Οι όροι του διαγωνισμού -To iefimerida κάνει δώρο ένα αυτοκίνητο - iefimerida.gr

Οι όροι του διαγωνισμού -To iefimerida κάνει δώρο ένα αυτοκίνητο

Διαγωνισμός iefimerida -Κάνει δώρο ένα αυτοκίνητο Citroen Ami
Διαγωνισμός iefimerida!
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Το iefimerida.gr διοργανώνει μεγάλο διαγωνισμό μέσω του οποίου κάνει δώρο ένα μοναδικό Citroen Ami.

Οι όροι του διαγωνισμού του iefimerida.gr είναι:

1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η εταιρία «NEW MEDIA NETWORK SYNAPSIS Α.Ε.», η οποία εδρεύει Κ. Βεντήρη 5, Αθήνα, ΤΚ 11528, με ΑΦΜ 998381058, και στοιχεία επικοινωνίας: Τηλ. +30 2107209500, email: info@iefimerida.gr (εφεξής «Διοργανωτής») διοργανώνει διαγωνισμό, για τον οποίο ισχύουν οι όροι συμμετοχής που ακολουθούν.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

1.2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Ο Διοργανωτής θα διεξάγει τον διαγωνισμό μέσω της Σελίδας του στο Facebook https://www.facebook.com/iefimerida.gr (στο εξής «ΣΕΛΙΔΑ Facebook»).

2. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

2.1. Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι ο Διοργανωτής, όπως τα στοιχεία του αναλυτικά αναφέρονται αμέσως ανωτέρω στην παρ. 1. Ο εκτελών την επεξεργασία, όντας επιφορτισμένος με την επιμέλεια και τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο κατ’ εντολή και για λογαριασμό του υπευθύνου, δυνάμει της σύμβασής του με τον τελευταίο, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «ΓΚΠΔ»).

2.2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας συλλέγει, μέσω του εκτελούντα, αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό του συγκεκριμένου διαγωνισμού, τα ονόματα χρηστών Facebook (username) όσων λάβουν μέρος στο διαγωνισμό και θα παρέχει τα δώρα στους νικητές του εφόσον επικοινωνήσουν εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος για την παραλαβή του δώρου τους. Μετά την κλήρωση, τα ονόματα χρηστών που κληρώθηκαν, θα αναρτηθούν σε δημοσίευση στη Σελίδα. Οι τυχεροί θα ειδοποιηθούν με μήνυμα μέσω του Facebook από την αντίστοιχη Σελίδα και θα δηλώσουν το ονοματεπώνυμο, ένα τηλέφωνο επικοινωνίας καθώς και το e-mail τους. Η επεξεργασία των δεδομένων σας από τον υπεύθυνο επεξεργασίας διενεργείται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τη νομική βάση του άρθρου 6 παρ. 1 β’ (εκτέλεση σύμβασης/συναλλαγής) και του άρθρου 6 παρ. 1 γ’ ΓΚΠΔ (συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση). Δεν είστε υποχρεωμένοι να μας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα, ωστόσο στην περίπτωση που επιλέξετε να μην το πράξετε δεν θα έχετε τη δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό ή/και παραλαβής του δώρου σας, εφόσον είστε ένας εκ των νικητών.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

2.3. Τόσο ο υπεύθυνος όσο και ο εκτελών την επεξεργασία έχουν λάβει κάθε κατάλληλο τεχνικό και οργανωτικό μέτρο για την πλήρη προστασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό αυτό.

2.4. Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των τυχερών της κλήρωσης, όπως αυτά θα δηλωθούν μέσω του μηνύματος τους στη Σελίδα, θα έχουν μόνο ειδικά εξουσιοδοτημένοι προς τούτο εργαζόμενοι του υπευθύνου και του εκτελούντος, οι οποίοι έχουν αναλάβει τη διεξαγωγή του συγκεκριμένου διαγωνισμού. Τα προσωπικά σας δεδομένα δε θα διαβιβαστούν σε τρίτους αποδέκτες, με την επιφύλαξη τυχόν διοικητικών και δικαστικών αρχών. Πρόσβαση στο όνομα χρήστη και τις λοιπές δημόσια αναρτημένες πληροφορίες του λογαριασμού χρήστη του συμμετέχοντα έχει οποιοσδήποτε επισκεφτεί τη Σελίδα και τη δημοσίευση του διαγωνισμού.

2.5. Τα δεδομένα σας θα διαγραφούν με ασφαλή και οριστικό τρόπο εντός τριάντα (30) ημερών από την πάροδο της τελευταίας προθεσμίας παραλαβής των δώρων. Το αρχείο με τα ονόματα χρήστη, όσων δεν κληρώθηκαν διαγράφεται εντός τριάντα (30) ημερών από την ολοκλήρωση της κλήρωσης.

2.6. Οι συμμετέχοντες μπορούν οποτεδήποτε μέχρι τη διεξαγωγή της κλήρωσης, να αποσύρουν τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, διαγράφοντας το σχόλιο τους κάτω από την δημοσίευση του διαγωνισμού, με αποτέλεσμα να μη συμπεριληφθούν στην κλήρωση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

2.7. Δυνάμει του ΓΚΠΔ έχετε δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή διαγραφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν ή περιορισμού της επεξεργασίας, ενώ επιπλέον έχετε το δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία, καθώς και το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας. Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), (δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή). Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλεφωνικό κέντρο: +30 210 6475600, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: contact@dpa.gr.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία αναφορικά με τα δικαιώματά σας και τον τρόπο άσκησής τους, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στις διευθύνσεις του άρθρου 1 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@iefimerida.gr.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που διενεργείται στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού είναι ανεξάρτητη από την επεξεργασία που διενεργείται από τους παρόχους του Instagram και του Facebook. Για την επεξεργασία δεδομένων σας από τους παρόχους αυτούς παρακαλούμε ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου τους.

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ &ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

3.1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει από τις 19/04/2023 και ώρα 14:00 Ελλάδας μέχρι τις 17/05/2023 και ώρα 11:30 π.μ. Ελλάδας. Μετά την ανωτέρω ημέρα και ώρα καμία συμμετοχή δεν θα ληφθεί υπόψη και δεν θα συμπεριληφθεί στην κλήρωση.

3.2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων.

3.3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Βασική προϋπόθεση είναι ο κάθε ενδιαφερόμενος να έχει προσωπικό λογαριασμό χρήστη στο Facebook και να δημοσιεύσει σε σχόλιο κάτω από τις δημοσιεύσεις του διαγωνισμού στη Σελίδα καθώς και να κάνει Like στη Σελίδα του Facebook https://www.facebook.com/iefimerida.gr. Προσβλητικά, υβριστικά ή γενικώς σχόλια που παραβιάζουν με οποιονδήποτε τρόπο δικαιώματα τρίτων ή το νόμο ή τα χρηστά ήθη, θα διαγράφονται από τη Σελίδα και δεν θα λαμβάνουν μέρος στην κλήρωση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

3.4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών.

i. ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Οι συμμετέχοντες δηλώνουν υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που δηλώνουν είναι αληθή, ώστε να μη δημιουργηθεί δυσκολία στην ταυτοποίηση τους εάν είναι τυχεροί. Εγγυώνται ότι παρέχουν αληθείς, ακριβείς, επίκαιρες και πλήρεις πληροφορίες για το άτομό τους και τη συναίνεση συμμετοχής του στο διαγωνισμό.

ii. ΑΝΑΛΗΘΗ Ή ΕΣΦΑΛΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Εάν ο συμμετέχων χρησιμοποιήσει πληροφορίες αναληθείς, ανακριβείς, ανεπίκαιρες ή ελλιπείς ή παραπλανητικές, ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη και αποκλειστικά υπεύθυνος θεωρείται ο ίδιος ο συμμετέχων. Ο Διοργανωτής δεν θα είναι υποχρεωμένος να αναζητήσει οπουδήποτε αλλού τα ακριβή στοιχεία του συμμετέχοντα σε περίπτωση που αυτός κληρωθεί ανάμεσα στους νικητές.

iii. ΠΑΡΟΧΗ ΜΗ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Δεν είναι υποχρεωτική η παροχή οποιουδήποτε πρόσθετου στοιχείου, το οποίο δεν είναι απαραίτητο ή εύλογο να ζητηθεί στα πλαίσια του Διαγωνισμού πλην του ονοματεπωνύμου, τηλεφώνου επικοινωνίας και e-mailγια τους νικητές και σας ζητούμε να μην μας γνωστοποιείτε τέτοιου είδους πληροφορίες. Εάν παρόλα αυτά ο συμμετέχων δηλώσει περισσότερα από τα απαιτούμενα στοιχεία, ο Διοργανωτής θα ακολουθήσει και για αυτά την διαδικασία τήρησης και προστασίας όπως και για τα αναγκαία στοιχεία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

iv. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Οι συμμετέχοντες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειες τους που αφορούν τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό.

3.5. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Από το διαγωνισμό αποκλείονται οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους πρώτου και δευτέρου βαθμού.

3.6. ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στην κλήρωση με σχόλιο, χωρίς περιορισμό στον αριθμό συμμετοχών/σχολίων που θα επιλέξει να υποβάλλει.

3.7. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

3.7.1. Οι χρήστες θα πρέπει να προβούν στην ζητούμενη από τη δημοσίευση ενέργεια. Με μόνη τη εκπλήρωση της ζητούμενης ενέργειας συμμετέχουν στην κλήρωση για τα δώρα του διαγωνισμού.

3.7.2. Η ολοκλήρωση της απαιτούμενης ενέργειας συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων του διαγωνισμού. Ο Συμμετέχων μπορεί να ανακαλέσει τη συμμετοχή του οποτεδήποτε μέχρι την ώρα της κλήρωσης, ανακαλώντας την ενέργεια (διαγράφοντας το σχόλιο του από τη δημοσίευση).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

3.7.3. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να μην αναρτήσει ή/και να αφαιρέσει εκ των υστέρων οποιοδήποτε σχόλιο με παράνομο, προσβλητικό ή υβριστικό περιεχόμενο, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια. Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης που το υπέβαλε δεν θα συμπεριληφθεί στην κλήρωση. Για το λόγο αυτό καλούνται οι χρήστες να μη δημοσιεύουν σχόλια με τέτοιο περιεχόμενο.

3.7.4. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν επιφέρει καμία υποχρέωση ή επιβάρυνση στο χρήστη, εκτός της τήρησης των κανόνων του Facebook και της ελληνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, που επιβάλλουν την αποφυγή δημοσίευσης παράνομων, υβριστικών ή προσβλητικών σχολίων.

3.7.5. Ο Διοργανωτής δίνει την ευκαιρία σε έναν (1) τυχερό – κατόπιν κλήρωσης –να διεκδικήσει δώρο που περιλαμβάνει: 1 Citroen Ami, το οποίο εισάγεται και διανέμεται αποκλειστικά από την AIGLON ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ που εδρεύει στο Χαλάνδρι, Λεωφ. Κηφισίας 240 - 242, Αθήνα 152 317, ΑΦΜ 094043718, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών. Ο νικητής του διαγωνισμού θα παραλάβει 1 Citroen Ami.

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

4.1. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

Η κλήρωση θα διενεργηθεί την Πέμπτη 18/05/2023 με ηλεκτρονική κλήρωση.

4.2. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΩΡΩΝ

Ο νικητές θα ειδοποιηθεί με μήνυμα στο λογαριασμό τους στα Social Media, στο οποίο θα του ζητηθεί να δηλώσει το ονοματεπώνυμο τους και τα στοιχεία επικοινωνίας του. H παράδοση του αυτοκινήτου θα γίνει κατόπιν συνεννόησης AIGLON ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ που εδρεύει στο Χαλάνδρι, Λεωφ. Κηφισίας 240 – 242.

4.4. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΥΧΕΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Τα στοιχεία του νικητή του Διαγωνισμού, δηλαδή το Facebook Profile (όνομα Χρήστη) θα ανακοινωθούν σε δημοσίευση στη Σελίδα του Διοργανωτή (www.iefimerida.gr) και στα Social Media του Διοργανωτή.

4.5. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΝΙΚΗΤΩΝ

Κατά την παράδοση του δώρου o νικητής θα πρέπει να επιδείξει οποιοδήποτε έγγραφο ταυτοποίησης του (όπως ενδεικτικά αστυνομική ταυτότητα, δίπλωμα, διαβατήριο).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

4.6. ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΑ/ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΑ ΔΩΡΑ

Το δώρο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό, δεν επιτρέπεται να μεταβιβαστεί σε άλλον και να ανταλλαχτεί με χρήματα ή άλλα δώρα.

5. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΩΡΟΥ

Ο νικητής θα δικαιούται να παραλάβει το Δώρο εντός δύο (2) μηνών από την ανακοίνωση. Μετά την παρέλευση δύο (2) μηνών από την ανακοίνωση του νικητή, το δικαίωμα παραλαβής δώρου αυτόματα χάνεται και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι του Διοργανωτή στις περιπτώσεις μη εμφάνισης αυτών και μη δήλωσης αποδοχής του δώρου ή μη διεκδίκησης του δώρου για οποιοδήποτε λόγο (με την αντίστοιχη αποστολή άμεσου μηνύματος) ή άρνησης παραλαβής του δώρου ή σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής για οποιοδήποτε λόγο σύμφωνα με τα παραπάνω. Ο Διοργανωτής μετά τους παραπάνω προθεσμίες απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι τους αντίστοιχους νικητές και τους αναπληρωματικούς νικητές.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

6. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ο Διοργανωτής, οι υπάλληλοι και τα διευθύνοντα στελέχη του δεν φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, θετική ή άλλου είδους ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού και δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την πρόσβαση του Χρήστη στο διαδίκτυο. Δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε μόνιμη ή προσωρινή δυσλειτουργία του Facebook, η οποία ενδεχομένως έχει ως αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της διενέργειας του Διαγωνισμού ή την μη αποθήκευση και δημοσίευση του σχολίου του χρήστη, ή την εκπρόθεσμη δημοσίευση του.

7. ΛΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού καθώς και της διανομής των Δώρων κάθε υποχρέωση του Διοργανωτή παύει να υφίσταται. Ο Διοργανωτής δεν θα υπέχει ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.

8. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων καθώς και των όρων για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων αποκλειστικά για τους σκοπούς του διαγωνισμού, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, όπως ανωτέρω προσδιορίζεται και για τους οποίους οι συμμετέχοντες θα ενημερώνονται επαρκώς σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ.

9. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ

Ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να τροποποιεί τους «ΟΡΟΥΣ» κατά την διακριτική του ευχέρεια, ή να παρατείνει ή να μειώνει τη διάρκεια του διαγωνισμού, ή να ματαιώσει ή να μεταθέσει το διαγωνισμό, να τροποποιήσει ή να ανακαλέσει τα δώρα του διαγωνισμού και να μεταβάλλει την ημέρα της κλήρωσης λόγω σπουδαίου λόγου. Κάθε τέτοια μεταβολή θα ανακοινώνεται ηλεκτρονικά στην Σελίδα του Διαχειριστή στο Facebook. Οι συμμετέχοντες αποδέχονται το ενδεχόμενο τέτοιων μεταβολών και δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης ή οποιασδήποτε άλλης αξίωσης εξ αυτού του λόγου.

10. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ-ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

10.1. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων Όρων θα επιλύεται καταρχήν σε πνεύμα καλής συνεργασίας μεταξύ του συμμετέχοντα και του προσωπικού του Διοργανωτή.

10.2. Για οποιαδήποτε διαφορά δεν επιλυθεί όπως παραπάνω, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια της Αθήνας και εφαρμοστέο το Ελληνικό δίκαιο.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ