Νέα Εποχή στις Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών με την αναθεώρηση Ν. 4412/2016 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | iefimerida.gr

Νέα Εποχή στις Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών με την αναθεώρηση Ν. 4412/2016

Πινακίδες έργων σε δρόμο
Νέα Εποχή στις Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η σημερινή οικονομική συγκυρία οδήγησε στην ανάδειξη της ανάγκης για αυξημένη αποτελεσματικότητα των διαδικασιών προετοιμασίας, ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, παράλληλα με την βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών και έργων που προμηθεύεται το Δημόσιο χωρίς να γίνονται όμως εκπτώσεις σε όρους διαφάνειας και ακεραιότητας. Για τους ως άνω λόγους το αρμόδιο Υπουργείο προχώρησε στην αναθεώρηση/τροποποίηση του νόμου 4412/16.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επιπρόσθετα, η αύξηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος δημοσίων συμβάσεων αναμένεται να ενισχύσει τις δυνατότητες του ελληνικού Δημοσίου στην πραγματοποίηση δημοσίων επενδύσεων αλλά και στην ταχύτερη απορρόφηση και αξιοποίηση Ευρωπαϊκών κονδυλίων και χρηματοδοτικών διευκολύνσεων ιδίως ενόψει της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2021 – 2027 και της αξιοποίησης των δυνατοτήτων του Recovery and Resilience Fund (RRF) για την υποστήριξη της ανάταξης και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των οικονομιών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι κρίσεων.

Με συνολικά 253 άρθρα σε 23 κεφάλαια, τα οποία αναπτύσσονται σε τέσσερα μέρη δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης  (ΦΕΚ) και τίθεται αμέσως σε ισχύ ο Nέος Νόμος 4782/2021 για τις Δημόσιες Συμβάσεις.

Στόχος του νομοσχεδίου είναι ο εκσυγχρονισμός, η απλοποίηση και επιδιώκεται η αναμόρφωση του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου για τις Δημόσιες Συμβάσεις, του νόμου 4412/2016 όπως αυτός ισχύει σήμερα με τον Νόμο 4782/2021, που ενσωματώνει στο ελληνικό δίκαιο τις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ (L 94/65) και 2014/25/ΕΕ (L 94/243) καθώς και των ν. 3433/2006 (Α΄ 20), 3883/2010 (Α΄ 167) και 3978/2011 (Α ‘ 137) που ρυθμίζουν θέματα Δημοσίων Συμβάσεων στους τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας.

Με το Μέρος Α’ της αξιολογούμενης ρύθμισης για ζητήματα δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων με σκοπό την απλοποίηση/διασαφήνιση των διατάξεων, τη μείωση της γραφειοκρατίας, την αύξηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, την επέκταση της χρήσης των ηλεκτρονικών εργαλείων (eprocurement), την αύξηση της συμμετοχής των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και την αντιμετώπιση παθογενειών όπως το ζήτημα των υπερβολικά χαμηλών προσφορών και η υπερβολική προσκόλληση στην τυπικότητα έναντι της ουσίας των προσφορών.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Δημόσιο έργο

Η Swiss Approval Akademie που στόχο έχει την άμεση και έγκυρη ενημέρωση ακολουθώντας την επιτυχημένη πορεία της στην υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων εξ-αποστάσεως διοργανώνει πρόγραμμα εκπαίδευσης, διάρκειας 16 ωρών  με τίτλο:

«ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: Νόμος 4412/2016, συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων νομοθετικών αλλαγών του Νόμου 4782/9-3-2021 περί Εκσυγχρονισμού, απλοποίησης και αναμόρφωσης του ρυθμιστικού πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων»

Το εν λόγω πρόγραμμα εκπαίδευσης θα υλοποιηθεί μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με δυνατότητα πλήρους δια δραστικότητας (Interaction), αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων και αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων.

Επιπροσθέτως δίνεται η δυνατότητα εμβάθυνσης, με εξειδικευμένη εκπαίδευση κατ’ άρθρο, για όλα τα άρθρα του Νόμου. https://institute.swissapproval.academy/sai-kdbm2/4412-2016/

Στο εν λόγω πρόγραμμα εκπαίδευσης, παρουσιάζονται οι διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων του Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα με τον Νόμο 4782/2021, τόσο από Νομική, όσο και από Διαχειριστική πλευρά, σε πρακτικά ζητήματα Δημοσίων Συμβάσεων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης απευθύνεται:

  • Σε στελέχη και Νομικούς Συμβούλους αναθετουσών αρχών που συμμετέχουν σε διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, όπως Διευθύνσεις Προμηθειών ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, και άλλων Οργανισμών.
  • Σε στελέχη Εταιρειών και Φυσικά Πρόσωπα, όπως Δικηγόρους , Νομικούς Συμβούλους, Μηχανικούς οικονομικών φορέων, κατασκευαστικές εταιρείες, τεχνικές, μελετητικές, προμηθευτικές εμπορικές και συμβουλευτικές εταιρείες και Φυσικά Πρόσωπα.

Εισηγητές εκπαιδευτικού προγράμματος

Κωνσταντίνος Μεϊντής, Δικηγόρος Δ.Σ. Αθηνών, με εξειδίκευση στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων και μεγάλη εμπειρία σχετικά με τον ανταγωνισμό στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων και δη κατά την ανάθεση δημόσιων έργων και μελετών, ως επίσης και την εκτέλεση αυτών.

Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, Δικηγόρος Δ.Σ. Αθηνών και νομικός σύμβουλος σε Ν.Π.Ι.Δ. ΟΤΑ. Εξειδικεύεται στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων και δη στην ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών, ως επίσης και την εκτέλεση αυτών.

Μαρία Στάθη, Δικηγόρος Δ.Σ. Αθηνών, με εξειδίκευση επί των διαγωνισμών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. Έχει χειριστεί πολυάριθμες υποθέσεις σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

Κόστος εκπαιδευτικών υπηρεσιών

Το κόστος συμμετοχής στην εκπαίδευση διαμορφώνεται στα 500 ευρώ / συμμετέχοντα κατά μέσο όρο, σε συνάρτηση και με τον αριθμό των εκπαιδευομένων ανά Φορέα, για πάνω από 2 συμμετέχοντες.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης απευθύνεται όπως αναφέραμε παραπάνω, σε «Στελέχη» των ΟΤΑ κάθε είδους, Δημοσίων Οργανισμών, Κατασκευαστικών εταιρειών, Προμηθευτών του Δημοσίου, Μελετητές, Δικηγόρους, Νομικούς Συμβούλους, κλπ..

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Swiss Approval Akademie, κ. Κολιτσίδα Χρήστο στο τηλέφωνο: 210 55-62-130 ή με e-mail: training@swissapproval.gr

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ σύμβαση δημόσιο έργο
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ