Ο Τηλέμαχος το έστρωσε στην Αττική και σε όλη την Ελλάδα