Αναζήτηση

Tag

Αγροτική Τράπεζα ΑΕ Υπό Ειδική Εκκαθάριση

Ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση ποσοστού 67,77% της γαλακτοβιομηχανίας ΔΩΔΩΝΗ, προς εταιρεία η οποία ελέγχεται κατά 90% από την επενδυτική εταιρεία του εξωτερικού Strategic Initiatives UK LLP και κατά 10% από την εταιρία SIMOS FOOD GROUP.
02.11.2012 12:16
Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου