Πρόστιμο 100 ευρώ: Μόνο με εμβολιασμό, όχι με ραντεβού, η αποφυγή της «καμπάνας» -Πώς θα εντοπίζονται - iefimerida.gr

Πρόστιμο 100 ευρώ: Μόνο με εμβολιασμό, όχι με ραντεβού, η αποφυγή της «καμπάνας» -Πώς θα εντοπίζονται

εμβολιαστικό κέντρο περιστερίου
Φωτογραφία: EUROKINISSI
ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΝΤΟΥΝΗΣ

Στο τελικό σχήμα με το οποίο θα εφαρμοστεί το μέτρο του προστίμου των 100 ευρώ για τους ανεμβολίαστους άνω των 60 ετών φαίνεται πως καταλήγουν τα συναρμόδια υπουργεία.

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, θεσπίζεται η επιβολή προστίμου ύψους 100 ευρώ για κάθε μήνα που δεν εμβολιάζονται οι πολίτες ηλικίας άνω των 60 ετών. Το μέτρο, που προκάλεσε σφοδρή αντιπαράθεση χθες στη Βουλή, θα τεθεί σε εφαρμογή από τις 16 Ιανουαρίου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη σχετική τροπολογία επισημαίνεται ότι η υποχρεωτικότητα για εμβολιασμό αφορά «όλα τα φυσικά πρόσωπα που έχουν την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή τους εντός της ελληνικής επικράτειας και έχουν γεννηθεί έως και 31η Δεκεμβρίου 1961».

Πώς θα αποφύγουν το πρόστιμο οι ανεμβολίαστοι άνω των 60 ετών

Στις λεπτομέρειες που δόθηκαν στη δημοσιότητα μετά το υπουργικό συμβούλιο επισημαινόταν ότι το πρόστιμο θα επιβάλλεται σε όποιον δεν κλείνει ραντεβού. Μέσα σε λίγες ώρες, ωστόσο, ακολούθησαν διευκρινίσεις. Πλέον, όπως προκύπτει, δεν θα αρκεί ο προγραμματισμός ραντεβού για την αποφυγή του προστίμου.

Αντιθέτως, οι πολίτες άνω των 60 ετών -που μέχρι σήμερα είναι ανεμβολίαστοι- θα πρέπει να έχουν λάβει την πρώτη ή τη μοναδική δόση εμβολίου (στην περίπτωση του Johnson’s & Johnson’s) μέχρι και τις 16 Ιανουαρίου 2022. «Η δε ολοκλήρωση του εμβολιαστικού κύκλου πρέπει να γίνει σύμφωνα τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο» τονίζεται στην τροπολογία για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό.

Στην τροπολογία επισημαίνεται ότι η συμμόρφωση στην υποχρέωση εμβολιασμού αποδεικνύεται μέσω:

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

α) Ψηψιακού Πιστοποιητικού ΟΙΟ-19 Ε.Ε. (Ε ΟΊ8ΊΙ ΟΙ0 ςθΓΊ&θ ΕΟ) του
Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Ι4ης
Ιουνίου 2021 καιτου άρθρου πρώτου από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(Α’87), οποία κυρώθηκε άρθρο του ν. 4806/2021 (Α’ 95) πληροψορίες σχετικά
κατάσταση του ψυσικού προσώπου-κατόχου του αψορά εμβολιασμό
από κορωνοϊό ονο-ι9,
β) βεβαίωσης εμβολιασμού παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α’ 256),
γ) βεβαίωσης που επιβεβαιώνεται θετικό διαγνωστικό έλεγχο παρ. 1 του
άρθρου 5 υπ’ αρ. 2650/10.4.2020 (Β’ 1298) κοινής απόψασης των Υπουργών Υγείας και
Επικρατείας,
δ) ισοδύναμου πιστοποιητικού βεβαίωσης τρίτης χώρας.

Ποιοι δεν έχουν υποχρέωση εμβολιασμού -Ποιοι θα πληρώσουν μισό πρόστιμο

Στην τροπολογία για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό περιλαμβάνονται δυο ειδικές κατηγορίες πολιτών που εξαιρούνται του μέτρου. Συγκεκριμένα, δεν υπέχουν υποχρέωση εμβολιασμού:

(α) όσοι έχουν νοσήσει και για διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών από τη νόσηση και

(β) όσοι έχουν αποδεδειγμένους λόγους υγείας που εμποδίζουν τη διενέργεια του εμβολίου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ειδικώς τα άτομα αναπηρία που αδυνατούν να υποβληθούν σε διαδικασία του εμβολιασμού για αντικειμενικούς λόγους, που σχετίζονται με την πραγματική τους κατάσταση, ως συνέπεια των παθήσεών τους, όπως οι βαριές περιπτώσεις αυτισμού και επιληψίας, δύνανται να εξαιρούνται από την υποχρέωση εμβολιασμού, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του θεράποντος ιατρού τους και κατόπιν έγκρισης από τις επιτροπές ανά υγειονομική περιφέρεια της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης. Δεν εμπίπτουν, επίσης, εφαρμογής του παρόντος οι κατηγορίες εργαζομένων που υποχρεούνται εμβολιασμό κατ’ εφαρμογή του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α’ 130)» αναφέρεται σχετικά.

Επιπλέον, στην περίπτωση διενέργειας της πρώτης έως και τη 15η μέρα του μήνα και ολοκλήρωσης του εμβολιαστικού κύκλου σύμφωνα τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο, ειδικώς για μήνα αυτό, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 50 ευρώ.

Επιπλέον, εξαιρούνται οι εργαζόμενοι για τους οποίους βάσει του νόμου 4820/2021 ήδη ισχύει υποχρεωτικότητα εμβολιασμού. Αυτοί είναι οι εξής:

όλο το προσωπικό των ιδιωτικών, δημόσιων και δημοτικών μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων και φροντίδας ατόμων με αναπηρία (ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό προσωπικό), ήτοι:
(α) Κέντρα Αποθεραπείας - Αποκατάστασης Κλειστής Νοσηλείας, Κέντρα Αποθεραπείας - Αποκατάστασης Ημερήσιας Νοσηλείας και Ελάχιστες Μονάδες Ιατρικής Αποκατάστασης του άρθρου 15 του π.δ. 395/1993 (Α' 166).
(β) Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για άτομα με αναπηρία του άρθρου 30 του ν. 2072/1992.
(γ) Στέγες Αυτόνομης Διαβίωσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες της απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας υπό στοιχεία Π4β/οικ.4681/1996 (Β' 825).
(δ) Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 2345/1995 (Α' 213).
(ε) Θεραπευτήρια Χρονίως Πασχόντων του π.δ. 631/1974 (Α' 271).
(στ) Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α' 16), στις οποίες φιλοξενούνται ηλικιωμένοι ή άτομα με αναπηρία.
(ζ) Ιδρύματα περίθαλψης χρονίως πασχόντων του άρθρου 28 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας της 31 ης Οκτωβρίου 2018 (Β' 4898).
(η) Οικοτροφεία του άρθρου 30 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας.
(θ) Ειδικά Ιδρύματα του άρθρου 6 του ν. 861/1979 (Α' 2).
(ι) Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων της απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας υπό στοιχεία Π1γ/ΑΓΠ/οικ.14963/2001 (Β' 1397).
(ια) Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας της απόφασης του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων υπό στοιχεία Π4α οικ.4633/1993 (Β' 789).
(ιβ) Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠΑμεΑ) του άρθρου 2 του ν. 4756/2020 (Α' 235), και
(ιγ) Το προσωπικό που απασχολείται στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πώς θα εντοπίζονται από το σύστημα και πως θα επιβάλλεται το πρόστιμο

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διασταύρωση των στοιχείων, δηλαδή το αν κάποιος παραμένει ανεμβολίαστος, θα γίνεται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, που θα επιτρέπει τον έλεγχο στοιχείων από την πλατφόρμας εμβολιασμού.

Το πρόστιμο των 100 ευρώ θα επιβάλλεται αυτόματα από την ΑΑΔΕ μετά τη διασταύρωση των παραπάνω στοιχείων. Σύμφωνα με τις κυβερνητικές ανακοινώσεις, τα ποσά που θα συγκεντρωθούν θα διοχετευθούν στην ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ