ΕΣΕΕ: Οι 17 προτάσεις των εμπόρων για το φορολογικό σύστημα | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | iefimerida.gr

ΕΣΕΕ: Οι 17 προτάσεις των εμπόρων για το φορολογικό σύστημα

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Προτάσεις για το φορολογικό σύστημα, εστιάζοντας τόσο στην πολυπλοκότητα όσο και στην ευμεταβλητότητά, που προκαλεί ανασφάλεια στην επιχειρηματικότητα, έστειλε η ΕΣΕΕ στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Οι προτάσεις της ΕΣΕΕ αποσκοπούν στην προάσπιση των συμφερόντων του εμπορικού κόσμου, προτάσσοντας όμως ταυτόχρονα τη δίκαιη κατανομή των βαρών μεταξύ των φορολογουμένων και τη διαμόρφωση ενός πλαισίου φιλικού προς το επιχειρείν με έντονα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά.

Ακολουθεί η παράθεση των θέσεων της ΕΣΕΕ:

1. Φορολογία εισοδήματος Νομικών Προσώπων

Προκειμένου να αρθούν όλες οι συντελεσθείσες αδικίες των τελευταίων ετών, ενδείκνυται η θέσπιση ενός κοινού φορολογικού συντελεστή, ανεξαρτήτως της νομικής μορφής των επιχειρήσεων (ατομικές, προσωπικές, κεφαλαιουχικές). Ο εν λόγω συντελεστής θα διαμορφώνεται στο 15% επί των κερδών, ενώ σε περίπτωση διανομής αυτών (κερδών) θα επιβάλλεται περαιτέρω επιβάρυνση της τάξεως του 15%, που θα σηματοδοτεί και την εξάντληση/εκπλήρωση των υποχρεώσεων, όσον αφορά στο φόρο εισοδήματος.

2. Φορολογία εισοδήματος Φυσικών Προσώπων/Αφορολόγητο όριο /Συλλογή αποδείξεων

Η ΕΣΕΕ έχει από μακρού προτείνει να εκπίπτει το σύνολο των αποδείξεων όλων των επαγγελματικών κλάδων και όλων των φορολογουμένων κατά ένα ποσοστό από το εισόδημα και το υπόλοιπο αυτού να φορολογείται με βάση την υφιστάμενη φορολογική κλίμακα, η οποία θα διασφάλιζε την εισροή περισσότερων εσόδων στα κρατικά ταμεία, καταπολεμώντας αποτελεσματικά τα χρόνια και δυσεπίλυτα προβλήματα της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας.

3. Προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος Επιχειρήσεων – Ελεύθερων Επαγγελματιών
Η αύξηση της προκαταβολής φόρου από 55% σε 75% (χρήση 2015) και στο 100% (χρήση 2016) για ελεύθερους επαγγελματίες, προσωπικές (με απλογραφικά βιβλία) & ατομικές οντότητες, θα εξανεμίσει χωρίς καμία αμφιβολία την εναπομείνουσα ρευστότητά τους. Προκειμένου να δοθεί μία οικονομική ανάσα στο σύνολο των εγχώριων επιχειρήσεων προτείνεται η επαναφορά του προηγούμενου καθεστώτος και η σταδιακή μείωση κατά 50% των συντελεστών προκαταβολής φόρου για το σύνολο των επιχειρήσεων, όταν η ελληνική οικονομία εισέλθει σε σταθερά ανοδική πορεία.

4. Τέλος επιτηδεύματος
Το αυξημένο τέλος επιτηδεύματος των 650 ευρώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες, των 1.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις και των επιπρόσθετων 600 ευρώ για κάθε υποκατάστημα επιχείρησης αποτελεί ένα άδικο και αντιαναπτυξιακό μέτρο, το οποίο στοχοποιεί και αποθαρρύνει την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Η επαναφορά του εν λόγω τέλους στα προηγούμενα επίπεδα, αποτελεί μία από τις πρώτες διορθωτικές κινήσεις, με την περαιτέρω συρρίκνωσή του ή ακόμη και την πλήρη κατάργησή του, όταν οι οικονομικές συνθήκες ωριμάσουν, να αποτελεί βασικό προαπαιτούμενο για την επανεκκίνηση της πραγματικής οικονομίας.

5. Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης
Η αύξηση όμως των συντελεστών για διαθέτοντες εισοδήματα μεταξύ 20.000 - 30.000 ευρώ (μισθωτοί, συνταξιούχοι, επιτηδευματίες, εισοδηματίες), είναι ιδιαίτερα επαχθής. Για αυτόν το λόγο θα πρέπει, με τη σταδιακή αποκατάσταση κάποιων βασικών οικονομικών μεγεθών, να αναθεωρηθεί είτε μέσω της μείωσης των συντελεστών είτε ακόμη και μέσω της πλήρους κατάργησής της η συγκεκριμένη πρόβλεψη, από τη στιγμή που η θέσπιση του μέτρου ενείχε έκτακτο χαρακτήρα.

6. Αλλαγές στο υφιστάμενο σύστημα ΦΠΑ

Η ΕΣΕΕ είχε από την αρχή επικροτήσει την πρωτοβουλία απαλλαγής από το καθεστώς ΦΠΑ επιχειρήσεων με χαμηλό ετήσιο τζίρο (έως 10.000 ευρώ), είχε όμως επιμείνει στην ανάγκη διεύρυνσης του εν λόγω ποσού στα επίπεδα των 20.000 – 25.000 ευρώ ετήσιου τζίρου. Κι αυτό γιατί το ιδιαίτερα χαμηλά ισχύον επίπεδο τζίρου αφήνει «εκτός νυμφώνος» το βασικό πυρήνα των μικρών ελληνικών επιχειρήσεων, εκείνων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της «μικρής λιανικής» της Αγοράς.

7. Αποκατάσταση αδικιών και λαθών του ΕΝΦΙΑ
Η ΕΣΕΕ κρίνει επιβεβλημένη την ριζική αναμόρφωση του υφιστάμενου καθεστώτος φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας, επάνω στα παρακάτω χαρακτηριστικά:
• Με περίοδο έναρξης ισχύος τη χρήση του 2017, μείωση των φορολογικών συντελεστών τόσο του κύριου όσο και του συμπληρωματικού φόρου.
• Μεγαλύτερη σύγκλιση των αντικειμενικών αξιών με τις αντίστοιχες εμπορικές.
• Απαλλαγή φορολόγησης της πρώτης κατοικίας ή έστω την πρόβλεψη θέσπισης ενός αφορολόγητου ορίου της τάξεως τουλάχιστον των 100.000 ευρώ.

8. Τεκμήρια διαβίωσης – Ηλεκτρονικό Περιουσιολόγιο
Η πλήρης κατάργηση και αντικατάστασή των τεκμηρίων διαβίωσης, μέσω σύγχρονων τεχνικών ηλεκτρονικής διασταύρωσης των περιουσιακών στοιχείων των φορολογουμένων, όπως ισχύει σήμερα με τις δηλώσεις του φόρου εισοδήματος, θα πρέπει να επεκταθεί στο σύνολο των περιουσιακών στοιχείων που διαθέτει ο κάθε υπόχρεος (κινητή και ακίνητη περιουσία).

9. Συμβιβασμός ποινών μετά από έλεγχο
Ζωτικής σημασίας για την επιβίωση χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρηματιών/ελεύθερων επαγγελματιών και μισθωτών αποτελεί η επαναφορά της ισχύος του διοικητικού συμβιβασμού και της διοικητικής επίλυσης των διαφορών, η ισχύς των οποίων έπαψε να υφίσταται μετά την 1.1.2014. Η κατάργηση των συγκεκριμένων διατάξεων οδηγεί σε αύξηση των βεβαιωμένων φόρων μετά από έλεγχο, χωρίς όμως ταυτόχρονη αύξηση των φορολογικών εσόδων. Κι αυτό γιατί η επιβάρυνση με προσαυξήσεις των φόρων μετά από έλεγχο και η επιβολή προστίμων, που πρέπει να καταβληθούν στο σύνολό τους χωρίς κανένα περιορισμό, αποτελούν την κύρια αιτία μη είσπραξης τους.

10. Καταγραφή και διευθέτηση προβλημάτων στη λειτουργία των Εφοριών
Επισημαίνουμε ιδιαίτερα την ανησυχητική εδώ και χρόνια κατάσταση αναφορικά με τις λιμνάζουσες φορολογικές υποθέσεις στα δικαστικά τμήματα των εφοριών, επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο.

Παράλληλα, στα τμήματα Μητρώου των Δ.Ο.Υ., λόγω του μεγάλου όγκου στοιχείων και αρχείων που πρέπει να καταγραφούν ή να αντικατασταθούν, εντοπίζονται λάθη και παραλήψεις, τα οποία επιτείνονται ακόμη περισσότερο από την έλλειψη διαθέσιμου προσωπικού.

Ζητούμενο παραμένει η ταχύτερη δηλαδή ικανοποίηση των αιτημάτων των φορολογουμένων χωρίς διενέξεις και προστριβές. Απαιτούνται κίνητρα που πρέπει να δοθούν προς τους εργαζόμενους όπως π.χ. η διεξαγωγή σε τακτική βάση επιμορφωτικών σεμιναρίων για τις νέες μεθόδους εντοπισμού και καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, μηχανοργάνωση εφοριών με επιτακτική τη δυνατότητα διασύνδεσης στο διαδίκτυο, καθιέρωση και επίβλεψη μηνιαίας στοχοθεσίας με πρόβλεψη επιβράβευσης των παραγωγικότερων υπαλλήλων - παροχή bonus κ.α.).

11. Εκσυγχρονισμός της φορολογικής διοίκησης – Υιοθέτηση νέων τεχνολογιών – Καταπολέμηση φοροδιαφυγής/Πλαστικό χρήμα
Αποτελεί πάγιο αίτημα του φορέα η ανάγκη για άμεση διασύνδεση των ταμειακών μηχανών των επιχειρήσεων με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, καθώς με αυτόν τον τρόπο θα καταστεί εφικτή η καταγραφή όλων των συναλλαγών και η Real-Time καταβολή του Φ.Π.Α. Η υλοποίηση του αιτήματός μας θα αποφέρει οφέλη στους φορολογουμένους, θα συμβάλλει στην πλήρη ηλεκτρονική καταγραφή και διασταύρωση των οικονομικών δεδομένων της κάθε επιχείρησης και θα διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ εφοριακών και λογιστών προς όφελος των επιχειρήσεων.

Παράλληλα, η εξόφληση των υποχρεώσεων μέσω των ηλεκτρονικών εφαρμογών που διαθέτουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αλλά και η καθιέρωση της ανταλλαγής ηλεκτρονικών παραστατικών μεταξύ των επιχειρήσεων, συνιστούν αναπόσπαστα στοιχεία του σύγχρονου «επιχειρείν».

Ακόμη μία σημαντική παράμετρος, ο συμψηφισμός δηλαδή του χρεωστικού και πιστωτικού ΦΠΑ στο σύνολο των διενεργούμενων συναλλαγών, θα μειώσει δραστικά το διαχειριστικό κόστος των επιχειρήσεων, ενώ ταυτόχρονα θα περιορίσει, έως τουλάχιστον ένα βαθμό, το καταγεγραμμένο κενό εισπραξιμότητας ΦΠΑ (VAT Gap) στην Ελλάδα, το οποίο υπερβαίνει κατά πολύ τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

12. Τήρηση επαγγελματικού λογαριασμού επιχειρηματικής δραστηριότητας με παράλληλη θέσπιση εδικού καθεστώτος έναντι των κατασχέσεων
Η ΕΣΕΕ από καιρού έχει προτείνει την θεσμοθέτηση του επαγγελματικού λογαριασμού με πρόβλεψη ειδικού προστατευτικού καθεστώτος, έναντι των κατασχέσεων για τις επιχειρήσεις.

13. Λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης
Οι κατασχέσεις μπορεί να αυξήθηκαν κατά περίπου 30%, αλλά τα εισπραχθέντα έσοδα του Δημοσίου από κατασχέσεις λογαριασμών κινούνται σε ιδιαιτέρως χαμηλά επίπεδα. Αντί της εφαρμογής σε τόσο ευρεία κλίμακα αιφνιδιαστικών κινήσεων, θα ήταν προτιμότερο να δοθεί προτεραιότητα σε δράσεις και πρωτοβουλίες προηγούμενης συνεννόησης με τους υπόχρεους. Σε αυτό το πλαίσιο, η τηλεφωνική ή ηλεκτρονική, μέσω αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενημέρωση των υπόχρεων προτού τεθεί σε εφαρμογή η λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, η ανάρτηση αναλυτικού ενημερωτικού υλικού/εγχειριδίων στο Taxisnet και η ηλεκτρονικοποίηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, μόνο ευεργετικά μπορούν να λειτουργήσουν στην επίτευξη των στόχων της φορολογικής διοίκησης.

14. Επαναφορά αφορολόγητου αποθεματικού για επανεπενδυόμενα κεφάλαια
Η κατάργηση της πρόβλεψης σχηματισμού ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων της τάξεως του 35% επί των αδιανέμητων κερδών των επιχειρήσεων έβλαψε ένα σημαντικό κομμάτι του εγχώριου επιχειρείν. Η πρωτοβουλία επαναφοράς του αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων με συντελεστή επί των αδιανέμητων κερδών, θα ανακουφίσει πληθώρα επιτηδευματιών, ενώ ταυτόχρονα θα συμβάλλει στην αύξηση απασχόλησης και τζίρου, μέσω της τόνωσης των ιδιωτικών επενδύσεων.

15. Πάταξη λαθρεμπορίου καυσίμων – καπνικών προϊόντων
Η αδυναμία αντιμετώπισης μίας χρόνιας παθογένειας της ελληνικής οικονομίας, όπως εκείνης του λαθρεμπορίου καυσίμων και καπνικών προϊόντων, συντελεί σε σημαντικό βαθμό στην παρατεταμένη αιμορραγία των δημόσιων ταμείων. Η ΕΣΕΕ έχει επανειλημμένως καταθέσει προτάσεις περιορισμού του εν λόγω άκρως ανησυχητικού φαινομένου που τείνει να λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

16. Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών στην Εφορία (100 δόσεις) / Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών
Από τη θέσπιση κιόλας του ευνοϊκού καθεστώτος των 100 δόσεων η ΕΣΕΕ είχε κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου, αναφορικά με τις παράλογες απαιτήσεις των δανειστών που επιδίωκαν τη σταδιακή αυστηροποίηση και την ολοένα αυξανόμενη ανελαστικότητα των τιθέμενων κριτηρίων. Τη δεδομένη χρονική στιγμή και εξαιτίας των αλλεπάλληλων φορολογικών και λοιπής φύσεως επιβαρύνσεων που καλούνται να φέρουν εις πέρας οι ελεύθεροι επαγγελματίες, η αγορά χρειάζεται παρεμβάσεις που θα ανακουφίζουν, αντί να αποκλείουν, όσο το δυνατόν περισσότερους επιτηδευματίες.

Παράλληλα και με πεδίο αναφοράς τον πολυσυζητημένο «Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Χρεών των Επιχειρήσεων», οι διαβουλεύσεις φαίνεται να έχουν απολέσει τον ουσιαστικό χαρακτήρα τους, εκείνον της ένταξης όσο το δυνατόν περισσότερων υπόχρεων. Κι αυτό γιατί ακούγεται ότι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν θα περιλαμβάνονται στους δικαιούχους, ενώ η υιοθέτηση μίας σειράς περιοριστικών παραμέτρων (πρόβλεψη ελάχιστης οφειλής, μη ένταξη χρεών προς ορισμένες υπηρεσίες του Δημοσίου, αυτοματοποιημένα κριτήρια, υψηλό κόστος συμμετοχής των ενδιαφερομένων κ.α.) καθιστούν τη ρύθμιση απρόσιτη και μη ελκυστική.

17. Εξάλειψη ανισοτήτων στο καθεστώς ΦΠΑ των τελωνείων της χώρας
Με τις διατάξεις της ΠΟΛ 1026/16-2-2016, περιορίζεται η απαλλαγή από ΦΠΑ στην παράδοση εγχωρίων εμπορευμάτων μόνο για την είσοδο αυτών σε ελεύθερη ζώνη, παραγνωρίζοντας το καθεστώς της τελωνειακής αποταμίευσης.

Η ρύθμιση της διαδικασίας απαλλαγής από ΦΠΑ μόνο για την θέση των εμπορευμάτων σε ελεύθερη ζώνη, θεωρούμε ότι συνιστά άνιση μεταχείριση υπέρ των οικονομικών φορέων που έχουν τη δυνατότητα εγκατάστασης στο χώρο της ελεύθερης ζώνης και σε βάρος των οικονομικών φορέων οι οποίοι διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους που λειτουργούν με το καθεστώς της τελωνειακής αποταμίευσης.

Κατόπιν αυτών θεωρούμε ότι η ως άνω ΠΟΛ πρέπει να τροποποιηθεί αντίστοιχα και να συμπεριλάβει στις διατάξεις της την διαδικασία απαλλαγής από ΦΠΑ κατά τη θέση εγχωρίων εμπορευμάτων στο καθεστώς της τελωνειακής αποταμίευσης το οποίο, μαζί με το καθεστώς της ελεύθερης ζώνης αποτελούν τα δύο Ειδικά Καθεστώτα αποθήκευσης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ έμποροι φορολογικό
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ