H Eλλάδα σε αριθμούς: Οι χαμένοι και οι κερδισμένοι του ιδιωτικού τομέα το 2012 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | iefimerida.gr

H Eλλάδα σε αριθμούς: Οι χαμένοι και οι κερδισμένοι του ιδιωτικού τομέα το 2012

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ζημίες, αλλά σημαντικά περιορισμένες, εμφάνισε ο εταιρικός τομέας το 2012, χωρίς να περιλαμβάνεται ο χρηματοπιστωτικός τομέας, σύμφωνα με έρευνα της ICAP Group «Η Ελλάδα σε αριθμούς».


Τα οικονομικά αποτελέσματα του εταιρικού τομέα συνολικά προέρχονται από τους ισολογισμούς και τα αποτελέσματα χρήσης 20.183 επιχειρήσεων ΑΕ και ΕΠΕ, οι οποίες για τους σκοπούς της ανάλυσης αναφέρονται εφεξής ως εταιρικός τομέας. Τα οικονομικά αυτά στοιχεία συνέλεξε και επεξεργάστηκε ο τομέας επιχειρηματικής πληροφόρησης της Icap.
Οι συγκεντρωτικοί πίνακες και τα διαγράμματα που δημιουργήθηκαν από την επεξεργασία των δεδομένων παρουσιάζονται στην νέα έκδοση του τόμου «Η Ελλάδα σε Αριθμούς».
Σημειώνεται ότι περιλαμβάνονται σε αυτά τα χρηματοοικονομικά δεδομένα όλων των εταιρειών των οποίων οι ισολογισμοί χρήσης 2012 οριστικοποιήθηκαν στην βάση δεδομένων της ICAP Group μέχρι την 29η Οκτωβρίου 2013.

Μείωση κατά 3,4%
Αναλυτικότερα, ο συνολικός κύκλος εργασιών των 19.621 επιχειρήσεων, στις οποίες δεν περιλαμβάνονται αυτές του χρηματοπιστωτικού τομέα, μειώθηκε το 2012 κατά 3,4% και περιορίστηκε σε 155,3 δισ. ευρώ.


Μειωμένες πωλήσεις σε 7 από τους 9 κλάδους
Συγκεκριμένα, μειωμένες ήταν οι πωλήσεις σε επτά από τους εννέα μεγάλους κλάδους του εταιρικού τομέα (εξαιρουμένου του χρηματοπιστωτικού) ενώ οι μόνοι κλάδοι που εμφάνισαν αύξηση πωλήσεων ήταν η ενέργεια/ύδρευση και η μεταποίηση.
Παράλληλα με την υποχώρηση των συνολικών πωλήσεων, η αδυναμία περιορισμού του κόστους πωλήσεων στον απαιτούμενο βαθμό, οδήγησε σε νέα επιδείνωση του μεικτού αποτελέσματος.
Τα μεικτά κέρδη περιορίστηκαν κατά 8,8% σε 26,1 δισ. ευρώ και το σχετικό περιθώριο έπεσε στο 16,83%, από 17,82% το προηγούμενο έτος.
Το συνολικό καθαρό προ φόρων αποτέλεσμα παρέμεινε ζημιογόνο, ωστόσο οι ζημίες περιορίστηκαν (-34,3%) και διαμορφώθηκαν σε 2,7 δισ. ευρώ το 2012, έναντι ζημιών ύψους 4,1 δισ. ευρώ περίπου το 2011. Σημειώνεται ότι (για δεύτερο κατά σειράν έτος) όλοι οι κλάδοι του μη χρηματοπιστωτικού εταιρικού τομέα, εκτός της ενέργειας/ύδρευσης, ήταν ζημιογόνοι.

Πού οφείλονται τα αρνητικά αποτελέσματα
Οι αρνητικές αυτές εξελίξεις οφείλονται κατά το μεγαλύτερο μέρος τους στην κάμψη των μεικτών κερδών, η οποία επέφερε και πάλι την καταγραφή αρνητικού λειτουργικού αποτελέσματος.
Σε συνέχεια της προηγηθείσας μείωσης του 2011, τα συνολικά κεφάλαια του μη χρηματοπιστωτικού τομέα περιορίστηκαν ξανά το 2012.
Συγκεκριμένα, το συνολικό ενεργητικό υποχώρησε κατά 1,5%, σε περίπου 242 δισ. ευρώ ενώ όλα τα συστατικά στοιχεία του ενεργητικού μειώθηκαν. Σχετικά εντονότερη ήταν η μείωση του κυκλοφορούντος (κατά 1,9%) το οποίο διαμορφώθηκε σε 94,7 δισ. ευρώ.
Από πλευράς παθητικού, τα ίδια κεφάλαια περιορίσθηκαν κατά 2,6%, σε 90,8 δισ. ευρώ, με ρυθμό σαφώς εντονότερο από τον αντίστοιχο των υποχρεώσεων.
Έτσι ο δείκτης ξένα προς ίδια κεφάλαια επιδεινώθηκε, στο 1,62. Παράλληλα, υποχώρησαν και όλοι οι δείκτες ρευστότητας. Ο δείκτης της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων, ήδη αρνητικός από το 2011 (-4,35%), διαμορφώθηκε σε -2,95% το 2012. Σε κλαδικό επίπεδο, αρνητικούς δείκτες εμφάνισαν όλοι οι τομείς, εξαιρουμένης της ενέργειας-ύδρευσης στην οποία μάλιστα ο σχετικός δείκτης βελτιώθηκε το τελευταίο έτος.


Κερδισμένες οι μονάδες με προσωπικό άνω των 250 ατόμων
Διαφορετικές ήταν ωστόσο οι εξελίξεις στην κατανομή της αποδοτικότητας κατά μέγεθος επιχείρησης. Το 2012 η εντονότερη «βελτίωση» του δείκτη (σε σχέση με τον εμφανώς δυσμενέστερο δείκτη του 2011) καταγράφηκε στις μεγάλου μεγέθους μονάδες, με προσωπικό περισσότερο των 250 ατόμων, μεταβολή η οποία καθόρισε και το συνολικό δείκτη (ανεξαρτήτως μεγέθους).
Ο κύκλος εργασιών του κλάδου γεωργία-αλιεία υποχώρησε οριακά το 2012 κατά 0,8%, σε 1,51 δισ. ευρώ, ταυτόχρονα όμως οι συνολικές ζημιές των 270 επιχειρήσεών του διευρύνθηκαν κατά 11,2% σε 67 εκατ. ευρώ περίπου. Τα συνολικά κεφάλαια του κλάδου εμφανίζουν μικρή αύξηση (1,7%) ανερχόμενα σε 2,4 δισ. ευρώ, ωστόσο το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων υποχώρησε κατά 6,4%.
Οι επιδόσεις του μικρού κλάδου ορυχείων-λατομείων, ο οποίος αριθμούσε 88 επιχειρήσεις, δεν παρουσιάζουν ουσιαστική βελτίωση το 2012. Ο κύκλος εργασιών κατέγραψε νέα μείωση (-9,1%) και διαμορφώθηκε στα 369,4 εκατ. ευρώ, εν τούτοις οι ζημιές του κλάδου περιορίστηκαν δραστικά, σε 8,8 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά κεφάλαια του κλάδου ανήλθαν σε 789,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα σχεδόν κατά 7% σε ετήσια βάση.

Ούτε η μεταποίηση πήγε καλά
Η μεταποίηση, με 3.749 μονάδες, ήταν ο ένας εκ των δύο κλάδων στους οποίους σημειώθηκε (έστω και μικρή) αύξηση του κύκλου εργασιών το τελευταίο έτος, η οποία όμως δεν μπόρεσε να αποτρέψει τη σημαντική επιδείνωση στο τελικό καθαρό αποτέλεσμα.
Οι συνολικές πωλήσεις ανήλθαν σε 50,1 δισ. ευρώ περίπου, ήταν δε κατά 1,34% υψηλότερες έναντι του προηγουμένου έτους. Επισημαίνεται ωστόσο ότι, αυτό σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στους κλάδους διύλισης πετρελαίου (κυρίως) και ηλεκτρολογικού υλικού, οι πωλήσεις των οποίων παρουσίασαν αύξηση σε διψήφιο ποσοστό.
Παρόλα αυτά, η αύξηση του κόστους με ρυθμό αρκετά εντονότερο από εκείνο των πωλήσεων, οδήγησε σε κάμψη των μεικτών κερδών (κατά 9%), σε 6,9 δισ. ευρώ. Οι δυσμενείς αυτές μεταβολές ήταν καθοριστικές για τη διαμόρφωση αρνητικού λειτουργικού αποτελέσματος (για τρίτο κατά σειρά έτος) το οποίο μάλιστα εμφανίζει πολύ έντονη ετήσια επιδείνωση.
Τελικά οι ζημιές του κλάδου υπερδιπλασιάστηκαν, ανερχόμενες σε 981,8 εκατ. ευρώ το 2012, έναντι ζημιών ύψους 416,6 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Είναι χαρακτηριστική η διαπίστωση ότι, το ποσοστό των μεταποιητικών επιχειρήσεων που ήταν ζημιογόνες αυξήθηκε πολύ έντονα την τελευταία διετία, με συνέπεια να καλύπτει σχεδόν το 50% του συνόλου το 2012.
Από πλευράς ισολογισμού παρατηρείται ότι το συνολικό ενεργητικό του κλάδου μειώθηκε κατά 2,9% και διαμορφώθηκε στα 56 δισ. ευρώ περίπου το 2012, εξαιτίας κυρίως της μείωσης του κυκλοφορούντος (τα πάγια εμφάνισαν οριακή μόνο μεταβολή).
Τα ίδια κεφάλαια κατέγραψαν μείωση ποσοστού 1,1%, ανερχόμενα πλέον σε 21,1 δισ. ευρώ, ωστόσο οι υποχρεώσεις υποχώρησαν με εντονότερο ρυθμό, κατά 3,7%.
Οι εξελίξεις αυτές οδήγησαν σε οριακή μόνο μεταβολή του δείκτη ξένων προς ίδια κεφάλαια, σε 1,62 το 2012, καθώς και σε επιδείνωση της ρευστότητας. Επίσης, το μεικτό περιθώριο μειώθηκε κατά 1,6 ποσοστιαίες μονάδες, σε 13,74%, ενώ η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων παρέμεινε αρνητική, με το σχετικό δείκτη να εμφανίζει μεγάλη επιδείνωση.


Ενέργεια - ύδρευση ξεπέρασαν τις προσδοκίες
Αντίθετα προς όλους τους λοιπούς κλάδους, οι επιδόσεις της ενέργειας-ύδρευσης ήταν εντυπωσιακές, σε ένα περιβάλλον γενικής οικονομικής ύφεσης. Ο κύκλος εργασιών των 440 επιχειρήσεων του κλάδου αυξήθηκε με έντονο ρυθμό το 2012, η δε κερδοφορία βελτιώθηκε δραστικά μάλιστα ο κλάδος ήταν ο μόνος που παρέμεινε κερδοφόρος το 2012.
Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις ανήλθαν σε 15,5 δισ. ευρώ, σημειώνοντας ετήσια άνοδο 12,9%. Ωστόσο, και εδώ το κόστος παραγωγής αυξήθηκε με ταχύ ρυθμό, με συνέπεια την κάμψη των μεικτών κερδών (-8,8%), γεγονός όμως που συνοδεύτηκε από ταυτόχρονη συρρίκνωση των δαπανών διοίκησης & διάθεσης, με συνέπεια να προκύψει μεγάλη βελτίωση σε επίπεδο λειτουργικών αποτελεσμάτων (+72,6%). Τελικά, τα κέρδη προ φόρου υπερδιπλασιάστηκαν, ανερχόμενα σε 318,9 εκατ. ευρώ το 2012.
Από πλευράς ισολογισμού, το ενεργητικό διευρύνθηκε κατά 6,2%, σε 29,5 δισ. ευρώ, εξέλιξη που οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση του κυκλοφορούντος (ιδιαίτερα των απαιτήσεων). Τα ίδια κεφάλαια περιορίστηκαν στην τελευταία χρήση, η δε αύξηση του ενεργητικού χρηματοδοτήθηκε από τη διεύρυνση των υποχρεώσεων, γεγονός που οδήγησε σε επιδείνωση της σχέσης ξένων/ίδια κεφάλαια, στο 1,38. Το μεικτό περιθώριο περιορίστηκε, σε 7,31% το 2012, η δε αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων βελτιώθηκε σε 2,59%.
Στον κατασκευαστικό κλάδο, η διαχρονική και εντεινόμενη κάμψη της οικοδομικής δραστηριότητας και των κατασκευών γενικότερα, οδήγησαν σε νέα επιδείνωση. Οι πωλήσεις των 1.343 επιχειρήσεων του κλάδου μειώθηκαν ξανά με διψήφιο ρυθμό, κατά 12,6% και διαμορφώθηκαν σε 3,6 δισ. ευρώ ενώ τα αντίστοιχα μεικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 455,6 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 9,2%. Περαιτέρω, το λειτουργικό αποτέλεσμα παρέμεινε αρνητικό, ωστόσο η (ευνοϊκή) διαμόρφωση σε επίπεδο μη λειτουργικού αποτελέσματος οδήγησε σε δραστικό περιορισμό των ζημιών, οι οποίες μειώθηκαν σε 178,8 εκατ. ευρώ το 2012 (από 592,7 εκατ. ευρώ το 2011). Σε αυτό το σημείο αξίζει να επισημανθεί ότι, οι ζημιογόνες επιχειρήσεις εξακολουθούν να υπερτερούν ελαφρά των κερδοφόρων.
Σχετικά με τη διαμόρφωση του ισολογισμού, το ενεργητικό διευρύνθηκε σχεδόν κατά 3%, σε 18,2 δισ. ευρώ. Από την άλλη πλευρά, αυξημένα ήταν και τα ίδια κεφάλαια (κατά 3,3%) ανερχόμενα σε 8,4 δισ. ευρώ το 2012, παράλληλα όμως διευρύνθηκαν και οι υποχρεώσεις, με συνέπεια η δανειακή επιβάρυνση του κλάδου να παραμείνει ουσιαστικά σταθερή. Το περιθώριο μεικτού κέρδους βελτιώθηκε ελαφρά, σε 12,54% το 2012, ωστόσο η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων παρέμεινε αρνητική. Τέλος, οι δείκτες ρευστότητας καταγράφουν (μικρή) επιδείνωση το τελευταίο έτος.


Νέα επιδείνωση για τον εμπορικό κλάδο
Το εμπόριο, ο μεγαλύτερος κλάδος από πλευράς κύκλου εργασιών και αριθμού επιχειρήσεων, γνώρισε το 2012 νέα επιδείνωση. Συγκεκριμένα, ο συνολικός κύκλος εργασιών των 6.526 ΑΕ και ΕΠΕ του κλάδου μειώθηκε κατά 8,65% και περιορίστηκε σε 55,3 δισ. ευρώ (απώλεια εσόδων 5,2 δισ. ευρώ το τελευταίο έτος). Η μείωση των μεικτών κερδών ήταν ακόμη εντονότερη και, παρά τη συγκράτηση των δαπανών διοίκησης και διάθεσης, οδήγησε σε περαιτέρω επιδείνωση του ήδη αρνητικού λειτουργικού αποτελέσματος του κλάδου. Τελικά, το εμπόριο υπέστη και πάλι σημαντικές ζημίες, οι οποίες ανήλθαν σε 365 εκατ. ευρώ το 2012, έναντι ζημιών ύψους 433 εκατ. ευρώ του προηγουμένου έτους. Επισημαίνεται ότι το 2012 και οι τρεις τομείς εμπορικής δραστηριότητας (εμπόριο αυτοκινήτων, χονδρικό και λιανικό εμπόριο) ήταν ζημιογόνοι. Η συνεχής πτώση της ζήτησης σε όλους τους τομείς πλήττει την εμπορική δραστηριότητα γενικά και κρατά υψηλά το ποσοστό των ζημιογόνων εταιρειών του κλάδου (46,7% το 2012).
Από πλευράς ισολογισμού, κάμψη σημειώθηκε στα συνολικά κεφάλαια, τα οποία μειώθηκαν κατά 6%, σε 41,2 δισ. ευρώ. Σχετικά με το παθητικό, τα μεν ίδια κεφάλαια διευρύνθηκαν (+3,2%), ταυτόχρονα όμως οι συνολικές υποχρεώσεις περιορίστηκαν σημαντικά, κατά 9,3%, με συνέπεια τον περιορισμό της δανειακής επιβάρυνσης στο εμπόριο. Οι συνθήκες που διαμορφώθηκαν στην αγορά οδήγησαν σε επιδείνωση των περισσότερων χρηματοοικονομικών δεικτών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το περιθώριο μεικτού κέρδους περιορίστηκε σε 18,93%, η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων παραμένει αρνητική ενώ μικρή επιδείνωση εμφανίζουν και οι δείκτες ρευστότητας.

Υποχώρηση στα ξενοδοχεία
Ακόμη και στον κλάδο ξενοδοχείων-εστιατορίων υπήρξε σημαντική υποχώρηση των πωλήσεων το 2012, εξέλιξη που συνοδεύτηκε από διεύρυνση των ζημιών. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών των 2.127 επιχειρήσεων μειώθηκε κατά 9,2%, σε 2,7 δισ. ευρώ. Σε επίπεδο μεικτών κερδών υπήρξε κάμψη (-16,9%), η οποία και οδήγησε σε επιδείνωση του λειτουργικού αποτελέσματος και, τελικά, σε αύξηση (16,8%) των αντίστοιχων ζημιών, οι οποίες ανήλθαν σε 388,2 εκατ. ευρώ το 2012. Η απόλυτη πλειονότητα των επιχειρήσεων του κλάδου εξακολουθούν να είναι ζημιογόνες, σε ποσοστό της τάξης του 69%.
Σχετικά με τη διαμόρφωση του ισολογισμού, το συνολικό ενεργητικό του κλάδου παρέμεινε στα ίδια σχεδόν επίπεδα, ανερχόμενο σε 12,5 δισ. ευρώ περίπου. Το 2012 σημειώθηκε μικρή αύξηση των ιδίων κεφαλαίων, σε 6,3 δισ. ευρώ, η οποία συνοδεύτηκε από οριακή υποχώρηση των υποχρεώσεων. Σχετικά με τους χρηματοοικονομικούς δείκτες, επισημαίνεται η επιδείνωση του μεικτού περιθωρίου, από 24,68% το 2011, σε 22,6% το 2012. Οι λοιποί δείκτες αποδοτικότητας ήταν αρνητικοί και η ρευστότητα μειώθηκε.
Στο κλίμα των γενικών αρνητικών εξελίξεων εντάσσονται και οι μεταβολές των βασικών μεγεθών του κλάδου μεταφορών-επικοινωνιών. Οι συνολικές πωλήσεις των 742 επιχειρήσεων υποχώρησαν κατά 6,4%, σε 12,1 δισ. ευρώ ενώ κάπως εντονότερη ήταν η μείωση στα μεικτά κέρδη (-7,2%).
Παρόλα αυτά, η σημαντική περικοπή που σημειώθηκε στις υπέρογκες δαπάνες διοίκησης και διάθεσης, είχε σαν αποτέλεσμα τη συρρίκνωση των ζημιών, τόσο σε επίπεδο λειτουργικού όσο και τελικού καθαρού αποτελέσματος. Τελικά, οι ζημίες χρήσεως κατέγραψαν πτώση (κατά 72,8%) και διαμορφώθηκαν σε 662,8 εκατ. ευρώ το 2012, έναντι ζημιών ύψους 2,4 δισ. ευρώ το 2011.
Πρέπει να επισημανθεί ότι, στην εξέλιξη των συνολικών αποτελεσμάτων καθοριστική είναι η επίδραση των μεγεθών του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) ΑΕ, η δε δραστική περικοπή των ζημιών αυτού του φορέα το 2012 επέφερε και τη σημειωθείσα «βελτίωση» του συνολικού αποτελέσματος.
Από πλευράς ισολογισμού, το συνολικό ενεργητικό μειώθηκε κατά 3,3%, σε 43,6 δισ. ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια κατέγραψαν μείωση ποσοστού 15,5%, ενώ οι υποχρεώσεις εμφανίζουν μικρή ποσοστιαία αύξηση το 2012. Ως εκ τούτου, ο δείκτης ξένα προς ίδια κεφάλαια επιδεινώθηκε και διαμορφώθηκε σε 2,49. Οι δείκτες ρευστότητας μειώθηκαν, ενώ το περιθώριο μεικτού κέρδους μεταβλήθηκε οριακά, σε 29,0% το 2012.
Η γενική εικόνα του κλάδου υποκρύπτει σημαντικές ενδοκλαδικές διαφορές. Κερδοφόροι κατά το 2012 ήταν οι υποκλάδοι των τηλεπικοινωνιών (κυρίως) και των χερσαίων μεταφορών. Μεταξύ των ζημιογόνων, τις χειρότερες επιδόσεις εμφάνισαν και πάλι οι «συναφείς προς τις μεταφορές δραστηριότητες», όπου όμως οι ζημίες συρρικνώθηκαν (-70%) το τελευταίο έτος.


Διασώθηκαν ψυχαγωγία, πολιτισμός και αθλητισμός
Ο κλάδος των λοιπών υπηρεσιών είναι μεγάλος και πολυσχιδής. Περιλαμβάνει 4.336 επιχειρήσεις που έχουν πολύ διαφορετικές δραστηριότητες όπως: διαχείριση ακινήτων, πληροφορική, ψυχαγωγία, υγεία, εκπαίδευση κ.ά. Το 2012 υπήρξε μεγάλη επιδείνωση των οικονομικών του αποτελεσμάτων. Ο συνολικός κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 6,7%, σε 14 δισ. ευρώ, ωστόσο οι ζημίες του κλάδου εκτοξεύθηκαν, ανερχόμενες πλέον σε 378 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά κεφάλαια μειώθηκαν κατά 1,1%, σε 37,7 δισ. ευρώ ενώ υπήρξε μικρή μείωση τόσο στα συνολικά ίδια κεφάλαια, όσο και στις υποχρεώσεις.
Και σε αυτόν τον κλάδο εντοπίζονται σημαντικές ενδοκλαδικές διαφορές. Μεταξύ των 10 υποκλάδων, κερδοφόροι αναδείχτηκαν το 2012 οι τέσσερις, με τα υψηλότερα κέρδη να προέρχονται από εκείνον της «ψυχαγωγίας, πολιτισμού και αθλητισμού». Αντίθετα, ο πλέον ζημιογόνος υποκλάδος ήταν η διαχείριση ακίνητης περιουσίας.

Βαριές απώλειες στις τράπεζες
Όσον αφορά στον χρηματοπιστωτικό τομέα, ο κλάδος των τραπεζών έχει καταγράψει βαριές απώλειες από τις συνέπειες της κρίσης και τις διαδικασίες που αποφασίσθηκαν για τη δημοσιονομική εξυγίανση (πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων - PSI), χωρίς να έχουν απαλειφθεί ακόμη οι συνέπειες.
Ειδικότερα, το 2012 τα συνολικά έσοδα των 17 τραπεζών που περιλαμβάνονται στην φετινή έκδοση μειώθηκαν κατά 17%, σε 13,4 δισ. ευρώ. Ωστόσο, οι ζημίες του κλάδου περικόπηκαν κατά 71,6% και διαμορφώθηκαν σε 9,9 δισ. ευρώ το 2012, από 34,9 δισ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι 15 από τις 17 τράπεζες κατέγραψαν ζημίες στην τελευταία χρήση, ενώ μόνο δύο (πολύ μικρού μεγέθους) εμφάνισαν κέρδη.
Στον κλάδο των ασφαλειών, μετά το σοβαρό πλήγμα που δέχθηκε και τις απώλειες που κατέγραψε το 2011 (λόγω και της συμμετοχής στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων - PSI), το 2012 σημειώθηκε εντυπωσιακή βελτίωση. Συγκεκριμένα, τα συνολικά έσοδα των 187 ασφαλιστικών επιχειρήσεων αυξήθηκαν σχεδόν κατά 19%, σε 4,9 δισ. ευρώ ενώ σε επίπεδο μεικτών κερδών, σε συνέχεια της καταγραφής αρνητικών μεγεθών το 2011 για τον κλάδο συνολικά, τα μεικτά κέρδη επανέκτησαν θετικό πρόσημο, ανερχόμενα σε 748,4 εκατ. ευρώ το 2012. Οι μεταβολές αυτές είχαν σαν αποτέλεσμα την αναστροφή του καθαρού αποτελέσματος, από ζημίες ύψους 1,72 δισ. ευρώ το 2011, σε κέρδη προ φόρου ύψους 426 εκατ. ευρώ το 2012.
Περαιτέρω, τα συνολικά κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 9,3%, ανερχόμενα σε 14,3 δισ. ευρώ. Εντυπωσιακή ήταν η μεταβολή σε επίπεδο ιδίων κεφαλαίων, τα οποία εκτοξεύθηκαν σε 1,86 δισ. ευρώ (μέγεθος σχεδόν επταπλάσιο συγκριτικά με το αντίστοιχο του 2011), ενώ οι υποχρεώσεις μειώθηκαν κατά 14,2%.
Αρνητικά παραμένουν τα αποτελέσματα το 2012 και στον πολυσχιδή κλάδο των λοιπών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, που περιλαμβάνει 358 επιχειρήσεις προερχόμενες από κλάδους συμμετοχών, χρηματοδοτικής μίσθωσης, χρηματιστηριακών συναλλαγών, factoring, κ.ά. Ο συνολικός κύκλος εργασιών κατέγραψε πτώση 39,7%, σε 984,4 εκατ. ευρώ.
Σε επίπεδο καθαρού αποτελέσματος, η άνοδος των λοιπών λειτουργικών εσόδων οδήγησε σε δραστική περικοπή των ζημιών, από 1,88 δισ. ευρώ το 2011 σε ζημίες ύψους 93,9 εκατ. ευρώ το 2012. Παρόλα αυτά, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων του κλάδου παρέμειναν ζημιογόνες. Επιπλέον, το σύνολο ενεργητικού μειώθηκε κατά 7,3%, σε 25,6 δισ. ευρώ ενώ τα ίδια κεφάλαια εμφανίζουν μικρή μόνο αύξηση το τελευταίο έτος.
Και σε αυτόν τον κλάδο πρέπει να επισημανθεί ότι, στην εξέλιξη των συνολικών αποτελεσμάτων το 2012 καθοριστική ήταν η επίδραση των μεγεθών ενός φορέα (Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης ΑΕ), η δε ραγδαία αύξηση των λειτουργικών εσόδων του που οδήγησε στη μετατροπή ζημιών ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ το 2011 σε κέρδη το 2012 ήταν ο κύριος παράγοντας που συνέβαλε στη μείωση των συνολικών κλαδικών ζημιών.
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ