Εως 19/12 η υποβολή αιτήσεων για τη θέση Γενικού Διευθυντή στο Ελληνικό Φεστιβάλ | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ | iefimerida.gr

Εως 19/12 η υποβολή αιτήσεων για τη θέση Γενικού Διευθυντή στο Ελληνικό Φεστιβάλ

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Δόθηκε παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την πλήρωση θέσης γενικού διευθυντή στο Ελληνικό Φεστιβάλ.

Το «Ελληνικό Φεστιβάλ ΑΕ» ενημερώνει ότι παρατείνεται έως και τη Δευτέρα 19/12/2016 η προθεσμία που έληγε την προηγούμενη Πέμπτη 8/12, για την υποβολή αιτήσεων των ενδιαφερομένων σχετικά με την πλήρωση θέσης γενικού διευθυντή της «Ελληνικό Φεστιβάλ ΑΕ».

Με βάση τα διαλαμβανόμενα στη με αριθμό πρωτοκόλλου 3254/18.11.2016 σχετική προκήρυξη-πρόσκληση της Ελληνικό Φεστιβάλ ΑΕ, παρατείνεται μέχρι και τη Δευτέρα 19.12.2016 και ώρα 15.00, δυνάμει της με αριθμό 32/06.12.2016 απόφασης του Δ.Σ της "Ελληνικό Φεστιβάλ ΑΕ", αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Το κείμενο παράτασης Προθεσμίας υποβολής απο την σελίδα του Ελληνικού Φεστιβάλ

Έχοντας υπ’ όψιν:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 3 του Ν. 2636/1998 (ΦΕΚ Α /198/27.08.1998), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3429/2005, Κεφ Α (ΦΕΚ 314 A / 27.12.2005).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4432/2016 (ΦΕΚ 212 Α / 14.11.2016).
4. Τη με αριθμό 29-17/11/2016 απόφαση του Δ.Σ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε», με τ η ν ο π ο ί α ν εγκρίθηκε η δημοσίευση πρόσκλησης - εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή.

Α Π ΟΦ Α Σ Ι ΖΟ ΥΜ Ε
Προκηρύσσουμε την πλήρωση μιας ( 1 ) θέσης Γενικού Διευθυντή πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών ( 3 ) ετών στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε»
1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν όσοι πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης.
2. Οι υποψήφιοι πρέπει:
α) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τον όρο
ότι αποδεδειγμένα γνωρίζουν σε άριστο επίπεδο την ελληνική γλώσσα.
β) Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι ή να μην έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για λιποταξία.
γ) Να μην έχουν κώλυμα από αυτά που ορίζονται στα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού
Κώδικα (Ν. 3528/2007), ούτε κατά το χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο πρόσληψής τους.
3. Τα απαραίτητα προσόντα διορισμού για τη θέση του Γενικού Διευθυντή ορίζονται ως εξής:
α) Πτυχίο Α Ε Ι , οικονομικών ή νομικών σ π ο υ δ ώ ν ή σπουδών οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων ή πολιτιστικής διαχείρισης ή άλλου συναφούς γνωστικού αντικειμένουτης ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής. Οι τίτλοι σπουδών αλλοδαπού ΑΕΙ πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως από πιστοποιητικό ή π ρ ά ξ η αναγνώρισηςτου ΔΟΑΤΑΠ.
β) Διδακτορικός ή Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμος της αλλοδαπής σ τ α αυτά ως άνω γνωστικά αντικείμενα. Οι τίτλοι σπουδών αλλοδαπού ΑΕΙ πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως από πιστοποιητικό ή πράξη αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ
γ) Επαγγελματική εμπειρία σε θέση ευθύνης, όσον αφορά σε θέματα οικονομίας, νομικής, διοίκησης επιχειρήσεων, πολιτιστικής διαχείρισης, διοίκησης καλλιτεχνικών οργανισμών ή κι επί άλλου συναφούς γνωστικού αντικειμένου, η οποία να αποδεικνύεται από το επιστημονικό και επαγγελματικό προφίλ του υποψηφίου.
δ) Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Θα συνεκτιμηθεί η γνώση και άλλων ξένων γλωσσών. Η γνώση ξένων γλωσσών βεβαιώνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα σχετικά στο Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α ́), όπως αυτό ισχύει.

Επιπροσθέτως, ως εκτιμώμενο προσόν αξιολογείται η ε μ π ε ι ρ ί α του υποψηφίου σ ε θ έ μ α τ α δημόσιας διοίκησης.
Για τη θέση του Γενικού Διευθυντή θα προτιμηθεί εκείνος ο υποψήφιος, ο οποίος, ιδίως μέσω της συνέντευξης θα κριθεί ότι διαθέτει, πέραν των ανωτέρω προσόντων, και άλλες δεξιότητες διοίκησης όπως λ.χ. ικανότητα συνεργασίας, σύνταξης εισηγήσεων, κ.λπ.

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ