Για πρώτη φορά στην Ελλάδα το διεθνές πρόγραμμα «International Welded Structures Designers» για Πολιτικούς Μηχανικούς - iefimerida.gr

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα το διεθνές πρόγραμμα «International Welded Structures Designers» για Πολιτικούς Μηχανικούς

Κάτω μέρος μεταλλικής γέφυρας
Διεθνές πρόγραμμα «International Welded Structures Designers»
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Συγκολλήσεων, μετά από πέντε τουλάχιστον χρόνια που απαιτήθηκαν για την συγγραφή της σχετικής εκπαιδευτικής ύλης από εξειδικευμένους επιστήμονες στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, και την έγκρισή της από τον Παγκόσμιο και Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συγκολλήσεων, είναι πλέον σε θέση να προσφέρει στην Ελληνική αγορά, το μοναδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης Πολιτικών Μηχανικών, και όχι μόνο, αναφορικά με την «Μελέτη και τον Σχεδιασμό», πριν από την υλοποίηση οποιασδήποτε μεταλλικής ή σύμμεικτης κατασκευής.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Δίπλωμα International Welded Structures Designers [IWSD] που απονέμεται μετά από Εξετάσεις, είναι ισοδύναμο με το «International Welding Engineers» [IWE], των Μηχανολόγων Μηχανικών, αλλά απευθύνεται κυρίως σε ειδικότητες Πολιτικών Μηχανικών, Διπλωματούχων είτε Πτυχιούχων, από Πολυτεχνικές Σχολές είτε ΑΤΕΙ αντίστοιχα, αφού αναφέρεται κυρίως σε σημαντικές πτυχές του σχεδιασμού συγκολλητών μεταλλικών δομικών και μη κατασκευών, συμπεριλαμβανομένων δοκών ελασμάτων, πλαισίων, δικτυωμάτων, πλεγμάτων, κελύφων, ποιοτικού ελέγχου καθώς και κόστους κατασκευής.

Η «Μελέτη και ο Σχεδιασμός» μεταλλικών είτε σύμμεικτων έργων πριν την κατασκευή τους, αποτελεί διαχρονικά κομβικό στοιχείο των συγκολλητών κυρίως κατασκευών, και κατά την διάρκεια των συμβατικών σπουδών στα Πολυτεχνεία Διεθνώς, η εμβάθυνση στο εν λόγω αντικείμενο είναι επιφανειακή, ενώ ταυτόχρονα οι συγκεκριμένες γνώσεις και δεξιότητες απαιτούνται πλέον από την Διεθνή αγορά και την κατασκευαστική βιομηχανία ειδικότερα.

Πόσες κατασκευαστικές εταιρείες μεταλλικών κατασκευών δραστηριοποιούνται Διεθνώς αλλά και στην Χώρα μας? Πόσοι μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων εργάζονται στο στάδιο της προκατασκευής, και την ανέγερσης μιας μεταλλικής κατασκευής σε εργοστάσια και εργοτάξια ταυτόχρονα?

Ο αριθμός είναι ευτυχώς τεράστιος, καθώς εξασφαλίζει αρκετές θέσεις εργασίας ειδικευμένου προσωπικού, και ειδικότερα κατασκευαστικών ειδικοτήτων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Μεταλλική κατασκευή
Μεταλλική κατασκευή

Ένα έργο, ως γνωστό, θα περάσει από 3 βασικά στάδια. Αρχικά αυτό της Μελέτης και του Σχεδιασμού –Design , στην συνέχεια σε αυτό της Κατασκευής -Fabrication /Construction, και τέλος στην Λειτουργία για την οποία προορίζεται- Process/Maintenance.

Αυτό δίνει τη δυνατότητα σε έναν Μηχανικό να επιλέξει σε τι θα εξειδικευτεί και στην συνέχεια θα στηρίξει τη καριέρα του.

Οι μεταλλικές κατασκευές αποτελούν την μεγαλύτερη κατηγορία κατασκευών και έργων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μεταλλικά κτήρια και σύμμεικτες κατασκευές, Γέφυρες, Ναυπήγηση, δίκτυα σωληνώσεων, δοχεία πιέσεως , εναλλάκτες θερμότητας, δεξαμενές αποθήκευσης, σταθμοί παραγωγής ενέργειας, εγκαταστάσεις διύλισης, πετροχημικών και φυσικού αερίου, βιομηχανίες τροφίμων, βιομηχανίες ηλεκτρονικών ειδών, κ.α., καταλαμβάνουν το 77% της παγκόσμιας κατασκευαστικής δραστηριότητας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το στάδιο του Σχεδιασμού και της Μελέτης, δεν περιλαμβάνει ένα απλό σχέδιο ή πλάνο μιας όδευσης με διαστάσεις και υψομετρικές λεπτομέρειες. Οριοθετεί τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές της Κατασκευής, του Ελέγχου Ποιότητας, καθώς και της εν συνεχεία Λειτουργίας του έργου. Η επιλογή των υλικών, ο τρόπος σύνδεσής τους, η αντοχή, οι τάσεις και το επιτρεπτό φορτίο, οι θερμοκρασιακές συνθήκες, οι κατασκευαστικές ανοχές, η διάρκεια ζωής κλπ., όλα αποτελούν στοιχεία του «Σχεδιασμού» /Design μιας κατασκευής.

Γέφυρα Ρίου - Αντίρριου
Γέφυρα Ρίου - Αντίρριου

Ειδικότερα σε μια αμιγώς μεταλλική κατασκευή είτε σύμμεικτη κατασκευή κτιριακών έργων κυρίως, όπου για την τελική συναρμολόγηση των μερών απαιτείται η συγκόλληση, η οποία και χαρακτηρίζεται ως ειδική διεργασία, καθώς τα αποτελέσματα της δεν μπορούν να εξακριβωθούν πλήρως με απλούς ελέγχους ποιότητας, και τυχόν ελαττώματα παρουσιάζονται όταν πλέον το προϊόν τεθεί σε λειτουργία, η προετοιμασία και η μελέτη αυτής, θα πρέπει να είναι ενδελεχής και με τα αυστηρότερα κριτήρια, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος αστοχίας. Η δυνατότητα μάλιστα εκτίμησης από τους μηχανικούς του έργου, των τυχόν ελαττωμάτων με Μη Καταστροφικές Μεθόδους, θεωρείται επίσης εξαιρετικά σημαντική.

Η Εθνική μας εικόνα στο τομέα του «Design» αποκλίνει τρομερά, από την εικόνα της εκπαίδευσης στην χώρα μας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα μεγαλύτερα Ελληνικά Κρατικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης συγκαταλέγονται στα καλύτερα παγκοσμίως (Academic Ranking of World Universites - ARWU), αποδεικνύοντας ότι η αρχική γνώση υπάρχει σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο.

Η εξειδίκευση όμως, το πάντρεμα της γνώσης με την εμβάθυνση σε έναν τόσο μοναδικό τομέα, είναι δυστυχώς ακόμα σε πολύ πρώιμο στάδιο, μη δίνοντας έτσι την δυνατότητα να προωθηθεί η ανάπτυξη του «Design», παρά μόνο σε Ακαδημαϊκό επίπεδο. Ειδικότερα όταν πρέπει να συνδυαστεί με μια ειδική διεργασία, η λύση που προτείνεται και είναι αποδεκτή από όλους, είναι οι «επαγγελματίες του εξωτερικού».

Μεγάλα επενδυτικά έργα στην χώρα μας, Μελετήθηκαν και Σχεδιάστηκαν, σε ορισμένες περιπτώσεις και Κατασκευάστηκαν, από μεγάλες εταιρείας του εξωτερικού, όπως για παράδειγμα η Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, έργα αναβάθμισης και επέκτασης διυλιστηριακών εγκαταστάσεων από Γαλλικές Ισπανικές και Ιταλικές Μελετητικές εταιρείες.

Ακόμα και στην ναυπηγική ιστορία της χώρας μας, όπου η κατασκευή πλωτών μέσων επάξια υποστηρίζεται από την σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και τα Ελληνικά Ναυπηγεία, αναφορικά με τον σχεδιασμό και τις μελέτες, οδηγείται σε εταιρείες εκτός Ελλάδας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν πρέπει όμως να μας προκαλεί καμία έκπληξη αυτό το κενό στην συγκεκριμένη επαγγελματική εξειδίκευση, από την στιγμή που έως τώρα δεν υπάρχει καμία διαθέσιμη κατάρτιση.

Ο Σχεδιασμός και η Μελέτη με βάση την ανάλυση είναι εφικτά, όμως οι σημαντικές πτυχές του σχεδιασμού συγκολλητών μεταλλικών δομικών και μη κατασκευών, συμπεριλαμβανομένων δοκών ελασμάτων, πλαισίων, δικτυωμάτων, πλεγμάτων, κελύφων, ποιοτικού ελέγχου και κόστους κατασκευής είναι απόρροια επαγγελματικής εμπειρίας, έρευνας, και πρακτικής εφαρμογής του κώδικα μηχανικής.

Το αυτοτελές πρόγραμμα εκπαίδευσης WeldedStructuresDesigners είναι εξάμηνο, και αποτελείται από 175 ώρες, αλλά ανάλογα με το επίπεδο των συμμετεχόντων, ίσως απαιτηθεί και η παράλληλη εκπαίδευσή τους, σε συνδεδεμένα τεχνικά αντικείμενα, και η έκταση της εκπαίδευσης να διαμορφωθεί σε 2 εξάμηνα σπουδών.

Ενεργά μέλη του Ελληνικού Ινστιτούτου Συγκολλήσεων, τα οποία και δραστηριοποιούνται στο Διεθνές Working Group: International Welded Structures’ Designers, σχετικά με την σύνταξη Διεθνούς οδηγίας για την Εκπαίδευση και την Πιστοποίηση Διεθνών Μελετητών και Σχεδιαστών Συγκολλητών Κατασκευών, βλέποντας τις ευκαιρίες βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας, επιμελήθηκαν και προτείνουν την υλοποίηση αυτής της προοπτικής άμεσα στη Χώρα μας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα βασικά στάδια της κατάρτισης του προγράμματος Welded Structure Designers, είναι τα ακόλουθα 3 .

Στάδιο 1: Η συγκόλληση για τους Σχεδιαστές/ Μελετητές – WeldingforDesigners

Στάδιο 2: Εξειδίκευση Μελέτης και Σχεδιασμού – DesignSpecialization

Στάδιο 3: Εξειδίκευση Μηχανικού Σχεδιαστή / Μελετητή – DesignerEngineeringSpecialization

Πιο συγκεκριμένα η εγκεκριμένη εκπαιδευτική δομή, φαίνεται παρακάτω στην Αγγλική γλώσσα, και επικεντρώνεται σε συγκριμένους μαθησιακούς στόχους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός της συγκριμένης εκπαίδευσης, το Ελληνικό Ινστιτούτο Συγκολλήσεων κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης θα προχωρήσει σε εκμάθηση κατάλληλου προγράμματος ανάλυσης τάσεων κατασκευών και θα διαθέσει σχετικά papers και έρευνες των Working Units του Διεθνές Ινστιτούτου Συγκολλήσεων – IIW-.

Τα τυπικά προσόντα εισαγωγής, Αφορούν Μηχανικούς 5 ετούς και 4 ετούς φοίτησης.

Με δεδομένο ότι κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί εκμάθηση προγράμματος ανάλυσης τάσεων, θα επιτραπεί η παρακολούθηση και ατόμων που δεν είναι Διπλωματούχοι Μηχανικοί, κατόπιν σχετικής αξιολόγησης, με την προϋπόθεση ότι τα επίπεδο των μαθηματικών τους είναι τουλάχιστον επιπέδου πρώτου έτους πολυτεχνικής σχολής ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν. Για αυτούς τους συμμετέχοντες, θα δοθεί ξεχωριστός τίτλος σπουδών, μετά από εξετάσεις.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε επίπεδο στρατηγικής, το Ελληνικό Ινστιτούτο Συγκολλήσεων έχει διαμορφώσει πολιτικές ανάπτυξης και εξέλιξης, που στοχεύουν στο μέλλον των επόμενων γενεών.

Είμαστε εξαιρετικά περήφανοι, που σε 10 χρόνια παρουσίας στην Ελληνική αγορά, έναντι 140 και 180 ετών παρουσίας άλλων Ευρωπαϊκών Ινστιτούτων Συγκόλλησης, έχουμε εισφέρει σημαντικά στην εξέλιξη των μεταλλικών κατασκευών στην Χώρα.

Στην πράξη με ιστορικά δεδομένα, το έργο επέκτασης των ΕΛΠΕ στην Ελευσίνα, το 2008-2012 αναφορικά με τον σχεδιασμό, υλοποιήθηκε εξ ολοκλήρου από εταιρείες του εξωτερικού, και δυστυχώς ένα μεγάλο κομμάτι του κατασκευάστηκε στο εξωτερικό επίσης.

Σήμερα, το 2021, δέκα χρόνια μετά, το Ελληνικό Ινστιτούτο Συγκολλήσεων έχει παράξει 450 Διεθνείς Μηχανικούς Συγκολλήσεων, Επιθεωρητές συγκολλήσεων, Επιθεωρητές βαφών και μονώσεων, που έχουν στελεχώσει την Ελληνική κατασκευαστική βιομηχανία, και όχι μόνο.

Σήμερα λοιπόν, το αντίστοιχο μεγάλο έργο της επέκτασης της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ στην Κόρινθο, κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου σχεδόν από Ελληνικές εταιρείες μεταλλικών κατασκευών, και αυτό αποτελεί μια τεράστια προστιθέμενη αξία για την Χώρα μας.

«Για να μπορέσουμε να γίνουμε ανταγωνιστικοί , θα πρέπει να γίνουμε αυτάρκεις.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε τα έργα μας, και όχι μόνο εντός Ελλάδος, θα πρέπει να ενσωματώσουμε την Ελληνική ευφυΐα, την εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία, σε όλα τα στάδια, ώστε να βάλουμε ένα τέλος στην πεποίθηση ότι μόνο οι «μεγάλες εταιρείες του εξωτερικού» μπορούν να καταφέρουν δύσκολα και μεγάλα έργα

Η προετοιμασία από την πλευρά του Ελληνικού Ινστιτούτου Συγκολλήσεων για το συγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, μετράει ήδη πέντε χρόνια. Σε αυτά τα πέντε χρόνια έχει γίνει η καλύτερη δυνατή προσέγγιση ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε κάτι καλύτερο, μεγαλύτερο και πιο ολοκληρωμένο.

Τα επόμενα βήματα είναι και αυτά προσεγμένα και μεθοδευμένα καθώς, όταν η Ελληνική κατασκευή καλύψει το πρώτο της στάδιο και δεν εξαρτάται, σε μεγάλο βαθμό πλέον από ξένους παράγοντες, ως Εθνικός Φορέας της Διεργασίας της Συγκόλλησης και πάντα υπέρμαχοι των νέων τεχνολογιών, θα σταθούμε σε αυτό που έρχεται ολοφάνερα στο μέλλον, και δεν είναι άλλο από την «καινοτομία» και την διασύνδεσή της με την «παραγωγή».

Επικοινωνία: training@wgi.gr # info@wgi.gr # Τηλέφωνο: 210 55 42 609

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

www.wgi.gr

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ