Αναζήτηση

Tag

Γιάννης Αίσωπος

«Ο Ελαιώνας συνιστά έναν "αστικό θύλακα" στη μάζα της Αθήνας δύο μόλις χιλιόμετρα δυτικά του κέντρου της. Πρόκειται για την έκταση του αρχαίου ελαιώνα, μια εκτεταμένη άμορφη και ανοίκεια περιοχή που περικλείει μια τυχαία συλλογή βιοτεχνιών, αποθηκών και χώρων μεταφορικών εταιρειών σε διαρκή ροή που συνδυάζονται με παραμελημένα υπολείμματα του αττικού τοπίου».
11.08.2013 10:41
Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου