερο των 3.500 κατοίκων και ο αντίστοιχος συντελεστής επιδότησης να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 0,8. Ειδικά για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης στους καταναλωτές θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης έχει τεθεί ως πρόσθετη προϋπόθεση το ακίνητο να βρίσκεται σε έναν από τους Δήμους Σερρών, Εορδαίας, Κοζάνης, Αμυνταίου ή Μεγαλόπολης.

Τα κριτήρια για το επίδομα θέρμανσης

Το επίδομα θέρμανσης χορηγείται σε όσους πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Ενδεικτικά, την περίοδο 2021-2022 ίσχυσαν τα εξής κριτήρια για το επίδομα θέρμανσης:


Κριτήριο εισοδήματος: Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά τους, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό και τεκμαρτό, ανέρχεται έως 14.000 ευρώ για άγαμο υπόχρεο ή υπόχρεο σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και 20.000 ευρώ για έγγαμο υπόχρεο ή τους έγγαμους ή τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης που υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση ή τους έγγαμους που υποβάλλουν φορολογική δήλωση ή τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και έχουν υποβάλει κοινή φορολογική δήλωση χωρίς τέκνα, το οποίο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο. Ομοίως, για τη μονογονεϊκή οικογένεια το ως άνω εισόδημα ανέρχεται σε 23.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο. Στο ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν περιλαμβάνεται εκείνο το οποίο αθροιστικά απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος και από την εισφορά αλληλεγγύης.
Κριτήριο ακίνητης περιουσίας: Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α., η οποία προκύπτει από την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α, υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων τέκνων, να μην υπερβαίνει το ποσό των 180.000 ευρώ για τους άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και το ποσό των 300.000 ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες.