Βραβεία Οσκαρ: Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για ελληνικές ταινίες -Οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά - iefimerida.gr

Βραβεία Οσκαρ: Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για ελληνικές ταινίες -Οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά

χρυσος οσκαρ
Βραβεία Όσκαρ / Φωτογραφία: AP
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το ελληνικό κινηματογραφικό έργο που θα συμμετάσχει στην κατηγορία Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους της 97ης διοργάνωσης των βραβείων Οσκαρ, από το ΥΠΠΟ.

Συγκεκριμένα το Υπουργείο Πολιτισμού απευθύνει πρόσκληση στους ενδιαφερομένους να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής του κινηματογραφικού έργου με το οποίο η Ελλάδα θα εκπροσωπηθεί στην 97η διοργάνωση των βραβείων Oσκαρ της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, διεκδικώντας το βραβείο Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους (πρώην βραβείο ξενόγλωσσης ταινίας). Η πρόσκληση αφορά στους Έλληνες κινηματογραφιστές που πληρούν τις προϋποθέσεις, όπως αυτές προβλέπονται από τον Κανονισμό της φετινής διοργάνωσης των OSCAR, και ειδικότερα τα κριτήρια του κανόνα 15 (RULE FIFTEEN SPECIAL RULES FOR THE INTERNATIONAL FEATURE FILM AWARD) υπό τους τίτλους Ι. ΟΡΙΣΜΟΣ και ΙΙ. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ. Οι κανόνες της 97ης διοργάνωσης είναι διαθέσιμοι στην ηλεκτρονική διεύθυνση ΕΔΩ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαδικασία επιλογής ελληνικής υποψηφιότητας για Οσκαρ

Το Υπουργείο Πολιτισμού έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για τη διεξαγωγή της διαδικασίας επιλογής, καθώς και για την υποβολή στην Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου του ελληνικού κινηματογραφικού έργου το οποίο προτείνεται από τη χώρα μας ως υποψήφιο για το βραβείο OSCAR Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους. Στο πλαίσιο αυτό, οι παραγωγοί που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη διαδικασία οφείλουν να υποβάλουν την υποψηφιότητα της ταινίας τους απευθείας στο ΥΠΠΟ, προκειμένου να αξιολογηθεί από την Επιτροπή που συγκροτείται για τον συγκεκριμένο σκοπό. Η Επιτροπή ακολούθως γνωμοδοτεί στον αρμόδιο Υφυπουργό, ο οποίος και εκδίδει την τελική απόφαση.

Διευκρινίζεται ότι τυχόν προτάσεις τρίτων φορέων δεν παράγουν οποιεσδήποτε συνέπειες ούτε συνιστούν δέσμευση για την Επιτροπή του ΥΠΠΟ.

Η διαδικασία για την επιλογή του κινηματογραφικού έργου το οποίο προτείνεται από την Ελλάδα ως υποψήφιο για το βραβείο OSCAR Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους καθορίζεται στο άρθρο 35 του ν. 3905/2010 και εξειδικεύεται στη με αρ. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/53689/01.06.2012 Απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού με θέμα: «Εκπροσώπηση της Ελλάδος στις διαδικασίες του βραβείου OSCAR» (ΦΕΚ Β΄ 1829).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συγκεκριμένη Απόφαση ορίζονται μεταξύ άλλων τα εξής:

  • «Το κινηματογραφικό έργο, με το οποίο εκπροσωπείται η Ελλάδα στις διαδικασίες του Βραβείου OSCAR ξενόγλωσσης ταινίας της Ακαδημίας Κινηματογράφου (Academy of Motion Picture Arts and Sciences), προτείνεται από το ΥΠ.ΠΟ.Τ. μετά από γνώμη της Επιτροπής του επόμενου εδαφίου.
  • »Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού και αποτελείται από επτά (7) μέλη εγνωσμένου κύρους, με ετήσια θητεία. Τα μέλη προέρχονται, κυρίως, από τον χώρο του κινηματογράφου και δεν έχουν οποιαδήποτε σχέση με υποψήφια ταινία.
  • »Η Επιτροπή παρέχει τη γνώμη της για την επιλογή του κινηματογραφικού έργου, το οποίο προτείνεται από το ΥΠ.ΠΟ.Τ., προκειμένου να μετάσχει στις διαδικασίες του Βραβείου OSCAR ξενόγλωσσης ταινίας, σύμφωνα με τους ειδικούς κανόνες της Ακαδημίας Κινηματογράφου για το Βραβείο OSCAR ξενόγλωσσης ταινίας».

Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας

Οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας για το βραβείο OSCAR Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους σύμφωνα με τον κανόνα 15 της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, συνοψίζονται στις εξής:

Ως διεθνής ορίζεται η κινηματογραφική ταινία μεγάλου μήκους (διάρκειας μεγαλύτερης των 40 λεπτών), της οποίας η παραγωγή λαμβάνει χώρα εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και η γλώσσα των διαλόγων είναι κατά κύριο λόγο (ήτοι σε ποσοστό άνω του 50%) διαφορετική από την αγγλική. Ταινίες κινουμένων σχεδίων, καθώς και ταινίες ντοκιμαντέρ είναι επιλέξιμες.

Η υποβαλλόμενη κινηματογραφική ταινία θα πρέπει να έχει κυκλοφορήσει για πρώτη φορά όχι νωρίτερα από την 1η Νοεμβρίου 2023 και όχι αργότερα από την 30ή Σεπτεμβρίου 2024. Επί πλέον, η αρχική προβολή της θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εκτός Η.Π.Α., σε εμπορική κινηματογραφική αίθουσα στην οποία η είσοδος επιτρέπεται επί πληρωμή, για τουλάχιστον επτά συνεχείς ημέρες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κινηματογραφική ταινία πρέπει να διαφημίζεται και να προωθείται κατά την ως άνω κυκλοφορία της με τρόπο που θεωρείται συνήθης στις πρακτικές διανομής ταινιών μεγάλου μήκους. Δεν απαιτείται διανομή της ταινίας στις Η.Π.Α.

Ταινίες οι οποίες, σε οποιαδήποτε εκδοχή, θα τύχουν προβολής ή διανομής εκτός εμπορικής κινηματογραφικής αίθουσας πριν την πρώτη προβολή ή διανομή σε αίθουσα, δεν θα είναι επιλέξιμες για το βραβείο της Ακαδημίας.

Ως τρόποι προβολής ή διανομής εκτός εμπορικής κινηματογραφικής αίθουσας που καθιστούν την εκάστοτε κινηματογραφική ταινία μη επιλέξιμη θεωρούνται ενδεικτικά οι εξής: ευρυζωνική και καλωδιακή τηλεόραση, υπηρεσίες Pay per View / Video on Demand, διανομή DVD, διανομή από αεροπορική εταιρεία με σκοπό την προβολή εν πτήσει, μετάδοση μέσω διαδικτύου.

Η γλώσσα των αυθεντικών διαλόγων της κινηματογραφικής ταινίας θα πρέπει να είναι κατά κύριο λόγο (ήτοι σε ποσοστό άνω του 50%) διαφορετική από την αγγλική. Απαιτούνται ακριβείς, ευανάγνωστοι υπότιτλοι στην αγγλική γλώσσα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο δημιουργικός έλεγχος της κινηματογραφικής ταινίας που υποβάλλεται θα πρέπει, πιστοποιημένα, να βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό στα χέρια των πολιτών ή των κατοίκων της χώρας η οποία την υποβάλλει.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου για το βραβείο Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους είναι αρμόδια να επιλύσει όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την επιλεξιμότητα και τους κανονισμούς.

Η υποψηφιότητα για το βραβείο OSCAR Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους δεν αποκλείει την υποβολή υποψηφιότητας της ίδιας ταινίας και για βραβεία άλλων κατηγοριών της 97ης διοργάνωσης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των αντίστοιχων κατηγοριών.

Υποβολή δικαιολογητικών

Προκειμένου να είναι ολοκληρωμένη και έγκυρη η συμμετοχή κινηματογραφικής ταινίας στη διαδικασία επιλογής της ελληνικής υποψηφιότητας για το βραβείο OSCAR Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους, θα πρέπει να υποβληθούν στο Υπουργείο Πολιτισμού τα ακόλουθα:

1. Αίτηση του παραγωγού με πρωτότυπη υπογραφή, η οποία περιλαμβάνει τον ακριβή τίτλο της ταινίας, τη διάρκεια (οπωσδήποτε άνω των 40 λεπτών), το είδος (μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ, ταινία κινουμένων σχεδίων), καθώς και στοιχεία των συντελεστών.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

2. Πιστοποιητικό Ελληνικής Ιθαγένειας (το οποίο εκδίδεται, μετά από σχετική αίτηση, από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου).

3. Παραστατικά που αποδεικνύουν ότι η πρώτη, επίσημη κυκλοφορία της ταινίας έγινε για επτά συνεχείς ημέρες σε αίθουσα εμπορικού κινηματογράφου με εισιτήριο.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Κινηματογραφίας και Ο/Α Μέσων της Διεύθυνσης Παραστατικών Τεχνών και Κινηματογράφου του ΥΠΠΟ: tmkom@culture.gr , από την Παρασκευή 17 Μαΐου έως και τη Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2024.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Χαντζή, τηλ. 210 3239670.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ