Νίκος Ανδρουλάκης

iOPINION
Πριν από λίγες μέρες υπερψηφιστήκαν ορισμένες τροπολογίες που είχα καταθέσει, από κοινού με άλλους ευρωβουλευτές, στην ετήσια Έκθεση Προόδου για τις Ενταξιακές Διαπραγματεύσεις της Τουρκίας στο πλαίσιο των καθηκόντων μου ως μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
24|06|2017 | 13:58
Πριν από λίγους μήνες, συμμετείχε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων ο συμπρόεδρος του Κουρδικού κόμματος.
08|11|2016 | 22:49
Subscribe to Νίκος Ανδρουλάκης