Μηχανικοί Συγκολλήσεων και Συγκολλητές: Οι νέες προοπτικές διεθνούς καριέρας - iefimerida.gr

Μηχανικοί Συγκολλήσεων και Συγκολλητές: Οι νέες προοπτικές διεθνούς καριέρας

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ένα νέο πρόγραμμα σπουδών για τους Μηχανικούς Συγκολλήσεων, ξεκινάει τον Οκτώβρη και απευθύνεται σε απόφοιτους Διπλωματούχους Μηχανικούς των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ, από το Ελληνικό Ινστιτούτο Συγκολλήσεων.

Μηχανικοί Συγκολλήσεων και Συγκολλητές: Οι νέες προοπτικές διεθνούς καριέρας | iefimerida.gr 0

Πρόκειται για έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό, με στόχο την επιμόρφωση των νέων μηχανικών και συγκολλητών και είναι ένα αποκλειστικό μέλος των Διεθνών Οργανισμών, θεσμικοί συνομιλητές της Πολιτείας και των Οργάνων της όπως ο ΣΕΒ και εκπροσωπεί την Ελλάδα στους Διεθνείς Οργανισμούς.

Όπως αναφέρει ο κύριος Μελέτιος Τζαφέρης, εκτελεστικός Γραμματέας του Ελληνικού Ινστιτούτου Συγκολλήσεων, βασικός στόχος του Ινστιτούτου είναι να «προάγει την επιστήμη και την τεχνολογία, να υποστηρίζει τον Έλληνα Μηχανικό και την οικογένειά του, τον άνεργο νέο που θέλει να αποκτήσει δεξιότητες και Διεθνείς αναγνωρίσεις. Έμμεσος στόχος είναι επίσης να υπηρετήσουμε την τέχνη και τον πολιτισμό, και να εμφυσήσουμε στους μαθητές μας την αγάπη για το ‘ωραίο’, το κοινωνικά χρήσιμο, την ευγενή άμυλα, την συνέπεια λόγων και έργων.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Συγκολλήσεων είναι ο μοναδικός εκπαιδευτικός Οργανισμός στην Χώρα μας που απονέμει Διεθνή πτυχία, ισοδύναμα με εκείνα των άλλων ‘ιστορικών’ Ευρωπαϊκών Ινστιτούτων Συγκόλλησης, ορισμένα εκ των οποίων έχουν περισσότερα από 120 χρόνια δραστηριότητας».

Σήμερα το Ελληνικό Ινστιτούτο Συγκολλήσεων, κατά κύριο λόγο προσφέρει:

 • Δίπλωμα Διεθνών Μηχανικών Συγκόλλησης / International Welding Engineer Diplomas [IWE], συνολικής διάρκειας 440 ωρών, με 4 γραπτές εξετάσεις και μια τελική προφορική εξέταση. Το International Welding Technologist / Specialist είναι επίσης τίτλοι που προορίζονται για απόφοιτους Τεχνικών σχολών είτε Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού, κλπ.
 • Δίπλωμα Διεθνών Μηχανικών Συγκόλλησης / International Welding Engineer Diplomas, με εξ αποστάσεως εκπαίδευση [ Distance Learning], και μόνο παρακολούθηση 100 ωρών σε τάξη.
 • NACE Level 1 & Level 2. Coating Inspectors. Κατευθείαν από τον Αμερικανικό Οργανισμό Διαβρώσεων, τα συγκεκριμένα Διπλώματα Επιθεωρητών είναι απολύτως απαραίτητα για τον έλεγχο μονώσεων, βαφών και κάθε είδους προστασίας των μεταλλικών κατασκευών από τις διαβρώσεις.
 • AWS – Certified Welding Inspector [CWI], από το Αμερικανικό Ινστιτούτο Συγκολλήσεων, για πρώτη φορά στην Ελλάδα διοργανώνονται εξετάσεις για επιθεωρητές συγκολλήσεων Διεθνώς αναγνωρισμένους και αποδεκτούς από τις κυριότερες προδιαγραφές έργων.
 • International Welding Inspection Personnel, από το IIW/EWF, 220 ωρών συνολικά, διαρθρωμένο σε 3 επίπεδα, Διεθνώς αναγνωρισμένοι επιθεωρητές συγκολλήσεων, αποτελούν την μεγαλύτερη διάκριση στην επιστήμη της επιθεώρησης.
 • Δίπλωμα Διεθνούς Συγκολλητή - International Welder. Με 92 ειδικότητες συγκολλητών, καλύπτουμε όλο το φάσμα δραστηριοτήτων στον τομέα της εκπαίδευσης και πιστοποίησης συγκολλητών.
Μηχανικοί Συγκολλήσεων και Συγκολλητές: Οι νέες προοπτικές διεθνούς καριέρας | iefimerida.gr 1

Οι θέσεις εργασίας
Σύμφωνα με τον κ. Τζαφέρη «Με βάση τα συγκριτικά στοιχεία ανάλογων οικονομιών, η Χώρα μας θα έπρεπε σήμερα να απασχολεί 18-20.000 συγκολλητές, να καταναλώνει περισσότερους από 14.000 τόνους αναλωσίμων συγκόλλησης, και να απασχολεί περισσότερους από 800 Μηχανικούς συγκολλήσεων. Αντίθετα, εκτιμάται ότι σήμερα απασχολούνται στην Ελλάδα λιγότεροι από 5.000 συγκολλητές, καταναλώνουμε λιγότερους από 2.000 τόνους αναλωσίμων συγκόλλησης ετησίως, και ενώ έχουμε παράξει ήδη 150 Διεθνείς Μηχανικούς Συγκολλήσεων, σήμερα στην Ελλάδα απασχολούνται μόνο οι 62 από αυτούς. Οι συνέπειες της συρρίκνωσης των οικονομικών δραστηριοτήτων είναι πλέον εμφανείς. Με τους σημερινούς ρυθμούς συμμετοχής στην εκπαίδευση των Διεθνών Μηχανικών Συγκόλλησης, χρειαζόμαστε τουλάχιστον 20 χρόνια για να καλύψουμε τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο».

Μηχανικοί Συγκολλήσεων και Συγκολλητές: Οι νέες προοπτικές διεθνούς καριέρας | iefimerida.gr 2

Οι νέες προοπτικές για τους Μηχανικούς Συγκολλήσεων και τι έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια
Όσον αφορά στην εξέλιξη του κλάδου τα τελευταία χρόνια, ο κ. Τζαφέρης αναφέρει: «Η καινοτομία στον τομέα των συγκολλήσεων σήμερα, δεν σχετίζεται ευθέως με τον εκσυγχρονισμό των τεχνικών συγκόλλησης των μετάλλων όπως θα περίμενε κανείς, αλλά με την «συγκολλησιμότητα» των Νέων Υλικών που έχουν εισαχθεί στην παγκόσμια παραγωγική αλυσίδα.

Η «συγκολλησιμότητα» των Νέων Υλικών σε σύγχρονες κατασκευές πολλαπλών υλικών (multi materials), αποτελεί το μεγάλο στοίχημα καινοτομίας των επόμενων δεκαετιών, και αναμφισβήτητα οδηγεί σε επαναστατικές αλλαγές στον τρόπο συγκόλλησης και επεξεργασίας των υλικών αυτών.

Η σύγχρονη ανάγκη για την προστασία του περιβάλλοντος, των φυσικών αποθεμάτων, της ποιότητας ζωής, οδηγούν στην εισαγωγή νέων υλικών στις κατασκευές, και συνεπώς στην εφαρμογή νέων μεθόδων και τεχνολογίας συγκόλλησης.

Τα υλικά «Transformation Induced Plasticity (TRIP) steels», τα οποία χρησιμοποιούνται στην αυτοκινητοβιομηχανία, οι προηγμένοι «φερριτικοί χάλυβες» που χρησιμοποιούνται σε σταθμούς παραγωγής ενέργειας με ορυκτά καύσιμα, οι «super austenitic and super duplex ανοξείδωτοι χάλυβες» για υψηλή αντοχή στην διάβρωση, τα «κράματα Al-Li και maraging steels» για εφαρμογές στην αεροπλοΐα και την διαστημική, είναι μερικά επιτυχή παραδείγματα αυτών των καινοτομιών.
Η χρήση νέων δομικών υλικών όπως τα κεραμικά, τα σύνθετα υλικά και τα ενισχυμένα με ίνες πλαστικά, απαιτούν την ένωση μεταξύ τους, καθώς και με άλλα μέταλλα. Καμία από τις συμβατικές διαδικασίες συγκόλλησης δεν είναι κατάλληλη για τέτοιου είδους εφαρμογές.

Ταυτόχρονα, η σύνδεση προηγμένων υλικών όπως «βιο-υλικά», «ηλεκτρονικά, μαγνητικά ή οπτικά υλικά» είναι προκλήσεις που δεν είναι γνωστές σε έναν συμβατικό μηχανικό συγκόλλησης ή έναν επιστήμονα υλικών. Έμφαση σε αυτές τις μορφές συγκόλλησης δίνεται στην διατήρηση για το σύνολο της κατασκευής των ειδικών φυσικών ιδιοτήτων όπως η βιοσυμβατότητα, η αγωγιμότητα, ο μαγνητισμός κλπ.

Η «ένωση των υλικών με την διατήρηση των ειδικών φυσικών ιδιοτήτων τους, αποτελεί το κρισιμότερο στοιχείο των σύγχρονων κατασκευών και εφαρμογών. Αρκεί να αναλογιστούμε ότι τα γνωστά σε όλους μας smart phones, έχουν περισσότερα από 10.000 σημεία συγκόλλησης μέσα στις εξελιγμένες πλακέτες τους.

Μηχανικοί Συγκολλήσεων και Συγκολλητές: Οι νέες προοπτικές διεθνούς καριέρας | iefimerida.gr 3

Τα σημαντικότερα case studies συγκολλήσεων για την Ελλάδα την τελευταία 4ετία

«Στην τρέχουσα ιστορική στιγμή, αναμφισβήτητα ο ΤΑΡ. Η αυτόματη συγκόλληση εκατοντάδων χιλιομέτρων αγωγού αυτή την στιγμή στην Βόρειο Ελλάδα, είναι το γνωστότερο case study των τελευταίων ετών στην Χώρα μας. Είναι μάλιστα το πρώτο έργο μεγάλης κλίμακας Διεθνώς, στο οποίο ο έλεγχος των συγκολλήσεων γίνεται σχεδόν αποκλειστικά με υπερήχους [advanced UT], αντικαθιστώντας μάλλον ολοκληρωτικά την ραδιογραφία.

Η αναβάθμιση και επέκταση των Διυλιστηρίων της Πετρόλα στην Ελευσίνα που ολοκληρώθηκε 2-3 χρόνια πριν, είναι επίσης κατά την γνώμη μου το σημαντικότερο case study συγκολλήσεων της τελευταίας δεκαετίας στην Ελλάδα, και ένα από τα σημαντικότερα στην Ευρώπη.

Τέλος, η διαφαινόμενη «ολική επαναφορά» των Ναυπηγείων του Νεωρίου, θεωρείται κομβικό στοιχείο στον τομέα των μεταλλικών κατασκευών» τονίζει ο κ. Τζαφέρης.

Το στοίχημα του Ελληνικού Ινστιτούτου Συγκολλήσεων

«Όπως γνωρίζετε το Ελληνικό Ινστιτούτο Συγκολλήσεων είναι Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά κυρίως στην πράξη. Ως πλήρες μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Συγκολλήσεων [International Institute of Welding (IIW)], κύριο μέλημα έχει να μεταφέρει την κοινή οπτική και το κοινό όραμα της Παγκόσμιας τεχνικής κοινότητας αναφορικά με το μέλλον των συγκολλήσεων, στην Ελληνική και Κυπριακή πραγματικότητα.

Ταυτόχρονα το Ελληνικό Ινστιτούτο είναι και πλήρες μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συγκολλήσεων [European Welding Federation (EWF)], και μάλιστα προβεβλημένο, αποτελεί παράδειγμα ανάπτυξης και συνέπειας, και ως επιβεβαίωση αυτής της πραγματικότητας, τον Μάϊο του 2017 υλοποιήθηκε στην Ελευσίνα η επετειακή 50η Γενική Συνέλευση των Ευρωπαϊκών Ινστιτούτων Συγκόλλησης [50th EWF General Assembly], με εξαιρετικά αποτελέσματα και για την Χώρα μας.

Μηχανικοί Συγκολλήσεων και Συγκολλητές: Οι νέες προοπτικές διεθνούς καριέρας | iefimerida.gr 4


Τα βήματα που έχουμε κάνει ως Εθνικό Ινστιτούτο Συγκολλήσεων μέχρι σήμερα είναι σημαντικά.

Η αναγνώρισή μας από τον ΙΑΒ το έτος 2010, ως πλήρες μέλος των Παγκόσμιων Οργανισμών και η Διαπίστευσή μας το έτος 2012, να υλοποιούμε στην Ελλάδα με δικά μας μέσα, εκπαίδευση και Εξετάσεις διαφόρων ειδικοτήτων αναγνωρισμένες από τους Διεθνούς Οργανισμούς, είναι το πρώτο βήμα που μας έβαλε στον παγκόσμιο χάρτη των Ινστιτούτων Συγκόλλησης.

Η ολοκλήρωση των κτιριακών υποδομών μας το έτος 2019, με την δημιουργία εκπαιδευτικών αιθουσών και αμφιθεάτρου, είναι επίσης ένα μεγάλο βήμα στην καθιέρωση του Ινστιτούτου ως σημαντικού εταίρου της βιομηχανίας και την επιστημονικής κοινότητας.

Το επόμενο στοίχημα για εμάς είναι η διάδοση της γνώσης σε όσο το δυνατόν ευρύτερο φάσμα προσώπων, και ειδικότερα νέων ανθρώπων, και η άρτια προετοιμασία τους για ένα ευοίωνο επαγγελματικό μέλλον. Η ολοκλήρωση των υποδομών του Ινστιτούτου με σύγχρονες μηχανές συγκόλλησης, συστήματα εξαερισμού και απαγωγής αερίων, μηχανήματα κοπής και επεξεργασίας μετάλλων για την διαμόρφωση των δοκιμίων συγκόλλησης, εξοπλισμό υπερήχων για την αξιολόγηση των συγκολλήσεων, εξοπλισμό ψηφιακής συγκόλλησης για την εκπαίδευση των Μηχανικών συγκόλλησης κυρίως, και γενικότερα παραγωγικό και υποστηρικτικό εξοπλισμό για την άρτια εκπαίδευση των μαθητών μας.

Και φυσικά στο πίσω μέρος του μυαλού μας, είναι η ίδρυση ενός Τεχνολογικού Πανεπιστημιακού Φορέα, που θα αναδείξει τις δυνατότητες του εγχώριου ανθρώπινου δυναμικού και θα συνδέσει την εκπαίδευση με την βιομηχανική παραγωγή. Ενός Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες Βαλκανικών Χωρών, αλλά και των Χωρών της εγγύς Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής, εξάγοντας τεχνογνωσία και ταυτόχρονα προσφέροντας στην Ελληνική οικονομία, τόσο σε επίπεδο επιχειρηματικής δικτύωσης, όσο και εισαγωγής συναλλάγματος».

Μηχανικοί Συγκολλήσεων και Συγκολλητές: Οι νέες προοπτικές διεθνούς καριέρας | iefimerida.gr 5
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ