Οχι. alors c'est la guerre

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΤΟΥ ΙΤΑΛΟΥ ΠΡΕΣΒΗ
Το ΟΧΙ του Μεταξά έχει πάρει μυθικές διαστάσεις. Και αν και προφανώς αυτή η λέξη με τα μόλις τρία γράμματα εκφράζει όλο το νόημα και τη διάθεση του Ιωάννη Μεταξά, άλλες ήταν οι λέξεις που βγήκαν από το στόμα του εκείνη την ώρα. Και μάλιστα στα γαλλικά!
25|10|2013 | 12:31
Subscribe to Οχι. alors c'est la guerre