Ελληνική Pisa: Aνακοινώθηκαν τα αποτελέσματα -Συντακτικό και μαθηματικά δυσκόλεψαν μαθητές Δημοτικού-Γυμνασίου - iefimerida.gr

Ελληνική Pisa: Aνακοινώθηκαν τα αποτελέσματα -Συντακτικό και μαθηματικά δυσκόλεψαν μαθητές Δημοτικού-Γυμνασίου

Πανελλήνιες 2023 / Στιγμιότυπο από Γενικό Λύκειο στον Πύργο Ηλείας /
Φωτογραφία: ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΥΝΗΣ/ILIALIVE.GR/EUROKINISSI
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η Επιστημονική Επιτροπή για τη διεξαγωγή των Εθνικών Εξετάσεων Διαγνωστικού Χαρακτήρα («Pisa») ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της πρώτης εφαρμογής των εξετάσεων αυτής της μορφής στην Ελλάδα.

Οι εξετάσεις διενεργήθηκαν στις 18 Μαΐου 2022, σε 554 Σχολεία, Δημοτικά (ΣΤ’ τάξη) και Γυμνάσια (Γ’ τάξη), όλων των τύπων όλης της χώρας, με τη συμμετοχή 11.411 μαθητών.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι μαθητές Δημοτικού

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Παιδείας, οι μαθητές Δημοτικού έδωσαν σωστές απαντήσεις σε ποσοστό 73% στη Γλώσσα, ωστόσο, δεν τα πήγαν και τόσο καλά στο πεδίο «Γραμματική/Συντακτικό». Καλά τα πήγαν και στα Μαθηματικά όπου το 66,5% έδωσε σωστές απαντήσεις.

Αναλυτικότερα, οι μαθητές Δημοτικού στη Γλώσσα, τα υψηλότερα ποσοστά σωστών και μερικώς σωστών απαντήσεων εμφανίζονται στο πεδίο «Λεξιλόγιο» και τα χαμηλότερα στο πεδίο «Γραμματική- Συντακτικό».

Στα Μαθηματικά, τα υψηλότερα ποσοστά σωστών και μερικώς σωστών απαντήσεων εμφανίζονται στο πεδίο «Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων» και τα χαμηλότερα στο πεδίο «Επίλυση προβλημάτων».

Οι μαθητές Γυμνασίου

Στο Γυμνάσιο, το 57,1 % (στο σύνολο) έδωσε σωστές απαντήσεις στη Γλώσσα, ενώ στα Μαθηματικά το σύνολο που απάντησε σωστά ήταν 45,4%.

Ειδικότερα,

  • Στη Γλώσσα, τα υψηλότερα ποσοστά σωστών και μερικώς σωστών απαντήσεων εμφανίζονται στο πεδίο «Λεξιλόγιο» και τα χαμηλότερα στο πεδίο «ΓραμματικήΣυντακτικό».
  • στα Μαθηματικά, τα υψηλότερα ποσοστά σωστών και μερικώς σωστών απαντήσεων εμφανίζονται στο πεδίο «Τρίγωνα, τετράπλευρα, σχέσεις & ιδιότητες» και τα χαμηλότερα στο πεδίο «Τετραγωνικές ρίζες, δυνάμεις».

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα δεδομένα των απαντήσεων:

Συνοπτική περιγραφή πρώτων αποτελεσμάτων για το Δημοτικό σχολείο

Α. Στις εξετάσεις συμμετείχαν 261 Δημοτικά σχολεία και 4.830 μαθητές/μαθήτριες από όλη τη χώρα. Το δείγμα είναι αντιπροσωπευτικό των σχολείων όλης της Ελλάδας και συμπεριλαμβάνονταιαναλογικά μονοθέσια, ολιγοθέσια και πολυθέσια σχολεία, δημόσια και ιδιωτικά, από όλες τις Περιφέρειες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Β. Στο σύνολο των ερωτήσεων και ανά επίπεδο δυσκολίας εμφανίζονται τα εξής ποσοστά σωστών και μερικώς σωστών απαντήσεων:

Παρατηρήθηκε, επίσης, ότι στη Γλώσσα το 73% του συνόλου των απαντήσεων ήταν σωστές (διάγραμμα 1).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στα Μαθηματικά το 66,5% των απαντήσεων ήταν σωστές (διάγραμμα 2).

2. Συνοπτική περιγραφή πρώτων αποτελεσμάτων για το Γυμνάσιο

Α. Στις εξετάσεις συμμετείχαν 293 Γυμνάσια και 6.581 μαθητές/μαθήτριες από όλη τη χώρα.

Το δείγμα είναι αντιπροσωπευτικό των σχολείων όλης της χώρας και συμπεριλαμβάνονται αναλογικά μικρά, μεσαία και μεγάλα σχολεία (σε σχέση με τον αριθμό των μαθητών/μαθητριών), δημόσια και ιδιωτικά, από όλες τις Περιφέρειες.

Β. Στο σύνολο των ερωτήσεων και ανά επίπεδο δυσκολίας εμφανίζονται τα εξής ποσοστά σωστών και μερικώς σωστών απαντήσεων:

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρατηρήθηκε, επίσης, ότι στη Γλώσσα το 57% του συνόλου των απαντήσεων ήταν σωστές (διάγραμμα 3)

Στόχος των Εθνικών εξετάσεων διαγνωστικού χαρακτήρα είναι η διερεύνηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που έχουν αποκτήσει οι μαθητές και οι μαθήτριες σε θέματα Γλώσσας και Μαθηματικών, σύμφωνα με τους στόχους και τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα, όπως αυτά περιγράφονται στα Προγράμματα Σπουδών (ΠΣ).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα θέματα των Εθνικών Εξετάσεων Διαγνωστικού Χαρακτήρα ήταν διατυπωμένα, έτσι ώστε:

  • (α) να αναδείξουν ποιους από τους επιδιωκόμενους στόχους των ΠΣ επιτυγχάνουν σε υψηλότερο βαθμό οι μαθητές και οι μαθήτριες,
  • (β) να εντοπίσουν ποιους από τους στόχους δυσκολεύονται να επιτύχουν και
  • (γ) να προσδιορίσουν τις αιτίες στις οποίες δυνητικά οφείλονται οι εντοπιζόμενες δυσκολίες.

Οι πληροφορίες αυτές είναι αναγκαίες για τη διαμόρφωση εστιασμένων παρεμβάσεων άρσης των μαθησιακών δυσκολιών που εντοπίστηκαν και θα αξιοποιηθούν κατά τη χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Στόχος των Εθνικών Εξετάσεων Διαγνωστικού Χαρακτήρα ήταν η αποτύπωση του βαθμού ανταπόκρισης στις εξεταζόμενες γνώσεις και δεξιότητες, και όχι η κατάταξη των μαθητών και των μαθητριών σε μία κλίμακα επιτυχίας. Για τον λόγο αυτό δεν υφίσταται βαθμολόγηση με άριστα και βάση, αλλά ποσοστά σωστών, μερικώς σωστών και λανθασμένων απαντήσεων.

Τα εξεταστικά δοκίμια είχαν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

  • Τα δοκίμια (για την ΣΤ’ τάξη του Δημοτικού και για τη Γ’ τάξη του Γυμνάσιου) αποτελούνταν από 16 ερωτήσεις Γλώσσας και 20 ερωτήσεις Μαθηματικών.
  • Οι ερωτήσεις ήταν κατανεμημένες σε τρία επίπεδα δυσκολίας.
  • Κάθε ερώτηση συνοδευόταν από 4 πιθανές απαντήσεις, μία σωστή, μία μερικώς σωστή και δύο λανθασμένες.
  • Τόσο η μερικώς σωστή, όσο και οι λανθασμένες εκφράζουν συγκεκριμένα είδη γνώσεων και δεξιοτήτων (ή λαθών, παρανοήσεων και ελλείψεων).
  • Τα πρώτα αποτελέσματα σύμφωνα με τον στόχο των εξετάσεων αποτυπώνουν ποσοστά σωστών/μερικώς σωστών και λανθασμένων απαντήσεων.

Εξετάσεις: Σε εξέλιξη η μελέτη των στατιστικών

Η στατιστική επεξεργασία έχει ολοκληρωθεί, συμπεριλαμβάνοντας τόσο περιγραφικά στατιστικά στοιχεία, όσο και πιθανές συσχετίσεις μεταξύ παραγόντων (π.χ. περιφέρεια, επίπεδο μόρφωσης γονέων, φύλο κ.λπ.) και του βαθμού ανταπόκρισης στις εξεταζόμενες γνώσεις και δεξιότητες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η μελέτη των στατιστικών στοιχείων είναι σε εξέλιξη με στόχο την ολοκληρωμένη ερμηνεία και εξαγωγή συμπερασμάτων, που θα περιλαμβάνει ποσοτικές και ποιοτικές αναλύσεις, και θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη της Επιστημονικής Επιτροπής (όπως προβλέπεται στην σχετική ΥΑ) στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Στη συνέχεια, η Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας Πρωτοβάθμια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΑΔΙΠΠΔΕ) και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) θα υποβάλουν σχετικές προτάσεις προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Δείτε εδώ την αναλυτική στατιστική επεξεργασία.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ