Η επανάσταση των καταπιεσμένων καταναλωτών έρχεται: Ποια είναι η ευθύνη των επιχειρήσεων στην εξαθλίωση του καταναλωτικού κοινού | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | iefimerida.gr

Η επανάσταση των καταπιεσμένων καταναλωτών έρχεται: Ποια είναι η ευθύνη των επιχειρήσεων στην εξαθλίωση του καταναλωτικού κοινού

Γυναίκα με πιστωτική κάρτα στο χέρι
Έρχεται η επανάσταση των καταπιεσμένων καταναλωτών
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η εν γένει συμπεριφορά του κοινωνικού συνόλου, αποτελεί κεντρικό στοχαστικό πρόβλημα της σύγχρονης φιλοσοφίας, διότι δεν συνάδει πάντα με την ιστορική αναγκαιότητα.

Σε αυτό που θα πρέπει να εστιάσουμε, στα πλαίσια της ατομικής μας ευθύνης, είναι: Τι είδους ανθρώπους δημιουργεί σήμερα το σύστημα;

Καταναλωτικούς, με μόνο κίνητρο το κέρδος, χωρίς ορθολογική κρίση αναφορικά με την διαχείριση των διαθέσιμων πόρων, πολιτικά παθητικούς, ακριβώς επειδή συμπεριφέρονται ως αδηφάγα όντα κατευθυνόμενων και ελεγχόμενων πληροφοριών από τα δήθεν Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, βρώμικους, γιατί ανέχονται την καταστροφή του περιβάλλοντος και συνεργούν σε αυτή, αντεπαναστάτες, επειδή τελικά δεν κατανοούν, αφενός την αναγκαιότητα της αλλαγής ως δημιουργική διαδικασία, και αφετέρου την αδυναμία των σημερινών πολιτικών ελίτ, να αναγνωρίσει και να εκφράσει τα ουσιαστικά προβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας.

Το σημαντικό νέο στοιχείο, είναι ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια συστηματική μετακίνηση των «εργαζομένων» από την κύρια ιδιότητά τους ως «παραγωγοί πλούτου», σε εκείνην ως «καταναλωτές».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαμορφώνεται δηλαδή σήμερα, σε Διεθνές επίπεδο, μια «νέα κοινωνική τάξη», ικανή να θέσει σε λειτουργία ένα οικονομικό και κοινωνικό σύστημα που θα βασίζεται στην διασφάλιση της «ποιότητας & τιμών» των παραγόμενων αγαθών και υπηρεσιών και κυρίως στην διασφάλιση της «Υγείας και Ασφάλειας των καταναλωτών».

Η «τάξη» αυτή των καταπιεσμένων, αδικημένων αλλά κυρίως εξαθλιωμένων καταναλωτών, είναι εξ ορισμού Φιλελεύθερη, και αποτελεί την ικανή και αναγκαία κοινωνική μάζα, μέσω της οποίας δυνητικά θα ενσαρκώνεται η «δράση και αντίδραση» των παραγωγικών και κοινωνικών δυνάμεων στο μέλλον.

Η σύγκρουση με την υφιστάμενες παραγωγικές δομές και τα υφιστάμενα δίκτυα διανομής αγαθών και υπηρεσιών, επαναστατικού χαρακτήρα μάλιστα, είναι πλέον αναπόφευκτη.

Οι ενώσεις των καταναλωτών, αποτελούν σήμερα τα κύτταρα μιας διαδικασίας ριζικού μετασχηματισμού της συνείδησης των ανθρώπων, από τον ανορθολογισμό της παραγωγής, στον ορθολογισμό της κατανάλωσης.

Διότι είναι σήμερα σαφές ότι δυστυχώς, δεν είναι οι ανάγκες που προσδιορίζουν την παραγωγή, αλλά η παραγωγή προσδιορίζει τις ανάγκες.

Ο ρόλος των επιχειρήσεων στην καταναλωτική εξαθλίωση

Οι επιχειρήσεις είναι ουσιαστικό κομμάτι του οικονομικού γίγνεσθαι, αλλά δυστυχώς αποκλειστικό σκοπό έχουν μόνον το κέρδος, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τον παράγοντα «καταναλωτή». Η κρίση των «καταναλωτών» οδηγεί σε κρίση των επιχειρήσεων, και αντίστροφα.

Η κρίση των επιχειρήσεων σήμερα, εκφράζεται με πολλές όψεις, και δεν αρκεί πλέον να μιλήσουμε μόνο για θέματα οργάνωσης που θα χαμηλώσουν το κόστος παραγωγής και θα βελτιώσουν την αποδοτικότητα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πρόβλημα διοίκησης των επιχειρήσεων σήμερα, ξεπερνά κατά πολύ την ίδια την επιχείρηση, την παραγωγική διαδικασία, τον τεχνολογικό εξοπλισμό ή ακόμα το επίπεδο ανταγωνισμού.

Η όποια λύση αυτού του προβλήματος αγγίζει μόνον την κοινωνία, και προϋποθέτει αλλαγή κουλτούρας και συμπεριφοράς της αγοράς.

Τα προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των επιχειρήσεων, είναι μια ελπιδοφόρα προσέγγιση, τις περισσότερες φορές όμως είναι αποσπασματικά και δεν εντάσσονται στην συνολική στρατηγική της επιχείρησης, αλλά κυρίως στοχεύουν στην ψυχολογική εγρήγορση των δυνητικών πελατών, και όχι στην μακροπρόθεσμη διασφάλιση των ουσιαστικών συμφερόντων τους.

Κάθε βιώσιμη λύση αναφορικά με την κρίση της αγοράς, προϋποθέτει την μετακίνηση αυτών που κατέχουν τα μέσα παραγωγής (επιχειρηματίες και Κράτος), από την σταθερή – εδώ και δεκαετίες - πολιτική για την κερδοφορία, στην πλήρη δέσμευση για την «Ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών» καθώς και την «Υγεία & Ασφάλεια των καταναλωτών», σε όλα τα επίπεδα διοίκησης, παραγωγής και διανομής.

Στον όρο «ποιότητα» συμπεριλαμβάνεται και η «τιμή», καθότι ως «ποιότητα» νοείται η «καταλληλότητα για χρήση», που συμπεριλαμβάνει και την τελική τιμή διάθεσης.

Για να επιτευχθεί ο μετασχηματισμός των σημερινών επιχειρήσεων σε οντότητες που θα σχεδιάζουν προϊόντα και υπηρεσίες με αποκλειστικό γνώμονα την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των καταναλωτών, η επιχειρηματική κοινότητα, με την ιστορική και διαλεκτική έννοια του όρου, θα πρέπει να αναπτύξει μια συνολική αντίληψη για το μέλλον της, και να μπεί σε τροχιά σύγκρουσης με τις δυνάμεις και τις λογικές της συντήρησης των «κεκτημένων», αναφορικά με το κέρδος.

Η σύγκρουση των δύο αυτών λογικών διοίκησης των επιχειρήσεων, αφενός της διαρκώς βελτιούμενης Ποιότητας και σεβασμού των καταναλωτών, και αφετέρου της Κερδοφορίας άνευ προϋποθέσεων, αποτελεί πολιτική πράξη πρωτίστης σημασίας για το μέλλον της επιχειρηματικότητας, της κοινωνίας και τον ιστορικό προσδιορισμό της στο μέλλον.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύγχρονα παραδείγματα Επιχειρηματικής πρακτικής

Πολλές επιχειρήσεις έχουν ήδη αντιληφθεί τον κοινωνικό μετασχηματισμό που είναι σε εξέλιξη, και απαντούν με τον κατάλληλο οργανωτικό μετασχηματισμό που θα τους επιτρέψει να εξελιχθούν σε κοινωνικούς εταίρους με θετικό πρόσημο.

Η Swiss Approval, Διεθνής οργανισμός επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον «κοινωνικό εθελοντισμό» για την προστασία των καταναλωτών, έχοντας καταρτίσει ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα «βελτίωσης καταναλωτικής συνείδησης», που απευθύνεται στην Παγκόσμια Αγορά.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε τεχνικό προσωπικό και επιστήμονες εργαζόμενους του χώρου της βιομηχανικής παραγωγής, της μεταποίησης και των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων και των συμβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς επίσης και σε ανέργους Πτυχιούχους και Διπλωματούχους επιστήμονες κάθε είδους, που έχουν ειδικό κοινωνικό και επιστημονικό ενδιαφέρον για την προάσπιση των συμφερόντων των καταναλωτών, από την χρήση προϊόντων και υπηρεσιών σε ευρεία κλίμακα.

Ο στόχος αυτής της εξειδικευμένης δράσης υποστήριξης του επιχειρηματικού και κοινωνικού μετασχηματισμού, είναι αφενός η συνεισφορά της SwissApproval ως Διεθνούς Φορέα Επιθεωρήσεων, Πιστοποιήσεων και Ελέγχων στο παγκόσμιο γίγνεσθαι αναφορικά με την προστασία των καταναλωτών, και αφετέρου η εξέλιξη κάθε φύσεως κοινωνικών εταίρων είτε φυσικών προσώπων, μέσω της πρόσβασης των «εθελοντών» σε τεχνική πληροφόρηση, δωρεάν αναγνωρισμένη θεωρητική κατάρτιση, απόκτηση εμπειρίας μέσω πρακτικής εκπαίδευσης με συμμετοχή σε επιθεωρήσεις και εν γένει διαμόρφωση παιδείας στον τομέα των Βιομηχανικών Ελέγχων, Επιθεωρήσεων και Πιστοποιήσεων, δραστηριότητες που στοχεύουν στην διασφάλιση της «υγείας και ασφαλείας» των καταναλωτών και του ευρέως κοινού.

Καλούμε τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας, www.swissapproval.ch, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή στο πρόγραμμα «βελτίωσης καταναλωτικής συνείδησης» του Φορέα Swiss Approval, και να καταστούν κοινωνοί των προνομίων σε δωρεάν τεχνική πληροφόρηση και εκπαίδευση, διευρύνοντας το πεδίο των γνώσεών τους και προωθώντας ταυτόχρονα τις έννοιες της «ποιότητας» προϊόντων και υπηρεσιών, της «υγείας και ασφαλείας των καταναλωτών», της «εμπιστοσύνης του καταναλωτικού κοινού» στα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης και όχι μόνο, σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Προφίλ των «Εθελοντών»

Επιστήμονες και Τεχνικό προσωπικό, εργαζόμενοι ή άνεργοι, με ενδιαφέροντα στους τομείς της ποιότητας, περιβάλλοντος, ασφαλείας των τροφίμων, προστασίας από την μετάδοση covid-19 κατά την διάρκεια εμπορικών και κοινωνικών συναλλαγών, ασφάλειας των συγκολλήσεων και μεταλλικών κατασκευών, Βιομηχανικών ελέγχων, επιθεώρησης και πιστοποίησης.

Το προτεινόμενο έργο των «Εθελοντών» στα πλαίσια της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα «βελτίωσης καταναλωτικής συνείδησης» της Swiss Approval, είναι:

  • Συγγραφή και δημοσίευση άρθρων, επιστημονικών απόψεων και τεχνικών κειμένων, σχετικών με το αντικείμενο της προστασίας των καταναλωτών, μέσω της διασφάλισης της ποιότητας, της πιστοποίησης, των επιθεωρήσεων και ελέγχων, καθώς και της τυποποίησης σε διάφορους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας.
  • Εκπροσώπηση της Swiss Approval σε κοινωνικοπολιτικά Φόρουμ και επιστημονικά συνέδρια ανά την Υφήλιο, αναφορικά με την προστασία των καταναλωτών και την προάσπιση των δικαιωμάτων τους.

Τα άρθρα και οι εκπροσωπήσεις θα γνωστοποιούνται εκ των προτέρων στον Φορέα Πιστοποίησης, προ της δημοσίευσης τους, και θα τυγχάνουν της τεχνικής και επιστημονικής έγκρισης του, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα «βελτίωσης καταναλωτικής συνείδησης» της Swiss Approval.

Πλεονεκτήματα της συμμετοχής των Εθελοντών, στο πρόγραμμα «βελτίωσης καταναλωτικής συνείδησης» της SwissApproval.

  • Προώθηση της επιστημονικής ταυτότητας και εικόνας των εθελοντών, με την σφραγίδα του Διεθνούς Φορέα Swiss Approval
  • Συμμετοχή σε αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια Swiss Approval χωρίς χρέωση
  • Πρόσβαση στο δίκτυο τεχνικής πληροφόρησης Swiss Approval, μέσω βιβλιοθηκών τεχνικών προτύπων και όχι μόνο.
  • Συμμετοχή ως παρατηρητές, σε Επιθεωρήσεις ενδιαφέροντος των Εθελοντών για απόκτηση πρακτικής εμπειρίας.
  • Επαγγελματικός προσανατολισμός για ανέργους Επιστήμονες.
  • Συστατικές επιστολές, προς κάθε ενδιαφερόμενο, για την προώθηση και υποστήριξη της επαγγελματικής τους καριέρας.

Επικοινωνία: info@swissapproval.gr # www.swissapproval.ch

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ