Αγροτική Τράπεζα ΑΕ Υπό Ειδική Εκκαθάριση

Αλλαξε και επισήμως χέρια η ΔΩΔΩΝΗ
20 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΟΣΤΙΣΕ Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ
Ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση ποσοστού 67,77% της γαλακτοβιομηχανίας ΔΩΔΩΝΗ, προς εταιρεία η οποία ελέγχεται κατά 90% από την επενδυτική εταιρεία του εξωτερικού Strategic Initiatives UK LLP και κατά 10% από την εταιρία SIMOS FOOD GROUP.
02|11|2012 | 11:16
Subscribe to Αγροτική Τράπεζα ΑΕ Υπό Ειδική Εκκαθάριση