Επιθεωρητές Δημόσιας Διοίκησης: Ξέφραγο αμπέλι το δημόσιο στην τήρηση των ωραρίων

Επιθεωρητές Δημόσιας Διοίκησης: Ξέφραγο αμπέλι το δημόσιο στην τήρηση των ωραρίω
Επιθεωρητές Δημόσιας Διοίκησης: Ξέφραγο αμπέλι το δημόσιο στην τήρηση των ωραρίω

Σημαντικά προβλήματα διαπίστωσε το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης στις έρευνες που διενεργεί σε σχέση με την τήρηση του ωραρίου από τους υπαλλήλους, σε υπουργεία και υπηρεσίες. Και δεν είναι μόνον το γεγονός ότι υπάρχουν υπάλληλοι που συστηματικά ή κατά περιόδους εντάσσονται στους «κοπανατζήδες» είναι κυρίως το γεγονός ότι τα αρμόδια διοικητικά και πειθαρχικά όργανα των υπηρεσιών είναι απολύτως απρόθυμα να προσχωρήσουν σε συστηματικό έλεγχο και σε κυρώσεις σε βάρος τους.

Το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών μετά από εντολή του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης προέβη σε δειγματοληπτικούς ελέγχους φορέων και υπηρεσιών. Σήμερα μάλιστα δόθηκε στη δημοσιότητα έκθεση του ΣΕΕΔΔ η οποία έγινε δειγματοληπτικά στις κεντρικές υπηρεσίες του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, στις υπηρεσίες του υπουργείου Τουρισμού, στις υπηρεσίες της γενικής γραμματείας Πολιτισμού του αντίστοιχου υπουργείου και στις υπηρεσίες του υπουργείου Εσωτερικών που στεγάζονται στο κτίριο της οδού Ευαγγελιστρίας 2.

Σε αυτήν, διαπιστώνεται «υπολειτουργία των συστημάτων ελέγχου της τήρησης του χρόνου εργασίας» και παρατηρεί «απροθυμία των αρμοδίων διοικητικών οργάνων να ελέγξουν την τήρηση του εργασιακού χρόνου και να επιβάλουν τις προβλεπόμενες πειθαρχικές και διοικητικές κυρώσεις».

Το ΣΕΕΔΔ κάνει προτάσεις προς τις διευθύνσεις Διοικητικού των φορέων που ελέγχθηκαν, για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων ελέγχου, αλλά και για την αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων.

Επιπλέον, ζητά από τους υπουργούς τον καταλογισμό πειθαρχικών ευθυνών στους ασυνεπείς υπαλλήλους και στα όργανα διοίκησης τα οποία, αν και έχουν τη σχετική ευθύνη, παραλείπουν να ελέγξουν την τήρηση του χρόνου εργασίας.

Ηδη, σημειώθηκαν και οι πρώτες αντιδράσεις από τους αρμόδιους υπουργούς. Ο ίδιος ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε εντολή για συστηματικούς ελέγχους στις υπηρεσίες του υπουργείου και περικοπή μισθού σε όσους είναι συστηματικοί κοπανατζήδες.

Παράλληλα και ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Μιχελάκης έδωσε εντολή για προληπτικό έλεγχο τήρησης του ωραρίου στο σύνολο των εργαζομένων όλων των υπηρεσιών του υπουργείου του.

Η έκθεση του ΣΕΕΔΔ

Σύμφωνα με την έκθεση, τα μεγαλύτερα προβλήματα μη τήρησης του ωραρίου των 40 ωρών εργασίας εβδομαδιαίως, παρατηρούνται καταρχήν στο υπουργείο Τουρισμού, στη ΓΓ Πολιτισμού και δευτερευόντως στα υπουργεία Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Συγκεκριμένα:

Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Το Νοέμβριο 2012, από το σύνολο των εργαζομένων που ελέγχθηκαν, 19 υπάλληλοι απουσίαζαν για περισσότερες από οκτώ ώρες αθροιστικά όλο το μήνα, ενώ παρατηρήθηκαν και ορισμένες ολιγόλεπτες καθυστερήσεις ή πρόωρες αποχωρήσεις υπαλλήλων. Η πλειονότητα των εργαζομένων τήρησε τον 40ωρο εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας και μάλιστα αρκετοί εξ αυτών εργάστηκαν και πέραν των οκτώ ωρών ημερησίως.

Υπουργείο Τουρισμού

Το Νοέμβριο 2012 είχε εγκριθεί υπερωριακή απασχόληση. Το 75% των υπαλλήλων τήρησαν τον υποχρεωτικό χρόνο εργασίας. Αλλά σε 50 υπαλλήλους καταβλήθηκε υπερωριακή αμοιβή για 1-2 ώρες επιπλέον των δεδουλευμένων βάσει ωροσήμανσης, με εξαίρεση δύο περιπτώσεις που η διαφορά ήταν 8-9 ώρες. Η υπηρεσία δικαιολόγησε την επιλογή της επικαλούμενη επιβράβευση των συγκεκριμένων υπαλλήλων, χωρίς ωστόσο αυτό να προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Κατά το τρίμηνο Μαρτίου-Μαΐου 2012, οπότε δεν χορηγήθηκαν υπερωρίες, μόνο το 23% των υπαλλήλων τήρησε το χρόνο εργασίας. Μάλιστα 13 υπάλληλοι παρουσίασαν αναιτιολόγητη απουσία που αθροιστικά ξεπερνούσε τον εργασιακό χρόνο τριών ημερών. Η Δ/νση Διοικητικού, σημειώνεται στην έκθεση, δεν είχε μεριμνήσει για την ανάλογη περικοπή αποδοχών και τον πειθαρχικό έλεγχο των υπαλλήλων.

Επίσης, τονίζεται, ότι παρά την επανειλημμένη χρήση βραχυχρόνιων αναρρωτικών αδειών από μεγάλο ποσοστό του προσωπικού, η υπηρεσία δεν εφαρμόζει την πρόβλεψη του Υπαλληλικού Κώδικα για κατ' οίκον εξέταση, λόγω έλλειψης ελεγκτή ιατρού. Χαρακτηριστικά σημειώνεται ότι το 2012 από τους 246 υπαλλήλους, 180 έλαβαν 1.765 ημέρες αναρρωτικής άδειας, δηλαδή κατά μέσο όρο 10 ημέρες έκαστος.

Γενική Γραμματεία Πολιτισμού

Διαπιστώθηκε ότι από το 1998 είχε εγκατασταθεί ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης της τήρησης του εργασιακού χρόνου. Όμως το σύστημα τέθηκε σε λειτουργία το 2012, χωρίς να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα απεικόνισης των τυχόν αποκλίσεων στη συμπλήρωση του εργασιακού χρόνου ανά υπάλληλο.

Η Δ/νση Διοικητικού, σημειώνεται στην έκθεση, δεν ενημέρωνε ανελλιπώς το ηλεκτρονικό σύστημα με τις χορηγούμενες άδειες ώστε αυτό να παρέχει αξιόπιστα στοιχεία και μέχρι τη διενέργεια του ελέγχου από το ΣΕΕΔΔ δεν είχε μεριμνήσει για την ανάλογη περικοπή αποδοχών και τον πειθαρχικό έλεγχο των υπαλλήλων που δεν τηρούσαν το χρόνο εργασίας.

Το Νοέμβριο 2012, οπότε έγινε δειγματοληπτικός έλεγχος, διαπιστώθηκε ότι το 68,69% των υπαλλήλων δεν τήρησαν το χρόνο εργασίας. Μάλιστα οι ώρες απουσίας 113 υπαλλήλων υπερέβαιναν αθροιστικά τη μία εργάσιμη ημέρα.

Επιπλέον διαπιστώθηκε πως, παρά το γεγονός ότι το 2012 το προσωπικό έλαβε κατά μέσο όρο εννέα ημέρες αναρρωτικής άδειας, δεν εφαρμόστηκε η πρόβλεψη για κατ' οίκον εξέταση των υπαλλήλων από τους ελεγκτές ιατρούς της υπηρεσίας. Χορηγήθηκαν αναρρωτικές άδειες άνω των 10 ημερών χωρίς προηγούμενη γνωμάτευση της οικείας υγειονομικής επιτροπής και σε ορισμένες περιπτώσεις έγιναν αποδεκτά δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα και με σημαντική καθυστέρηση.

Υπουργείο Εσωτερικών

Εντοπίσθηκαν έξι υπάλληλοι που απείχαν αδικαιολόγητα από τα καθήκοντά τους για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ειδικότερα, μια υπάλληλος απείχε από τα καθήκοντά της για χρονικό διάστημα άνω των δύο ετών, ένας υπάλληλος για επτά συνεχόμενους μήνες, ενώ για έξι μήνες δεν συμπλήρωνε το 8ωρο και ένας υπάλληλος απουσίασε για δύο μήνες. Άλλος υπάλληλος απουσίαζε αδικαιολόγητα για χρονικό διάστημα 42 ημερών και δύο άλλοι επί επτά μήνες δεν συμπλήρωναν το 8ωρο.

Για ορισμένες από τις ως άνω περιπτώσεις η αρμόδια Δ/νση Διοικητικού προέβη σε ενέργειες για την αναλογική περικοπή των αποδοχών τους και για την πειθαρχική τους δίωξη, αφού είχε προηγηθεί ο έλεγχος του ΣΕΕΔΔ.

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.