190 χρόνια Στρατιωτικής Μουσικής

190 χρόνια Στρατιωτικής Μουσικής

Εκθεση φωτογραφίας «190 Χρόνια Στρατιωτικής Μουσικής», στο παράρτημα του Πολεμικού Μουσείου στο Ναύπλιο (ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΜΠΟΥΓΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ)