Περιφέρεια Αττικής: Δεν παρουσιάστηκε καμία υπέρβαση των ορίων σε μετρήσεις της ατμόσφαιρας στο Μάτι | ΕΛΛΑΔΑ | iefimerida.gr

Περιφέρεια Αττικής: Δεν παρουσιάστηκε καμία υπέρβαση των ορίων σε μετρήσεις της ατμόσφαιρας στο Μάτι

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η Περιφέρεια Αττικής με ανακοίνωση της γνωστοποίησε ότι μετά από μετρήσεις της ατμόσφαιρας στο Μάτι, έπειτα από την φονική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου, δεν σημειώθηκε καμία υπέρβαση των ορίων.

Τη διενέργεια των μετρήσεων σε σημεία εντός της πληγείσας από την πυρκαγιά περιοχής έκανε το Αστεροσκοπείο Αθηνών σε συνεργασία με τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής:

«Ολοκληρώθηκε η διενέργεια μετρήσεων της ποιότητας της ατμόσφαιρας στο Μάτι που ανέθεσε η Περιφέρεια Αττικής στο Αστεροσκοπείο Αθηνών

Καμία υπέρβαση των ορίων για τους θεσμοθετημένους πρωτογενείς ρύπους

Σε συνέχεια της καταστροφικής πυρκαγιάς της 23ης Ιουλίου 2018, στο Μάτι Αττικής, η Περιφέρεια Αττικής ανέθεσε στο Αστεροσκοπείο Αθηνών τη διενέργεια μετρήσεων της ποιότητας της ατμόσφαιρας σε συνεργασία με τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Επιλέχθηκαν σημεία εντός της πληγείσας από την πυρκαγιά περιοχής, με έμφαση σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και κατοικήσιμες περιοχές με στόχο τη διερεύνηση της έκθεσης του πληθυσμού στις υφιστάμενες περιβαλλοντικές συνθήκες. Καταγράφηκαν τα επίπεδα αιωρούμενων σωματιδίων ΑΣ10 του μαύρου άνθρακα ή αιθάλης, του μονοξειδίου του άνθρακα, των οξειδίων του αζώτου, του διοξειδίου του θείου και του όζοντος. Με βάση τις τιμές που προέκυψαν από τις μετρήσεις δεν παρουσιάστηκε καμία υπέρβαση των ορίων για τους θεσμοθετημένους πρωτογενείς ρύπους.

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών με τα πλήρη στοιχεία.

Θέμα: Αποτελέσματα μετρήσεων ατμοσφαιρικού αέρα στο Μάτι Ανατολικής Αττικής

Σε συνέχεια του από 29-08-2018/165182 εγγράφου σας και στο πλαίσιο της εκτίμησης της περιβαλλοντικής κατάστασης που έχει προκύψει από την πυρκαγιά στο Μάτι Ανατολικής Αττικής και σε συνεργασία με τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής διενεργήθηκαν μετρήσεις ποιότητας της ατμόσφαιρας στην ευρύτερη περιοχή με τον Κινητό Σταθμό Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης του Εθνικού Σελίδα 1 από 5 Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) κατά την περίοδο 10-14 Σεπτεμβρίου 2018 στα κάτωθι σημεία:

• 3ο Δημοτικό Σχολείο Ραφήνας στις 10-12 Σεπτεμβρίου 2018,

• 2ο Γυμνάσιο Ν. Μάκρης στις 12-13 Σεπτεμβρίου 2018 και

• Μάτι, Κυανής Ακτής & Κύπρου (Καφετέρια Άρτιον) στις 13-14 Σεπτεμβρίου 2018.

Επιλέχθηκαν σημεία εντός της πληγείσας από την πυρκαγιά περιοχής, με έμφαση σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και κατοικήσιμες περιοχές με στόχο τη διερεύνηση της έκθεσης του πληθυσμού στις υφιστάμενες περιβαλλοντικές συνθήκες. Μετρήσεις στον χώρο στάθμευσης όπισθεν του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ραφήνας, όπου την προηγούμενη περίοδο είχαν τοποθετηθεί καμένα αυτοκίνητα, δεν πραγματοποιήθηκαν βάση του αρχικού σχεδιασμού λόγω έργων αποκατάστασης του χώρου κατά την περίοδο μετρήσεων. Αντί αυτού επιλέχθηκε το 3ο Δημοτικό Σχολείο Ραφήνας.

Οι μετρήσεις συμπεριελάμβαναν παρακολούθηση της διακύμανσης των επιπέδων σωματιδιακών και βασικών αέριων ατμοσφαιρικών ρύπων με αυτόματους αναλυτές συνεχούς καταγραφής και υψηλής χρονικής ανάλυσης. Συγκεκριμένα κατεγράφησαν τα επίπεδα των αιωρούμενων σωματιδίων με διάμετρο μικρότερη των 10 μm (ΑΣ10), του Μαύρου Άνθρακα ή Αιθάλης (ΜΑ ή BC, Black Carbon), του μονοξειδίου του άνθρακα (CO), των οξειδίων του αζώτου (NOx = NO + NO2), του διοξειδίου του θείου (SO2) και του όζοντος (O3). Ως προς το BC, μέσω του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού αποδίδονται οι μετρούμενες συγκεντρώσεις στις πηγές εκπομπής του, δηλ. σε καύση ξύλου ή ορυκτών καυσίμων (BCwb και BCff αντίστοιχα). Οι μέσες ωριαίες τιμές των άνωθεν παραμέτρων παρουσιάζονται διαδοχικά για κάθε σημείο στην Εικόνα 1 του Συνοδευτικού Υλικού και παρατηρούνται μικρές διαφοροποιήσεις στο υπόβαθρο ρύπανσης κάθε περιοχής.

Βάση της Οδηγίας 2008/50/ΕΚ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη, ισχύουν νομοθετημένα όρια για τους ρύπους ΑΣ10, CO, NO2, SO2 και O3. Στον Πίνακα 1 παρατίθεται επισκόπηση των μέσων ωριαίων επιπέδων των υπό μελέτη ρύπων, επίσης ανά σημείο, με αναφορά στις ανωτέρω οριακές τιμές. Οι ρύποι κυμαίνονταν σε επίπεδα υποβάθρου και πιο συγκεκριμένα χαμηλότερα από τις οριακές τιμές.

Ενισχυμένα επίπεδα παρουσιάζει μόνο το Ο3, όμως δεν απαιτείται κάποιο προληπτικό μέτρο για τον πληθυσμό καθώς κατά την περίοδο μέτρησης τα επίπεδα σε κάθε περίπτωση κυμάνθηκαν κάτω του θεσμοθετημένου ορίου ενημέρωσης του κοινού. Ας σημειωθεί ότι το όζον λόγω της δευτερογενούς του προέλευσης δεν συνδέεται με πηγές ρύπανσης στην περιοχή των μετρήσεων αλλά είναι αποτέλεσμα της ευρύτερης περιοχικής ρύπανσης (regional pollution) καθώς παρόμοιες τιμές παρατηρήθηκαν και στον σταθμό υποβάθρου του Πανεπιστημίου Κρήτης (Φινοκαλιά Λασιθίου).

Για την αιθάλη, το ΝΟ και τα ΝΟx παρά το γεγονός πως δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες οριακές τιμές για την προστασία της υγείας, τα επίπεδά τους κρίνονται ως χαμηλά βάση ερευνητικών μελετών. Σελίδα 2 από 5 Επιπλέον, οι εκπομπές της αιθάλης σχετίζονται με καύση ορυκτών (καύσιμα για κίνηση, σε γεννήτριες ή μηχανικά μέσα για την αποκατάσταση της περιοχής) η οποία κυμαίνεται στο 79% ως 84%. Σχετικά με τα ΑΣ10 και το BC (αιθάλη), οι συνολικές μέσες τιμές που μετρήθηκαν από το ΕΑΑ της τάξης των 18.0±7.3 μg/m3 και 0.8±0.5 μg/m3 αντίστοιχα, είναι συγκρίσιμα με τα αποτελέσματα των μετρήσεων του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος που διενεργήθηκαν στο Μάτι, 150 μέτρα από την παραλία, από τις 11 Αυγούστου ως τις 3 Σεπτεμβρίου 2018 και κυμάνθηκαν στα 29.5±6.3 μg/m3 και 0.9±0.4 μg/m3 αντίστοιχα.

Συνεπώς, βάση της μελέτης της ποιότητας αέρα στις επιλεγμένες περιοχές στο Μάτι Ανατολικής Αττικής κρίνεται πως κατά την διάρκεια των δειγματοληψιών δεν παρουσιάσθηκε καμία υπέρβαση των ορίων για τους θεσμοθετημένους πρωτογενείς ρύπους.

Με τιμή, Καθ. Ν. Μιχαλόπουλος (Διευθυντής ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ)

Ομάδα Μελέτης:

Δρ. Ε. Γερασόπουλος, Διευθυντής Ερευνών ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ

Δρ. Ε. Λιακάκου, Εντεταλμένη Ερευνήτρια ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ

Ι. Σταυρούλας, Εξωτερικός Συνεργάτης, Υποψήφιος Διδάκτορας

Δρ. Γ. Γρίβας, Εξωτερικός Συνεργάτης, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Δρ. Α. Μπουγιατιώτη, Εξωτερική Συνεργάτιδα, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια

Περιφέρεια Αττικής: Δεν παρουσιάστηκε καμία υπέρβαση των ορίων σε μετρήσεις της ατμόσφαιρας στο Μάτι | iefimerida.gr 0
Περιφέρεια Αττικής: Δεν παρουσιάστηκε καμία υπέρβαση των ορίων σε μετρήσεις της ατμόσφαιρας στο Μάτι | iefimerida.gr 1
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ