έντοκα γραμμάτια

Εντοκα γραμμάτια/ Φωτογραφία: Pixabay
ΕΚΔΟΣΗΣ 15ης ΙΟΥΝΙΟΥ
Στα 6,057 εκατ. ευρώ ανέρχοντα  οι προσφορές για τα έντοκα γραμμάτια 52 εβδομάδων.
18|06|2018 | 12:15
Μειωμένο το επιτόκιο για τα έντοκα γραμμάτια/Φωτογραφία: Pixabay
Το ποσό των 812,5 εκατ. ευρώ με μειωμένη απόδοση συγκριτικά με την προηγούμενη δημοπρασία άντλησε σήμερα το ελληνικό δημόσιο...
13|06|2018 | 14:25
1,13 δισ. ευρώ άντλησε το ελληνικό δημόσιο από έντοκα γραμμάτια/Φωτογραφία: Pixabay
Το ποσό των 1,138 δισ. ευρώ άντλησε σήμερα ο ΟΔΔΗΧ από την πώληση εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας, με το επιτόκιο να...
09|05|2018 | 14:00
Εκδοση εντόκων γραμματίων 12μηνης διάρκειας, στην πρώτη τέτοια έκδοση μετά από σχεδόν οκτώ χρόνια σχεδιάζει η Ελλάδα μέσα στις...
08|03|2018 | 17:12
Ποσό ύψους 1,625 δισ. ευρώ άντλησε το Ελληνικό Δημόσιο από τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας.
03|01|2018 | 14:15
Στο 1,80% μειώθηκε η απόδοση στη σημερινή δημοπρασία εντόκων γραμματίων από το 1,85% που είχε σημειωθεί στην προηγούμενη...
08|11|2017 | 14:10
Το ποσό των 1,138 δισ. ευρώ άντλησε το ελληνικό Δημόσιο κατά τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας με μειωμένο...
01|11|2017 | 14:57
Ποσό ύψους 1,3 δισ. ευρώ άντλησε σήμερα το ελληνικό δημόσιο κατά τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας, με...
06|09|2017 | 13:47
φωτογραφία: pixabay.com
Κάτω από το ψυχολογικό όριο του 2% διαμορφώθηκε η απόδοση του νέου έντοκου διάρκειας 13 εβδομάδων, που εξέδωσε ο ΟΔΔΗΧ,...
09|08|2017 | 13:39
Με μειωμένο επιτόκιο και υψηλότερη ζήτηση ολοκληρώθηκε η σημερινή δημοπρασία εντόκων γραμματίων, διάρκειας έξι μηνών, με το...
02|08|2017 | 14:58
Το ποσό των 812,5 εκατ. ευρώ με σημαντικά μειωμένο επιτόκιο άντλησε σήμερα το ελληνικό Δημόσιο, κατά τη διάρκεια δημοπρασίας...
12|07|2017 | 15:22
Δημοπρασία εντόκων γραμματίων, διάρκειας 26 εβδομάδων, προγραμματίζει για την Τετάρτη 5 Ιουλίου ο Οργανισμός Διαχείρισης...
01|07|2017 | 9:02
Το ποσό των 1,138 δισ. ευρώ άντλησε το ελληνικό δημόσιο, κατόπιν δημοπρασίας εντόκων γραμματίων, διάρκειας τριών μηνών.
08|02|2017 | 16:04
Με 180 εκατ. ευρώ έχει επιβαρυνθεί ο κρατικός προϋπολογισμός από τις αρχές του 2015 μέχρι σήμερα εξαιτίας της διατήρησης των...
14|07|2016 | 15:57
Συνολικό ποσό ύψους 2,9 δισ. ευρώ άντλησε σήμερα το ελληνικό Δημόσιο από τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων τρίμηνης και εξάμηνης...
09|12|2015 | 12:58
Το ποσό των 1,138 δισ. ευρώ άντλησε το Ελληνικό Δημόσιο από τη σημερινή δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας. 
04|11|2015 | 12:58
Subscribe to έντοκα γραμμάτια